Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2020
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..422      >>

înregistrări găsite: 422
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 571/2020
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
2. 20.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 621/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
3. 20.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 628/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
4. 20.10.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2020
-
5. 20.10.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2020
-
6. 15.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 613/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
7. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 604/2020
Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale la distanță
-
8. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 605/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
9. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 609/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
10. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 611/2020
Proiect de Lege privind înființarea și utilizarea Fondului de Solidaritate "Locuințe pentru tinerii români"
-
11. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 614/2020
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor
-
12. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 616/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
13. 12.10.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.2020
-
14. 12.10.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.10.2020
-
15. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 572/2020
Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii
-
16. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 573/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
17. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 574/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
18. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 579/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
-
19. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 581/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS­-Cov-2
-
20. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 582/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
21. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 584/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
-
22. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 586/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
23. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 587/2020
Proiect de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată
-
24. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 589/2020
Proiect de Lege privind protecția și promovarea drepturilor familiilor numeroase
-
25. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 590/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspîndirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
26. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 592/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgența nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
27. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 594/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
-
28. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 606/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
29. 08.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 615/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
30. 30.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2020
-
31. 24.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2020
-
32. 24.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.09.2020
-
33. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 402/2020
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ
-
34. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 435/2020
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă
-
35. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 436/2020
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare
-
36. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 437/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
37. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 460/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României
-
38. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 550/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinței suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 și a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curții Constituționale
-
39. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 551/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
-
40. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 552/2020
Proiectul Legii aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
41. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 554/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
42. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 557/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în strainătate
-
43. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 558/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
44. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 561/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii
-
45. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 563/2020
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua Națională a Martiriului Românesc
-
46. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 564/2020
Propunere legislativă privind reintegrarea pe piața muncii a pensionarilor care își doresc să își continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării
-
47. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 565/2020
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
48. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 566/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
-
49. 22.09.2020 Proiect de opinie asupra comunicarii catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor - strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor -COM(2020)607 -
50. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 397/2020
Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002
-
51. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 496/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
-
52. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 499/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă"
-
53. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 501/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
54. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 504/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
55. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 508/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
56. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 511/2020
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea unor acte normative în vederea acordării unor facilități persoanelor fizice încadrate cu contract individual de muncă în funcția de șofer sau conducător auto în domeniile transport de călători și transport de marfă
-
57. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 513/2020
Proiect de Lege privind acordarea unei alocații de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor și familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat
-
58. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 516/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie
-
59. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 518/2020
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
-
60. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 520/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
61. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 521/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
-
62. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 523/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism
-
63. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 524/2020
Proiect de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19
-
64. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 527/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
65. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 529/2020
Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
-
66. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 530/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României
-
67. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 533/2020
Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici
-
68. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 536/2020
Proiect de Lege privind obligația autorităților și a instituțiilor publice de a furniza informațiile pe care le dețin în legătură cu persoana fizică care le solicită
-
69. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 537/2020
Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România
-
70. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 543/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și pentru completarea art.51 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
71. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 544/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
-
72. 16.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 546/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și pentru completarea art.28 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
73. 14.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2020
-
74. 14.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2020
-
75. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 486/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
76. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 490/2020
Proiect de Lege privind planul special de gestiune a resurselor umane
-
77. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 491/2020
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
78. 10.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 532/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
79. 07.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 434/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare
-
80. 04.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2020
-
81. 04.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2020
-
82. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 461/2020
Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
83. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 466/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
-
84. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 467/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
85. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 470/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
86. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 473/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
87. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 474/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
88. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 475/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
89. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 476/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
-
90. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 477/2020
Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial"
-
91. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 479/2020
Proiect de Lege privind declararea zilei de 12 august - Ziua Banatului
-
92. 03.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 481/2020
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
-
93. 02.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 480/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
-
94. 20.08.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.08.2020
-
95. 20.08.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.08.2020
-
96. 18.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 401/2020
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenția, la New York la 15 ianuarie 1992
-
97. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 447/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative
-
98. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 448/2020
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
-
99. 18.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 453/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 25 octombrie 2020, 10:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro