Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2003
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2003

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..429      >>

înregistrări găsite: 429
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 01.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 573/2003
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003
-
101. 01.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 574/2003
Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
-
102. 01.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 575/2003
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003
-
103. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 578/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003
-
104. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 579/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
105. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 580/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
-
106. 01.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 581/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora
-
107. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 582/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herțegovina(BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, și a Înțelegerii financiare între Ministerul de Interne din România și Șeful Misiunii/Comisarul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herțegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002
-
108. 01.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 583/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003
-
109. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 584/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2003 pentru acceptarea de către România a Amendamentelor la Anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare,1974, amendată și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
-
110. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 589/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de pâna la 5 ha inclusiv
-
111. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 590/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
112. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 535/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea achiziționării de către Ministerul Administrației și Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a plății serviciului de transport al acesteia până în portul Constanța
-
113. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 536/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
114. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 537/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
-
115. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 552/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003
-
116. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 554/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
117. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 555/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești "
-
118. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 556/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 7 august 2002 și la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
-
119. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 557/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenției privind înființarea Biroului European de Radiocomunicații (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
-
120. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 559/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
-
121. 25.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 560/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003
-
122. 25.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2003, 24.09.2003, 25.09.2003
-
123. 24.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 532/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
-
124. 24.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 538/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
-
125. 24.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 540/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
-
126. 24.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 551/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP)
-
127. 23.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 542/2003
Proiect de Lege pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
-
128. 19.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2003, 17.09.2003
-
129. 18.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 429/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2002 pentru modificarea art.138 și art.139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
-
130. 18.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 484/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
-
131. 18.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 524/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat
-
132. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 485/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
-
133. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 499/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
-
134. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 533/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei , semnat la București la 14 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003
-
135. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 534/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
-
136. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 541/2003
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră
-
137. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 543/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 și la București la 28 martie 2003, între Guvernul României și Comisia Europeană, la memorandumurile de finanțare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 și încă nefinalizate
-
138. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 544/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2003 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex- S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului
-
139. 11.09.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2003, 03.09.2003
-
140. 10.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 481/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002(2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la București, la 11 decembrie 2002
-
141. 10.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 482/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 11 decembrie 2002
-
142. 10.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 483/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 11 decembrie 2002
-
143. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 488/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
144. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 490/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2003 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
145. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 493/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
-
146. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 494/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
-
147. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 495/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
148. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 401/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Beștepe, prin reorganizarea comunei Mahmudia, județul Tulcea
-
149. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 402/2003
Proiect de Lege pentru înființare comunei Văcăreni, prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea
-
150. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 403/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Capu-Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei, județul Suceava
-
151. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 404/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Hănțești, prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava
-
152. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 406/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
-
153. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 430/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
154. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 434/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale
-
155. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 474/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv
-
156. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 486/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
-
157. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 487/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
158. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 489/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale
-
159. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 492/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
-
160. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 496/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvenului nr.78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
-
161. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 498/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
-
162. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 500/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, terifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
-
163. 09.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 505/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul Comunitar de Acțiune în domeniul Sănătății Publice (2003-2008), semnat la București, la 11 februarie 2003, și la Bruxelles, la 3 aprilie 2003
-
164. 04.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 290/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
165. 04.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2003, 03.09.2003
-
166. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 197/2003
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
-
167. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 410/2003
Proiect de Lege pentru stabilirea parității între dolarul cliring și dolarul S.U.A. cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran
-
168. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 433/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri funciare" - S.A.
-
169. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 446/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative
-
170. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 447/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
-
171. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 456/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
172. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 457/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 09 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Reabilitarea sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
-
173. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 458/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001
-
174. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 461/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureș, în România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
175. 03.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 470/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială ARO S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
-
176. 02.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 459/2003
Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington și plata cotizației de membru
-
177. 02.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 464/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
178. 02.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 468/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice " Termoelectrica " - S.A., Societatea Comercială " Electrocentrale " Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
179. 02.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 469/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale " Tractorul UTB " - S.A. Brașov
-
180. 02.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 471/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordrea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
181. 01.09.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.08.2003, 27.08.2003
-
182. 28.08.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.08.2003, 27.08.2003
-
183. 27.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 700/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.493/2002.
-
184. 27.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 41/2003
Propunere legislativă pentru completarea legii nr.356 din 6 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzilor legale pentru obligații bănești
-
185. 27.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 42/2003
Propunere legislativă privind modificarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale
-
186. 27.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 173/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.345 din 1 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr.371 din 1 iunie 2002 privind Taxa pe valoarea adăugată
-
187. 27.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 176/2003
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al Legii 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat
-
188. 27.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 282/2003
Propunere legislativă privind accelerarea fluxurilor monetare în economia națională
-
189. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 387/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare (ISPA) pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și a stației de epurare din Piatra Neamț", Județul Neamț-România, semnat la Bruxelles, la 10 decembrie 2002, și la București, la 31 martie 2003
-
190. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 391/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, Județul Buzău, România", semnat la Bruxelles, la 13 decembrie 2002 și la București, la 31 martie 2003
-
191. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 405/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice
-
192. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 411/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de pre-aderare pentru măsura Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și al apei uzate în municipiul Sibiu, județul Sibiu, România, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003
-
193. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 412/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența sub formă de grant din Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orașele Baia Mare, Botoșani, Drobeta Turnu-Severin, Galați, Deva și Hunedoara în România", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002, și la București la 11 martie 2003
-
194. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 413/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate și a stației de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003
-
195. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 438/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002
-
196. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 440/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre în România" semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003
-
197. 26.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 460/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor
-
198. 20.06.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2003
-
199. 20.06.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2003
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 20:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro