Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2011
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..665      >>

înregistrări găsite: 665
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 592/2011
Proiect de Lege privind desfășurarea activității de picnic
-
101. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 566/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
-
102. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 576/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
-
103. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 579/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța", de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții "CNI"- S.A.
-
104. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 580/2011
Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
-
105. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 582/2011
Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
-
106. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 583/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
-
107. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 587/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
108. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 588/2011
Proiect de Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene
-
109. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 594/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
110. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 595/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
111. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 597/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
112. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 599/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
113. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 600/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
114. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 601/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
115. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 603/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
116. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 604/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
117. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 607/2011
Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
118. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 609/2011
Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular
-
119. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 611/2011
Propunere legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naționale
-
120. 14.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 614/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
Apărare
121. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 616/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
122. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 819/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
123. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 553/2011
Propunere legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001
-
124. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 568/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
-
125. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 569/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
126. 08.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 812/2010
Propunere legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
127. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 552/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educației naționale
-
128. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 558/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale
-
129. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 559/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor
-
130. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 560/2011
Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
-
131. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 563/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
-
132. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 565/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
-
133. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 571/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
134. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 572/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-
135. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 573/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
-
136. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 575/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social
-
137. 07.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 535/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 și 15 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
Administrație
138. 03.11.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 724/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
139. 02.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 416/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
-
140. 01.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 529/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educația națională
-
141. 01.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 555/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
142. 01.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 556/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2011 pentru modificarea art.52 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-
143. 01.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 557/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
-
144. 01.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 561/2011
Propunere legislativă privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) și 6 mai (Kâdârlez)
-
145. 27.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 611/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
146. 27.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 108/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Agricultură
147. 27.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 272/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
148. 27.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 273/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
149. 27.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 436/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
150. 26.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 541/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
151. 26.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 542/2011
Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
-
152. 25.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 544/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
-
153. 25.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 545/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
-
154. 24.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 549/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței , precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar
-
155. 21.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 519/2011
Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay
Tehnologia informației
156. 19.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 409/2008
Propunere legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului
-
157. 19.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 321/2009
Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor
-
158. 19.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 297/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
Muncă
159. 19.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 453/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
Muncă
160. 19.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 372/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare
-
161. 19.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 400/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
162. 19.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 443/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonanța nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile
-
163. 19.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 473/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
164. 19.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 547/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
-
165. 18.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 452/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, republicată
-
166. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 687/2010
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
Buget
167. 05.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 438/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998
-
168. 05.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 533/2011
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanții organici persistenți, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 și 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci și șaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009
-
169. 05.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 536/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
-
170. 05.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2011, 29.09.2011
-
171. 04.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 531/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele sale membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
-
172. 04.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 532/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
-
173. 04.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 534/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002
-
174. 04.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 20.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
175. 03.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 84/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
Muncă
176. 29.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 173/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
Buget
177. 29.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 493/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
178. 29.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 446/2011
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenție Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
179. 28.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 112/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
180. 28.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 323/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
-
181. 28.09.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 352/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
-
182. 28.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 521/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
183. 28.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 523/2011
Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial
-
184. 27.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 724/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
185. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 506/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
186. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 507/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
187. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 516/2011
Propunere legislativă "Legea Arhivelor"
-
188. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 518/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
-
189. 23.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 411/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2011 pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Administrație
190. 23.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 500/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată
Administrație
191. 23.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 500/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată
Administrație
192. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 493/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Guernsey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 și în Guernsey, la 17 ianuarie 2011
-
193. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 494/2011
Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011
-
194. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 495/2011
Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 7 ianuarie 2011 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
-
195. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 496/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției între România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993
-
196. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 497/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind transportul rutier internațional de persoane și mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
-
197. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 502/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
198. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 503/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale
-
199. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 508/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 iulie 2022, 10:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro