Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2003
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2003

<<      1..99 | 100..199 | 200..250      >>

înregistrări găsite: 250
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 505/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul Comunitar de Acțiune în domeniul Sănătății Publice (2003-2008), semnat la București, la 11 februarie 2003, și la Bruxelles, la 3 aprilie 2003
-
102. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 524/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat
-
103. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 525/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2003 pentru modificarea art.15 alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr.102 din 31 august 2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
-
104. 03.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 410/2003
Proiect de Lege pentru stabilirea parității între dolarul cliring și dolarul S.U.A. cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran
-
105. 03.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 473/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2003 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
106. 03.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 474/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv
-
107. 27.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 464/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
108. 27.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 467/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval
-
109. 27.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 468/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice " Termoelectrica " - S.A., Societatea Comercială " Electrocentrale " Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
110. 27.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 469/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale " Tractorul UTB " - S.A. Brașov
-
111. 26.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 456/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
112. 26.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 457/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 09 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Reabilitarea sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
-
113. 26.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 471/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordrea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
114. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 472/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2003 privind modificarea unor dispoziții din Codul de procedură penală
-
115. 03.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 412/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența sub formă de grant din Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orașele Baia Mare, Botoșani, Drobeta Turnu-Severin, Galați, Deva și Hunedoara în România", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002, și la București la 11 martie 2003
-
116. 03.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 428/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
-
117. 03.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 437/2003
Proiect de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
-
118. 03.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 438/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002
-
119. 03.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 444/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
-
120. 03.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 445/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii
-
121. 02.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 429/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2002 pentru modificarea art.138 și art.139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
-
122. 02.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 430/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
123. 02.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 430/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
124. 02.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 431/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
125. 02.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 434/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale
-
126. 02.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 441/2003
Proiect de Lege privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
-
127. 02.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 447/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
-
128. 02.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 449/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
-
129. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 392/2003
Proiectul Legii asigurărilor private de sănătate
-
130. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 400/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
131. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 402/2003
Proiect de Lege pentru înființare comunei Văcăreni, prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea
-
132. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 403/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Capu-Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei, județul Suceava
-
133. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 405/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice
-
134. 25.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 414/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Actului adițional nr.1, convenit prin scrisoarea semnată la București la 5 mai 2003 și la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
-
135. 18.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 6/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Administrație
136. 18.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 378/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea lor
-
137. 18.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 386/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
-
138. 18.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 388/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
139. 10.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 343/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila
-
140. 10.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 344/2003
Proiect de Lege pentru înființarea comunei Malu, prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu
-
141. 10.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 355/2003
Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înființarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 și aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) din 4-6 noiembrie 1997
-
142. 10.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 357/2003
Proiect de Lege pentru completarea art.325 din Codul penal
-
143. 10.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 363/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art.37 alin.2 din Legea nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare
-
144. 10.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 365/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația) dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
-
145. 10.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 370/2003
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației
-
146. 10.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 371/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
-
147. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 543/2002
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.47/2002 privind modificarea și completarea Legii minelor nr.61/1998 și a Legii petrolului nr.134/1995.
-
148. 03.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 643/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
-
149. 03.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 69/2003
Propunere legislativă privind codul de conduită al funcționarilor publici
-
150. 03.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 107/2003
Propunere legislativă privind modificarea unor prevederi din ordonanța Guvernului Nr.42/1997 privind navigația civilă și aprobată prin Legea 412/2002
-
151. 03.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 341/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002
-
152. 03.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 345/2003
Proiect de Lege privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național
-
153. 03.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 354/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha
-
154. 03.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 359/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
-
155. 03.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 361/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol și scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții "Deponeu Ecologic Zonal" - județul Timiș
-
156. 28.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 50/2002
Propunere legislativă privind interdicția pentru managerii, salariații cu funcții decizionale și soții acestora, precum și rudele lor până la gradul III din instituțiile de stat, regii și societăți comerciale unde statul român este acționar unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau complementar activităților desfășurate ca angajat la stat.
-
157. 28.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 388/2002
Propunere legislativă privind conflictul de interese în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și de interes public
-
158. 27.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 262/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
-
159. 27.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 564/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
-
160. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 597/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii.
-
161. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 11/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
162. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 175/2003
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
163. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 317/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei pentru Implementarea în comun (JI) și a Acordului asupra proiectului ''Dezvoltarea utilităților municipale - sistemul de încălzire din Făgăraș - faza a doua - CT5, CT6, CT7,CT8, județul Brașov '', semnate la Oslo la 21 decembrie 2001
-
164. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 323/2003
Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
-
165. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 328/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
166. 22.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 514/2002
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.68 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului.
Drepturile omului
167. 20.05.2003 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 380/2002
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale.
-
168. 20.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 244/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
-
169. 20.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 305/2003
Proiect de Lege privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități
-
170. 20.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 308/2003
Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră
-
171. 20.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 311/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
-
172. 20.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 314/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
-
173. 15.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 667/2002
Propunere legislativă privind simplificarea procedurii împărțirii terenurilor agricole între coproprietari.
-
174. 14.05.2003 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 380/2002
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale.
-
175. 14.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 312/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
-
176. 12.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 116/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.14 alin.1 din Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului nr.3 din 22 februarie 2000.
-
177. 07.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 304/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2003 privind vânzarea unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române S.A.
-
178. 06.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 620/2002
Propunere legislativă pentru instituirea "Ziua NATO în România"
-
179. 06.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 284/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică SUPER-SCHI ÎN CARPAȚI
-
180. 06.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 300/2003
Proiect de Lege privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
181. 24.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 198/2002
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
182. 24.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 251/2002
Propunere legislativă privind controlul psihologic și psihiatic asupra candidaților la funcțiile de demnitari publici.
-
183. 24.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 362/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
184. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 264/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002
-
185. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 278/2003
Proiect de Lege privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003
-
186. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 279/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002, la Acordul cu privire la Forța multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Scopje la 26 septembrie 1998
-
187. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 280/2003
Proiect de Lege privind registrul unic de control
-
188. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 283/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
189. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 286/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art.II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2003
-
190. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 291/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale
-
191. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 298/2003
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
192. 24.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 301/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2003 pentru modificarea și completarea art.20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
-
193. 17.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 181/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română.
Apărare
194. 11.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 374/2001
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, a Legii nr.56/1993 a Curții Supreme de Justiție și a Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare.
-
195. 11.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 621/2001
Propunere legislativă de modificare și completare a Codului de procedură penală.
-
196. 11.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 380/2002
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale.
-
197. 10.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 503/2002
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Administrație
198. 10.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 252/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni
-
199. 10.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 260/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2003 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni
-
200. 08.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 259/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO"-S.A.Câmpulung
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 17 noiembrie 2019, 15:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro