Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2022
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2022

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..410      >>

înregistrări găsite: 410
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 244/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
102. 24.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 185/2022
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile
Apărare
Tehnologia informației
103. 23.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2022
-
104. 23.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2022
-
105. 18.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 89/2022
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ș) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
106. 18.05.2022 asupra PL nr. 152/2022
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
-
107. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 167/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
108. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 168/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
109. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 182/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
110. 18.05.2022 asupra PL nr. 213/2022
Propunere legislativă privind anularea unor creanțe bugetare, precum și pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
111. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 225/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative
-
112. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 228/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
113. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 229/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A.
-
114. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 234/2022
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
115. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 235/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
116. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 241/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și a altor acte normative
-
117. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 245/2022
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 și alin.(1) al art.9 din Anexa nr.1 Familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ ", Capitolul III: Culte, SECȚIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
118. 18.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 246/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
119. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 149/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
120. 17.05.2022 asupra PL nr. 499/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
121. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 173/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.
-
122. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 191/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
-
123. 17.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 212/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
124. 17.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.05.2022
-
125. 16.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 499/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
126. 16.05.2022 asupra PL nr. 400/2021
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
-
127. 16.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 14/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) și completarea art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
128. 16.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 92/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
129. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 149/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
130. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 150/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale 1/2011
-
131. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 158/2022
Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
132. 16.05.2022 asupra PL nr. 172/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
-
133. 16.05.2022 asupra PL nr. 198/2022
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
-
134. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 211/2022
Proiect de Lege privind Cazierul de mediu și Registrul național electronic de mediu
-
135. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 218/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
136. 16.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 226/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7-Transformarea digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri
-
137. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 166/2022
Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
-
138. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 170/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian
-
139. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
140. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 202/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.23 din Ordonanța Guvernului nr.58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în Romania
-
141. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 205/2022
Proiect de Lege privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989
-
142. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 206/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
143. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 217/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind Organizația Internațională de Asistență Maritimă pentru Navigație, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 septembrie 2021
-
144. 11.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 220/2022
Proiect de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
-
145. 10.05.2022 asupra PL nr. 533/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
-
146. 10.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 190/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
147. 10.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 203/2022
Propunere legislativă pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică și gaze naturale
-
148. 10.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022
-
149. 04.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 79/2022
Propunere legislativă "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român"
-
150. 03.05.2022 asupra PL nr. 97/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
151. 03.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 390/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
Agricultură
152. 28.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 204/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
153. 28.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022
-
154. 28.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2022
-
155. 28.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2022
-
156. 27.04.2022 asupra PL nr. 301/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
-
157. 27.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 340/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
158. 27.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 141/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
159. 27.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 142/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
160. 27.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 188/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară
-
161. 27.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 192/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene
-
162. 27.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 196/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare
-
163. 27.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 197/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
-
164. 27.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 199/2022
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale
-
165. 20.04.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 250/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
Industrii
166. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 296/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
167. 20.04.2022 asupra PL nr. 351/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
168. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 517/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției
Muncă
169. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 558/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii în dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea
Buget
Industrii
Tehnologia informației
170. 20.04.2022 asupra PL nr. 80/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri
-
171. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 118/2022
Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează
-
172. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 139/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
-
173. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 145/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991
-
174. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 174/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne
-
175. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 177/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
-
176. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 178/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
177. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 179/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului
-
178. 20.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 184/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la București, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002
-
179. 19.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 131/2022
Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale
-
180. 18.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.03.2022
-
181. 14.04.2022 asupra PL nr. 534/2017
Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
-
182. 14.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 113/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
183. 14.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 48/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
184. 14.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 77/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A.
-
185. 14.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 114/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
186. 14.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 122/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
187. 14.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 134/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
-
188. 14.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 136/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
189. 14.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 137/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
190. 13.04.2022 asupra PL nr. 718/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
191. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 512/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
192. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 334/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
193. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 76/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
Agricultură
194. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 34/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
195. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 85/2022
Proiect de Lege privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România
-
196. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 93/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
-
197. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 95/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
-
198. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 98/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere
-
199. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 101/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Muncă
200. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 103/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 5 iulie 2022, 12:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro