Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2016
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2016

<<      1..99 | 100..199 | 200..224      >>

înregistrări găsite: 224
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 146/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
-
101. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 147/2016
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice
-
102. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 187/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
103. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 190/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
104. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 195/2016
Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
-
105. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 244/2016
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii 1950-1961
-
106. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 281/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
107. 06.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2016, 07.09.2016, 08.09.2016
-
108. 05.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 259/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București, la 18 noiembrie 2015
-
109. 05.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 268/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
-
110. 30.08.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016
-
111. 23.08.2016 AVIZ asupra PL nr. 271/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale
-
112. 30.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 228/2016
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
Agricultură
113. 29.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 562/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014
-
114. 28.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 272/2016
Proiect de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
115. 23.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2016, 16.06.2016
-
116. 21.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 269/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
117. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 124/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
118. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 126/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
119. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 674/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
-
120. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 845/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
121. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 130/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
122. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 132/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999
-
123. 14.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 133/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
124. 27.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 58/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
Administrație
125. 04.05.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2016
-
126. 26.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 179/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi aprobate de Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, la 1 iulie 2015, la București
-
127. 21.04.2016 PROIECT DE OPINIE Privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliul privind Planul de actiune pentru consolidarea combaterii finantarii terorismului COM(2016)50 -
128. 20.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 698/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
129. 19.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 93/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
130. 18.04.2016 AVIZ DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 30/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
-
131. 14.04.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 646/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
-
132. 14.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 80/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015
-
133. 14.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2016, 14.04.2016
-
134. 14.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2016, 07.04.2016
-
135. 14.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2016, 25.03.2016
-
136. 13.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 730/2015
Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale
-
137. 13.04.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 744/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
138. 13.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 118/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012
-
139. 11.04.2016 Raportul comun asupra Raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara pe anul 2013 Economică
140. 11.04.2016 Raportul comun asupra Raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara pe anul 2014 Economică
141. 11.04.2016 Raportul comun asupra Raportului annual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei pe anul 2014 -
142. 11.04.2016 Raportul comun asupra Raportului annual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei pe anul 2013 -
143. 07.04.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 616/2015
Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
144. 07.04.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 715/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
145. 07.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 740/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
-
146. 07.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 891/2015
Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
-
147. 07.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 21/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
148. 07.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 49/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
-
149. 07.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 54/2016
Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale, precum și a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea Uniunii Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890
-
150. 06.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 721/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
151. 05.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 30/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
-
152. 04.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 427/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011
-
153. 31.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 441/2015
Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015
-
154. 31.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 442/2015
Propunere legislativă pentru completarea 49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
-
155. 31.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 563/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014
-
156. 31.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 564/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
-
157. 31.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 565/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
-
158. 31.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 807/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
-
159. 31.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 808/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
-
160. 31.03.2016 Aviz comun la Contul de executie bugetara pe anul 2104 al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES -
161. 31.03.2016 Raportul Bancii Nationale a Romaniei pe anul 2013 -
162. 31.03.2016 Raportul Bancii Nationale a Romaniei pe anul 2014 -
163. 24.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 644/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015
-
164. 23.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 53/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
165. 17.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 25/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
Administrație
Juridică
166. 15.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 744/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
167. 10.03.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 170/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale
Muncă
168. 10.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 500/2015
Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare
Muncă
169. 10.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 40/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.42 și 55 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
170. 10.03.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2016, 25.02.2016
-
171. 10.03.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2016, 03.03.2016
-
172. 09.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 699/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
-
173. 09.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 731/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
174. 09.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 751/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
175. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 830/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
Muncă
Juridică
176. 09.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 32/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
177. 09.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 36/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
178. 09.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 37/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
179. 09.03.2016 PROIECT DE OPINIE privind Propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal COM(2016)25 -
180. 09.03.2016 PROIECT DE OPINIE privind Propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal COM(2016)25 -
181. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 729/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
182. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 783/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
183. 08.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 829/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Agricultură
184. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 886/2015
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar
-
185. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 896/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
186. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 24/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
187. 08.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 27/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
188. 02.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 685/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
189. 02.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 824/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
190. 02.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 839/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
191. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 627/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
-
192. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 707/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
193. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
-
194. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 720/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
195. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 781/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
-
196. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 782/2015
Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
197. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 784/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
-
198. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 788/2015
Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România
-
199. 01.03.2016 AVIZ asupra PL nr. 813/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca personae juridice de utilitate publică
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 19:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro