Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2007
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2007

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..779      >>

înregistrări găsite: 779
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 24.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 647/2007
Propunere legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004
-
102. 24.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 651/2007
Propunere legislativă priivnd modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor
-
103. 24.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 655/2007
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului
-
104. 24.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 674/2007
Proiect de Lege privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
105. 24.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 676/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
-
106. 23.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2007
-
107. 18.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 418/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Administrație
108. 18.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2007
-
109. 17.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 468/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
110. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 595/2007
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați
-
111. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 606/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală
-
112. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 608/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
113. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 612/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
114. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 613/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
115. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 614/2007
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
116. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 615/2007
Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
117. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 620/2007
Legea nr.84 din 24/07/1995, legea învățământului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999
-
118. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 645/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
119. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 646/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
120. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 660/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind Implementarea în Comun și Comercializarea Internațională a Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006
-
121. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 662/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
122. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 668/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
123. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 669/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Cursului Superior Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al doilea Protocol Adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare între Ministerul Administarției și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri ,,Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
-
124. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 681/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice
-
125. 15.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 533/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
-
126. 11.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 581/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
Cultură
127. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 558/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
-
128. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 587/2007
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
-
129. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 603/2007
Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne
-
130. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 610/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
131. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 629/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
-
132. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 630/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
133. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 631/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
134. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 632/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
-
135. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 633/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău și continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
-
136. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 634/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002
-
137. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 635/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
-
138. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 636/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
139. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 637/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
140. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 638/2007
Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
-
141. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 639/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
-
142. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 640/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina
-
143. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 641/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
-
144. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 642/2007
Proiect de Lege privind modelele de utilitate
-
145. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 644/2007
Proiect de Lege privind emiterea, acordarea și utilizarea de vouchere pentru stimularea utilizării tehnologiei informației
-
146. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 652/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
147. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 656/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
148. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 657/2007
Proiect de Lege privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul București
-
149. 09.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2007
-
150. 09.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2007, 05.09.2007
-
151. 08.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 514/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii 10 din 8.01.2001 și a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare
-
152. 08.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 621/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996
-
153. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 546/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare
-
154. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 550/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului
-
155. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 551/2007
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului pentru Protecția Drepturilor Pacientului (CPDP)
-
156. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 570/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
-
157. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 572/2007
Propunere legislativă privind valorificarea declarațiilor politice
-
158. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 574/2007
Propunere legislativă privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing
-
159. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 585/2007
Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
160. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 586/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
161. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 589/2007
Propunere legislativă privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
162. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 590/2007
Propunere legislativă privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrați
-
163. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 591/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
164. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 592/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
-
165. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 593/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
-
166. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 597/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
-
167. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 598/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
168. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 599/2007
Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
-
169. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 600/2007
Proiect de Lege pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
-
170. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 601/2007
Propunere legislativă privind repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale
-
171. 04.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 602/2007
Propunere legislativă privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă
-
172. 03.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 440/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Agricultură
173. 03.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 577/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
174. 28.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 669/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
175. 28.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 131/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special
-
176. 28.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 137/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
177. 28.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 540/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
-
178. 25.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 669/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
179. 25.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 534/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.36, alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
180. 25.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 539/2007
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive
-
181. 25.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 542/2007
Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar
-
182. 25.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 561/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
183. 25.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 563/2007
Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
-
184. 25.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 594/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957
-
185. 25.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 594/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957
-
186. 25.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2007
-
187. 24.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 502/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
188. 24.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 503/2006
Propunere legislativă privind reforma unor profesii juridice
-
189. 24.09.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 149/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei, republicată
-
190. 24.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 453/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
191. 24.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 463/2007
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Administrație
192. 24.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 469/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Administrație
193. 19.09.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 359/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
-
194. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 483/2007
Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale
-
195. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 499/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 6 martie 2007
Apărare
196. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 541/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate
-
197. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 557/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 și la București la 20 iunie 2007, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnat la București la 26 mai 2004 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
-
198. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 559/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/ 2007 pentru completarea art.23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
199. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 562/2007
Proiect de Lege privind înființarea Universității "Avram Iancu" din municipiul Cluj Napoca
-
200. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 564/2007
Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 iulie 2022, 4:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro