Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2002
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2002

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..350      >>

înregistrări găsite: 350
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 10.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 412/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța.
-
102. 10.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2002
-
103. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 352/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.
-
104. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 353/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român.
-
105. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 364/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind activitatea comercială
-
106. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 365/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ.
-
107. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 367/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România.
-
108. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 368/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă.
-
109. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 370/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale.
-
110. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 371/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României nr.45/1994.
-
111. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 372/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.
-
112. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 373/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.
-
113. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 374/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor.
-
114. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 375/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.
-
115. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 383/2002
Proiect de Lege privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum și la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.
-
116. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 391/2002
Proiect de Lege privind auditul public intern.
-
117. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 398/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art.6.din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat.
-
118. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 399/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.
-
119. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 413/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor.
-
120. 04.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2002, 04.09.2002
-
121. 02.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 161/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România.
Apărare
122. 29.08.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.08.2002, 29.08.2002
-
123. 27.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 318/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă.
-
124. 27.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 320/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.
-
125. 27.08.2002 AVIZ asupra PL nr. 337/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".
-
126. 04.07.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2002, 04.07.2002
-
127. 02.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 501/2001
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii partidelor politice.
-
128. 02.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 332/2002
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor.
-
129. 02.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 338/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.
-
130. 02.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 339/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S- Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
-
131. 02.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 340/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României.
-
132. 02.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 341/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Societatea Comercială "Compania Națională Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. pentru anul 2001.
-
133. 02.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 348/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială LUKoil Black Sea România S.R.L. București și Societatea Comercială Petrotel LUKoil S.A. Ploiești.
-
134. 01.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 146/1999
Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii partidelor politice.
-
135. 01.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 319/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților Cultului Mozaic.
-
136. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 323/2002
Proiect de Lege pentru modificarea art.40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.
-
137. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 325/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2002 pentru modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
-
138. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 328/2002
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
-
139. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 329/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar.
-
140. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 330/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Șișești.
-
141. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 331/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Protecția Mediului la Tratatul asupra Antarticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991.
-
142. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 333/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura.
-
143. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 334/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr.1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1996.
-
144. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 336/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002.
-
145. 19.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 307/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieței RASDAQ și acordarea unei finanțări rambursabile de către Ministerul Finanțelor Publice.
-
146. 19.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 308/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenților economici din sectorul agricol.
-
147. 19.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2002, 19.06.2002
-
148. 18.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 288/2002
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.8/2001 pentru modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol.
-
149. 18.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 295/2002
Proiect de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
-
150. 18.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2002
-
151. 12.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2002, 12.06.2002
-
152. 05.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 63/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1, lit "c" din Legea nr.189/2000.
-
153. 05.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2002, 05.06.2002
-
154. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 273/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2002 pentru completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
-
155. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 274/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere.
-
156. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 275/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1997, Programul național PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), Programul național PHARE 1999 - partea a II-a.
-
157. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 276/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice
-
158. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 278/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
-
159. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 280/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2002 pentru modificarea art.2 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni.
-
160. 03.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2002, 29.05.2002
-
161. 03.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2002, 29.05.2002
-
162. 28.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 69/1998
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
-
163. 28.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 651/2001
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
-
164. 28.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 248/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare.
-
165. 28.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 254/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr.61/1998 și a Legii petrolului nr.134/1995.
-
166. 28.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 255/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Comănești, județul Suceava.
-
167. 28.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 266/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.
-
168. 28.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 267/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători - S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri și/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători de către firma Alstom - De Dietrich Feroviare din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Paribas - Franța, contractat cu garanția statului.
-
169. 27.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 190/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
170. 23.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2002, 22.05.2002
-
171. 23.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.05.2002, 22.05.2002
-
172. 21.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 195/2002
Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
-
173. 21.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 233/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor.
-
174. 21.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 238/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000.
-
175. 21.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 240/2002
Proiectul Legii audiovizualului.
-
176. 21.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 244/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2002 privind încetarea aplicabilității unor facilități.
-
177. 21.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 245/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA - S.A.Bacău.
-
178. 21.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 246/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România.
-
179. 21.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 247/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale.
-
180. 16.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 333/2001
Proiect de Lege privind Statutul aleșilor locali.
Administrație
181. 15.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 231/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor.
-
182. 15.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 235/2002
Proiect de Lege privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României.
-
183. 15.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 237/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001.
-
184. 15.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
185. 15.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
186. 10.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2002, 10.05.2002
-
187. 10.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2002, 10.05.2002
-
188. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 193/2002
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
189. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 197/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
Economică
190. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 204/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001.
-
191. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 211/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București, la 26 noiembrie 1992.
-
192. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 213/2002
Proiect de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor.
-
193. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 214/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
194. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 215/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor.
-
195. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 217/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența, la 20 octombrie 2000.
-
196. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 218/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare - Elemente inițiale - adoptat la 11/12 iulie 1996 și amendat la 6-7 decembrie 2001.
-
197. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 219/2002
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea circulației forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002.
-
198. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 223/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării.
-
199. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 224/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii.
-
200. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 225/2002
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine.
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 noiembrie 2019, 1:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro