Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2019
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..118      >>

înregistrări găsite: 118
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 03.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 246/2019
Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
Juridică
2. 02.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 316/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
3. 02.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 329/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
-
4. 27.06.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 383/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
Buget
5. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 659/2018
Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing
Industrii
Tehnologia informației
6. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 11/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Juridică
7. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 104/2019
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate
Juridică
8. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 114/2019
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Agricultură
Învățământ
9. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Industrii
Juridică
Tehnologia informației
10. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 247/2019
Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
Apărare
11. 26.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 250/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Industrii
12. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 723/2018
Proiect de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Juridică
13. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 274/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Juridică
14. 25.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 289/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Juridică
15. 24.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 162/2018
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu
Juridică
16. 20.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 431/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Buget
17. 13.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 84/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
18. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 249/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
19. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 259/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare
-
20. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 260/2019
Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România"
-
21. 04.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 102/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
-
22. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 239/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
23. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 240/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
-
24. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 241/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
-
25. 04.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 244/2019
Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
26. 13.05.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 209/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Industrii
Juridică
27. 24.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 179/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
Buget
Industrii
28. 23.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 362/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
Sănătate
29. 18.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 200/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
Apărare
30. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 453/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Buget
Juridică
31. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 182/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Industrii
Juridică
32. 16.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 209/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Industrii
Juridică
33. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 129/2019
Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
-
34. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 133/2019
Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale
-
35. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 134/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
-
36. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 136/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
37. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 214/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
38. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 217/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
-
39. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 219/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
40. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 221/2019
Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
41. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 745/2018
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
Industrii
42. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 44/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
Industrii
43. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 92/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
-
44. 10.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 127/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
45. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 109/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
-
46. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 160/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
47. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 161/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
48. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 165/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov
-
49. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 166/2019
Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău
-
50. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 167/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului"
-
51. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 168/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
-
52. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 171/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
53. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 172/2019
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
54. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 174/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
55. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 175/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
56. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 185/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
57. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 187/2019
Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament"
-
58. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 189/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
59. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 193/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
60. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 194/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995
-
61. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 195/2019
Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
-
62. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 196/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
63. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 199/2019
Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
-
64. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 201/2019
Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut
-
65. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 203/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
66. 09.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 208/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
-
67. 02.04.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 30/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Juridică
68. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 77/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
69. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 78/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
70. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 147/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
71. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 148/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
-
72. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 149/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
73. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 150/2019
Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri
-
74. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 152/2019
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
75. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 153/2019
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
76. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 154/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
77. 02.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 157/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
78. 01.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 21/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Apărare
Politică externă
79. 01.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 65/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
Industrii
80. 01.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 83/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Buget
81. 28.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 30/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Juridică
82. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 542/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
83. 27.03.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 297/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
84. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 61/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
85. 27.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 67/2019
Proiect de Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Românești"
Cultură
86. 26.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 751/2018
Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu
Sănătate
Apărare
87. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 93/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
88. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 119/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
89. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 122/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
-
90. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 123/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
-
91. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 128/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
-
92. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 130/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Estului
-
93. 26.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 137/2019
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice
-
94. 21.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 7/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat
Învățământ
95. 21.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 76/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
96. 20.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 23/2019
Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
-
97. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 732/2018
Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
Juridică
98. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 31/2019
Proiectul Legii arhivelor
-
99. 11.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 237/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 18 iulie 2019, 23:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro