Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2014
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2014

<<      1..99 | 100..162

înregistrări găsite: 162
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 14.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 612/2013
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
101. 10.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 128/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic
-
102. 09.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 130/2014
Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal
-
103. 09.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 135/2014
Propunere legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internationale ale României
-
104. 09.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 144/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
105. 08.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 508/2013
Proiect de Lege privind invențiile de serviciu
-
106. 08.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 585/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
107. 08.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 28/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
-
108. 08.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 80/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili
-
109. 08.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 86/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
-
110. 07.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 589/2011
Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale
Administrație
111. 07.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 88/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
112. 02.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 549/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
-
113. 02.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 117/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" -S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
114. 02.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2014, 26.03.2014, 27.03.2014
-
115. 27.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 120/2014
Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale
-
116. 26.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2014, 19.03.2014, 20.03.2014
-
117. 25.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 85/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
118. 25.03.2014 Raportul anual al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind determinarea preturilor si tarifelor reglementate pentru anul 2014 Buget
119. 24.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 109/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
120. 19.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 113/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 noiembrie 2013
-
121. 18.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 608/2013
Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României
-
122. 18.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 20/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
123. 18.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 25/2014
Propunere legislativă privind economia socială
Economică
124. 18.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2014, 05.03.2014, 06.03.2014
-
125. 18.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2014, 12.03.2014, 13.03.2014
-
126. 12.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 91/2014
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
127. 12.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 98/2014
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri
-
128. 11.03.2014 asupra PL nr. 457/2013
Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat
Juridică
129. 11.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 632/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice
-
130. 05.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 672/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori
-
131. 05.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 68/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
132. 05.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 77/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată
-
133. 04.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 278/2012
Propunere legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea ) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică
-
134. 04.03.2014 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Constantin Nita, candidat la functia de Ministru al economiei. Economică
135. 04.03.2014 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Florin-Nicolae Jianu, candidat la functia de Ministru-delegat pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediului de Afaceri si Turism Economică
136. 27.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2014, 26.02.2014, 27.02.2014
-
137. 26.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 185/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Juridică
138. 26.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 186/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Juridică
139. 26.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 239/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Juridică
140. 26.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 542/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
Juridică
141. 26.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.02.2014, 19.02.2014, 20.02.2014
-
142. 25.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 205/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
143. 25.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 581/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
144. 25.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 619/2013
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007
-
145. 25.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 629/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
146. 24.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 599/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
-
147. 24.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 628/2013
Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări de preț la facturile de utilități pentru agenții economici
-
148. 19.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2014, 12.02.2014, 13.02.2014
-
149. 18.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 374/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
Economică
150. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 598/2013
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj
Administrație
151. 11.02.2014 asupra PL nr. 227/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
152. 11.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 622/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
153. 11.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 4/2014
Proiect de Lege privind acceptarea Codului de siguranță din 2008 pentru nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă, la Londra, la 13 mai 2008
-
154. 11.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 5/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012
-
155. 10.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 6/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
-
156. 10.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 530/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
157. 10.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2014, 05.02.2014, 06.02.2014
-
158. 05.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 500/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii
Buget
159. 05.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 546/2013
Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare
-
160. 05.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 656/2013
Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
161. 04.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 602/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997
-
162. 03.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.01.2014, 28.01.2014, 29.01.2014, 30.01.2014
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 iulie 2022, 3:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro