Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 1997
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 1997

<<      1..99 | 100..199 | 200..208      >>

înregistrări găsite: 208
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 214/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 25 de milioane dolari SUA, destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994.
-
102. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 216/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.
-
103. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 217/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997.
-
104. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 219/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente.
-
105. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 220/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
-
106. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 226/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare.
-
107. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 229/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Băltești, județul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997.
-
108. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 232/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de depozite și taxe.
-
109. 09.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 235/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară.
-
110. 09.09.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.1997
-
111. 09.09.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.1997
-
112. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 58/1997
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a văduvelor veteranilor de război.
-
113. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 96/1997
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar, completată prin norme metodologice, aprobată și modificată prin Legea nr.106/1995.
-
114. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 100/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune.
-
115. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 103/1997
Propunere legislativă privind declararea comunei Baia de Arieș oraș.
-
116. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 104/1997
Propunere legislativă privind statutul special al femeii care muncește, exclusiv în gospodăria personală.
-
117. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 181/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/1997 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar.
-
118. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 182/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale naționale.
-
119. 03.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 187/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
120. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 191/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997.
-
121. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 194/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996.
-
122. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 195/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.
-
123. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 196/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/1997 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta 1997 proprietatea producătorilor agricoli și arendașilor.
-
124. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 197/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.46/1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului pentru preluarea grâului pentru panificație din recolta anului 1997.
-
125. 03.09.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.1997
-
126. 03.09.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.1997
-
127. 24.07.1997 RAPORT asupra proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1998 -
128. 09.07.1997 RAPORT asupra PL nr. 178/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligațiuni în mărci germane.
-
129. 09.07.1997 AVIZ asupra PL nr. 179/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/1997 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețetelor GSM și stabilirea taxei de licență.
-
130. 25.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 70/1997
Propunere legislativă privind reînființarea comunelor Costinești și Horia din județul Constanța.
-
131. 25.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 86/1997
Propunere legislativă privind contribuția R.A.Loteria Națională la finanțarea ocrotirii sănătății.
-
132. 25.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 147/1997
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.
-
133. 25.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 157/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenta nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie.
-
134. 25.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 163/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transferul, cu titlul gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania.
-
135. 25.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 166/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România.
-
136. 25.06.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.1997
-
137. 25.06.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.06.1997
-
138. 18.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 141/1997
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Belgrad la 16 mai 1996.
-
139. 18.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 142/1997
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Erevan la 25 martie 1996.
-
140. 18.06.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.1997
-
141. 18.06.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.1997
-
142. 12.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 156/1997
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
-
143. 11.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 139/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
-
144. 11.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 148/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.14/1997 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române.
-
145. 11.06.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.1997
-
146. 11.06.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.1997
-
147. 04.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 120/1997
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.
-
148. 04.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 134/1997
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 lit.A, i) pct.6 din Ordonanță Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.
-
149. 04.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 137/1997
Proiect de Lege privind plata cu prioritate a obligațiunilor bugetare.
-
150. 04.06.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.1997
-
151. 04.06.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.1997
-
152. 04.06.1997 AVIZ COMUN supra scrisorii Președintelui României privind aprobarea de către Parlament a desfășurării unui exercițiu naval, cu durată determinată, care implică intrarea, staționarea și trecerea unor nave ale altor state prin apele teritoriale ale României Senat
153. 28.05.1997 RAPORT asupra PL nr. 63/1997
Propunere legislativă privind majorările de întârziere și dobânzile datorate până la 31 decembrie 1996.
-
154. 28.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 118/1997
Proiect de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani.
-
155. 28.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 119/1997
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului.
-
156. 28.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 127/1997
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum și pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei legi.
-
157. 28.05.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.1997
-
158. 28.05.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.1997
-
159. 21.05.1997 RAPORT asupra PL nr. 115/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995, privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice.
-
160. 21.05.1997 RAPORT asupra PL nr. 126/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanțurilor contabile ale agenților economici, pe anul 1996.
-
161. 21.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 128/1997
Proiect de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii.
-
162. 21.05.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.05.1997, 21.05.1997
-
163. 21.05.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.05.1997, 21.05.1997
-
164. 15.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 32/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.118 din 25 octombrie privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
165. 15.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 61/1997
Proiect de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.214/1997 privind pensiile militare de stat.
-
166. 15.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 66/1997
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului.
-
167. 15.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 67/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr.85/1996 și republicată.
-
168. 15.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 73/1997
Propunere legislativă vizând modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.
-
169. 15.05.1997 RAPORT asupra PL nr. 110/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997.
-
170. 14.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 107/1997
Proiect de Lege privind circulația juridică a terenurilor.
-
171. 14.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 108/1997
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994.
-
172. 14.05.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.1997
-
173. 14.05.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.1997
-
174. 07.05.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.1997, 07.05.1997
-
175. 06.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 116/1996
AVIZ asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale și pensii
-
176. 06.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 266/1996
Propunere legislativă pentru declararea comunei Filipeștii de Pădure oraș.
-
177. 06.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 268/1996
Propunere legislativă privind declararea în municipiu a orașului Oltenița.
-
178. 06.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 3/1997
Propunere legislativă privind organizarea Secretariatului de Stat pentru Culte ca Minister al Cultelor.
-
179. 06.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 33/1997
Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de ziarist.
-
180. 06.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 37/1997
Propunere legislativă privind Legea Minelor.
-
181. 06.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 46/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului de Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
-
182. 06.05.1997 RAPORT asupra PL nr. 72/1997
Propunere legislativă vizând modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței guvernamentale nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
-
183. 23.04.1997 RAPORT asupra PL nr. 11/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea.
-
184. 23.04.1997 RAPORT asupra PL nr. 13/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
-
185. 23.04.1997 RAPORT asupra PL nr. 14/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice aprobată și modificată prin Legea nr.125/1995.
-
186. 23.04.1997 RAPORT asupra PL nr. 28/1997
Propunere legislativă privitoare la impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile.
-
187. 23.04.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.1997
-
188. 23.04.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.1997
-
189. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 264/1996
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii.
-
190. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 1/1997
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii.
-
191. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 2/1997
Propunere legislativă privind acordarea de burse pentru elevi și studenți, precum și a sistemului de premii pentru elevii și studenții ce obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale.
-
192. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 9/1997
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii.
-
193. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 10/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 republicată, privind impozitul pe salarii.
-
194. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 16/1997
Propunere legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor.
-
195. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 30/1997
Propunere legislativă pentru declararea satului Valea Mare comună.
-
196. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 31/1997
Propunere legislativă privind reînființarea școlii Române din Franța.
-
197. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 88/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare.
-
198. 22.04.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.1997
-
199. 21.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 78/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/1997 de completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.6/05.03.1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole.
-
200. 10.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 15/1997
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/5 august 1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 22:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro