Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din anul 2010
Comisia:Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Documente: din anul 2010

<<      1..99 | 100..177

înregistrări găsite: 177
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 28.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 138/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
101. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 148/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
102. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 243/2010
Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
103. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 244/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
104. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 252/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență
-
105. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 288/2010
Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice
-
106. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 296/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
-
107. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 299/2010
Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat
-
108. 26.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 325/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
109. 19.05.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2010, 12.05.2010, 13.05.2010
-
110. 19.05.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2010, 12.05.2010, 13.05.2010
-
111. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 38/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare
-
112. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 204/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
113. 11.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 220/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
114. 10.05.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2010, 06.05.2010
-
115. 10.05.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2010, 06.05.2010
-
116. 06.05.2010 RAPORT asupra PL nr. 171/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
117. 04.05.2010 AVIZ asupra PL nr. 168/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
-
118. 26.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.01.2010, 22.01.2010
-
119. 26.04.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.04.2010, 22.04.2010
-
120. 22.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2010, 21.04.2010, 22.04.2010
-
121. 22.04.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.04.2010, 21.04.2010, 22.04.2010
-
122. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 121/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
123. 20.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 143/2010
Propunere legislativă privind utilizarea monedei naționale
-
124. 19.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2010, 15.04.2010
-
125. 19.04.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.04.2010, 15.04.2010
-
126. 16.04.2010 AVIZ asupra PL nr. 97/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
127. 15.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 84/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
-
128. 07.04.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.2010
-
129. 07.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2010
-
130. 06.04.2010 RAPORT asupra PL nr. 544/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
131. 01.04.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2010, 25.03.2010
-
132. 01.04.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.03.2010, 25.03.2010
-
133. 30.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 70/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea energiei electrice
-
134. 25.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 78/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București, la 14 august 1992
-
135. 25.03.2010 RAPORT asupra PL nr. 79/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și a protocolului-anexă, semnate la București, la 18 octombrie 1994
-
136. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 54/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice
-
137. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 55/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal
-
138. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 56/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal
-
139. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 63/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
-
140. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 67/2010
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice nr.13/2007
-
141. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 68/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
-
142. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 69/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
-
143. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 71/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
144. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 73/2010
Propunere legislativă "Legea responsabilității fiscal-bugetare"
-
145. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 74/2010
Propunere legislativă "Legea responsabilității fiscal-bugetare"
-
146. 24.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 82/2010
Propunere legislativă privind combaterea plăților întirziate de către autoritățile și instituțiile publice
-
147. 22.03.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2010, 18.03.2010
-
148. 22.03.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.03.2010, 18.03.2010
-
149. 17.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 65/2010
Proiectul Legii responsabilității fiscal-bugetare
-
150. 16.03.2010 AVIZ asupra PL nr. 75/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Garanție dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporție de 80% a obligațiilor aferente Contractului de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și S.C. Ford România S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova
-
151. 16.03.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.03.2010, 11.03.2010
-
152. 16.03.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2010, 11.03.2010
-
153. 08.03.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.03.2010, 04.03.2010
-
154. 08.03.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.03.2010, 04.03.2010
-
155. 22.02.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2010, 18.02.2010
-
156. 22.02.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2010, 18.02.2010
-
157. 17.02.2010 RAPORT asupra PL nr. 11/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație
-
158. 17.02.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2010, 04.02.2010
-
159. 11.02.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.02.2010, 11.02.2010
-
160. 11.02.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2010, 11.02.2010
-
161. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 600/2009
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
-
162. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 3/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
-
163. 09.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 10/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
164. 08.02.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.02.2010, 04.02.2010
-
165. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 687/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creșterii economice și a menținerii puterii de cumpărare
-
166. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 700/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
167. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 701/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
168. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 702/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
-
169. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 704/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 Codul fiscal
-
170. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 705/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
171. 02.02.2010 AVIZ asupra PL nr. 714/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
172. 14.01.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.01.2010
-
173. - 14.01.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.01.2010
-
174. 14.01.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.01.2010
-
175. 11.01.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.01.2010
-
176. 11.01.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.01.2010
-
177. 06.01.2010 AVIZ asupra PL nr. 721/2009
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010
Industrii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 7:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro