Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2002
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2002

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..430      >>

înregistrări găsite: 430
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 443/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială HORTICOLA - S.A. București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
-
101. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 461/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.
-
102. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 469/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.
-
103. 02.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 473/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru aprobarea finanțării repartierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" - S.A. Constanța.
-
104. 01.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 243/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.144/2000 cu privire la acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane.
-
105. 01.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 257/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.
-
106. 01.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 271/2002
Propunere legislativă privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație.
-
107. 01.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 272/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
108. 01.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 285/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.
-
109. 01.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 286/2002
Propunere legislativă privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940-22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate.
-
110. 01.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 310/2002
Propunere legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap.
-
111. 01.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 324/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție cu modificările ulterioare.
-
112. 26.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 353/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român.
-
113. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 458/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la București la 4 decembrie 2001.
-
114. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 462/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2002 pentru ratificarea Addendemului, semnat la București la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000.
-
115. 26.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 463/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2002 privind achiziționarea dintr-o singură sursă a produselor și serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor și documentelor de legitimare ale polițiștilor.
-
116. 26.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 465/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România".
-
117. 26.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 466/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe șantierele de construcții.
-
118. 26.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2002, 25.09.2002, 26.09.2002
-
119. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 724/2001
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.
-
120. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 230/2002
Propunere legislativă privind vânzarea unor terenuri, domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale, afectate de construcții cu destinația de locuințe, din intravilanul localităților rurale și urbane.
-
121. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 354/2002
Proiect de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței.
-
122. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 368/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă.
-
123. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 407/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
-
124. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 408/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați.
-
125. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 411/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.
-
126. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 412/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța.
-
127. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 420/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice.
-
128. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 436/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001.
-
129. 25.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 442/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002.
-
130. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 51/2002
Propunere legislativă privind despăgubirea deponenților la Casa de Economii și Consemnațiuni care au depus diverse sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA.
-
131. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 202/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit
-
132. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 242/2002
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
-
133. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 299/2002
Propunere legislativă pentru completarea alin. 1 al art.11 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.
-
134. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 348/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială LUKoil Black Sea România S.R.L. București și Societatea Comercială Petrotel LUKoil S.A. Ploiești.
-
135. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 375/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.
-
136. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 418/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România.
-
137. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 421/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 3 aprilie 2002, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare rurală.
-
138. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 424/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare.
-
139. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 425/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de Pregătire a Proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la București la 30 decembrie 1999.
-
140. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 433/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistență în domeniul securității nucleare - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001.
-
141. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 434/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO 0103, semnat la București la 4 decembrie 2001.
-
142. 24.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 435/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001.
-
143. 19.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2002
-
144. 18.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 395/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001.
-
145. 18.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 397/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 7 iunie 2002.
-
146. 18.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 400/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic.
-
147. 18.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 403/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire.
-
148. 18.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 410/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate.
-
149. 16.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2002, 11.09.2002
-
150. 11.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 365/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ.
-
151. 11.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 370/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale.
-
152. 11.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 371/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României nr.45/1994.
-
153. 11.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 398/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art.6.din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat.
-
154. 11.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 413/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor.
-
155. 10.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 367/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România.
-
156. 10.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 372/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.
-
157. 10.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 373/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.
-
158. 10.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 381/2002
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 25 martie 2002.
-
159. 10.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 383/2002
Proiect de Lege privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum și la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.
-
160. 10.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 399/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.
-
161. 10.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 404/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002.
-
162. 10.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2002, 04.09.2002
-
163. 09.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2002, 04.09.2002
-
164. 04.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 601/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
165. 04.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 637/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
166. 04.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 662/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
167. 03.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 18/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
168. 30.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 317/2002
Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Toplița, județul Harghita.
-
169. 30.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 318/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă.
-
170. 30.08.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2002, 29.08.2002, 30.08.2002
-
171. 30.08.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2002, 29.08.2002, 30.08.2002
-
172. 29.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 298/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
-
173. 29.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 340/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României.
-
174. 29.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 345/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească.
-
175. 28.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 171/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov.
-
176. 28.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 185/2002
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
177. 28.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 295/2002
Proiect de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
-
178. 28.08.2002 RAPORT asupra PL nr. 337/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".
-
179. 28.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 339/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S- Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
-
180. 08.07.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2002, 04.07.2002
-
181. 08.07.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2002, 19.06.2002
-
182. 03.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 121/2002
Propunere legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură, și gaz metan din clădirile colective.
-
183. 03.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 152/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor.
-
184. 03.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 156/2002
Propunere legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni.
-
185. 03.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 156/2002
Propunere legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni.
-
186. 03.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 187/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud
-
187. 03.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 341/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Societatea Comercială "Compania Națională Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. pentru anul 2001.
-
188. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 80/2002
Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
-
189. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 97/2002
Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională în unele situații speciale.
-
190. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 98/2002
Propunere legislativă privind reînființarea Comunei Cămin, județul Satu Mare.
-
191. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 106/2002
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer.
-
192. 26.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2002, 18.07.2002
-
193. 26.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2002, 11.07.2002
-
194. 21.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 247/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale.
-
195. 21.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 307/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieței RASDAQ și acordarea unei finanțări rambursabile de către Ministerul Finanțelor Publice.
-
196. 21.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 308/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenților economici din sectorul agricol.
-
197. 19.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 691/2001
Propunere legislativă privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
-
198. 18.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 253/2002
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România.
-
199. 18.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 255/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Comănești, județul Suceava.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 0:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro