Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2009
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..326      >>

înregistrări găsite: 326
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 25.08.2009 AVIZ asupra PL nr. 316/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare
-
101. 25.08.2009 AVIZ asupra PL nr. 347/2009
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
-
102. 27.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 268/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
103. 03.07.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2009, 25.06.2009
-
104. 29.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2009
-
105. 29.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2009, 18.06.2009
-
106. 25.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 264/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare
-
107. 25.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 292/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
-
108. 22.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 262/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
-
109. 22.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 267/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
110. 22.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 286/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008
-
111. 19.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.06.2009
-
112. 19.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.06.2009
-
113. 18.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 628/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative din domeniul social
Buget
114. 18.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 294/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2009 pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
115. 17.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 255/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
116. 17.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 261/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
117. 17.06.2009 Raportul comun privind numirea domnului Dragos Mihalache in calitatea de membru in cadrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. -
118. 16.06.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 194/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
Buget
119. 11.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2009, 27.05.2009
-
120. 11.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2009, 27.05.2009
-
121. 03.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2009, 20.05.2009, 21.05.2009
-
122. 03.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2009, 20.05.2009, 21.05.2009
-
123. 28.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2009, 14.05.2009
-
124. 28.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2009, 14.05.2009
-
125. 20.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 257/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2009 pentru modificarea art.7 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
126. 20.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 259/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
127. 20.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.05.2009, 07.05.2009
-
128. 19.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 694/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
-
129. 19.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 710/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
-
130. 18.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 248/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
131. 13.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 621/2008
Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008
-
132. 13.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 703/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
133. 13.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 704/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
134. 13.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2009, 29.04.2009, 30.04.2009
-
135. 13.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2009, 29.04.2009, 30.04.2009
-
136. 13.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.2009, 07.05.2009
-
137. 12.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 691/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
138. 12.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 692/2008
Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
139. 07.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 610/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
140. 07.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 619/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Sănătate
141. 07.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 668/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
Sănătate
142. 07.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 662/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
143. 07.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 194/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
Buget
144. 05.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 211/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
Buget
145. 05.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2009, 23.04.2009
-
146. 05.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2009, 23.04.2009
-
147. 28.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 202/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
-
148. 28.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2009, 08.04.2009, 09.04.2009
-
149. 28.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2009, 16.04.2009
-
150. 28.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2009, 08.04.2009, 09.04.2009
-
151. 28.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2009, 16.04.2009
-
152. 23.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 224/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
-
153. 22.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 31/2007
Proiect de Lege privind voucherele de vacanță
-
154. 22.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 510/2008
Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
155. 22.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 619/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
156. 22.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 620/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
157. 22.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 195/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și a Legii nr.364 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
-
158. 22.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 213/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
-
159. 22.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 229/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
160. 15.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 191/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
-
161. 15.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 203/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
-
162. 14.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 101/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public și alte drepturi de asigurări sociale
-
163. 14.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.04.2009, 02.04.2009
-
164. 14.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.04.2009, 02.04.2009
-
165. 10.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 651/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
-
166. 09.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 90/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
167. 09.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 132/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-
168. 09.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 134/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României
-
169. 09.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 186/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
-
170. 09.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 197/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
171. 09.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.03.2009, 25.03.2009, 26.03.2009
-
172. 09.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2009, 25.03.2009, 26.03.2009
-
173. 07.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 147/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă
Buget
174. 06.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 308/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
-
175. 06.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 330/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
176. 06.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 420/2008
Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
-
177. 06.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 667/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
178. 06.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 675/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
179. 06.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 167/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
180. 06.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 170/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
181. 06.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 172/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
182. 06.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 196/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public
-
183. 06.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 204/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
184. 02.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 80/2009
Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor
Administrație
185. 01.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 847/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
186. 01.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 191/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961
-
187. 01.04.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 317/2008
Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
188. 01.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 511/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
189. 01.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 674/2008
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății
-
190. 01.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 89/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
191. 01.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 205/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
-
192. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 430/2008
Propunere legislativă privind alocația de școlarizare
Învățământ
193. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 512/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
194. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 578/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
195. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 622/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000
-
196. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 116/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
Administrație
197. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 145/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
198. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 157/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
199. 30.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 160/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 iulie 2022, 3:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro