Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2004
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2004

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..561      >>

înregistrări găsite: 561
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 29.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 566/2004
Propunere legislativă privind completarea articolului 21 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
102. 28.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 524/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
-
103. 28.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 568/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași
-
104. 28.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 570/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
105. 28.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 571/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor adoptat la Geneva la 1 iunie 2000
-
106. 24.09.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 500/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
-
107. 23.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 519/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea Primului Ministru al României și a Băncii Naționale a României din 22 iunie 2004 și Decizia Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice și financiare pentru perioada 2004-2006 precum și a Memorandumului tehnic de înțelegere
-
108. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 526/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanaței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
-
109. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 527/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2004 pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea
-
110. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 528/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaș
-
111. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 530/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare
-
112. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 531/2004
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr.241/2001
-
113. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 532/2004
Propunere legislativă privind conferirea titlului de << JURNALIST DE ONOARE >>
-
114. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 533/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modiifcarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
-
115. 22.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 538/2004
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
116. 22.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 539/2004
Propunere legislativă privind completarea alineatului 1 litera i) al articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
117. 22.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 540/2004
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) lit.c) al art.285 din Legea nr.571 privind Codul fiscal
-
118. 22.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 541/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
119. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 544/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanaței Guvernului nr.80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
120. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 545/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanața de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
-
121. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 546/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole
-
122. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 553/2004
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
-
123. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 554/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
124. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 558/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
-
125. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 559/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale
-
126. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 561/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
-
127. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 521/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004
-
128. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 522/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 noiembrie 2003
-
129. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 523/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 octombrie 2003
-
130. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 525/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
-
131. 14.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 514/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
132. 14.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 516/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
-
133. 14.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 517/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
-
134. 14.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 518/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor
-
135. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 353/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
-
136. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 428/2004
Propunere legislativă privind regimul juridic al Consiliului Tineretului din România
-
137. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 486/2004
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea terorismului
-
138. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 493/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
139. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 494/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capiatal majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
140. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 495/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
-
141. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 496/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. - S.A.
-
142. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 509/2004
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
143. 09.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 510/2004
Proiect de Lege privind protecția civilă
-
144. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 429/2004
Propunere legislativă "Legea Tineretului"
-
145. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 430/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2004 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
146. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 431/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
147. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 433/2004
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
148. 08.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 463/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București, la 26 mai 2004
-
149. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 480/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate
-
150. 08.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 481/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii Informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO
-
151. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 489/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
-
152. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 490/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
-
153. 08.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2004
-
154. 02.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 293/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc.
-
155. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 392/2004
Propunere legislativă privind Statutul autonomiei personale a comunității maghiare din România
-
156. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 393/2004
Propunere legislativă privind Legea cadru a autonomiei personale a comunităților naționale
-
157. 02.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 408/2004
Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor din privatizare
-
158. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 439/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public
-
159. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 441/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
-
160. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 442/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2004 pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
-
161. 02.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 443/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 6 mai 2004 și la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
-
162. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 447/2004
Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița
-
163. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 465/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului între Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la București la 23 ianuarie 1991, activităților și personalului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 și la București la 13 noiembrie 2003
-
164. 02.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 466/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Comunitatea Europeană și România privind participarea României la programul Comunității, Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE), semnat la București la 5 martie 2003 și la Bruxelles la 18 martie 2003
-
165. 02.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 469/2004
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluția nr.90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 30 ianuarie 2004
-
166. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 472/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr 63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea nr.296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte
-
167. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 476/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului medicilor din România, din Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr.308/2004 privind exercitarea profesieie de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România
-
168. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 478/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale
-
169. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 479/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
-
170. 02.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 482/2004
Proiect de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri
-
171. 25.08.2004 RAPORT asupra PL nr. 453/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui Avans, în valoare de 2 milioane dolari SUA, pentru pregătirea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", care urmează să fie finanțat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari SUA, semnată la București la 30 iunie 2004
-
172. 29.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 382/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
-
173. 29.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 401/2004
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
-
174. 29.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 403/2004
Propunere legislativă pentru completarea Legii 10/2001
-
175. 29.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 406/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României
-
176. 29.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 410/2004
Propunere legislativă privind asigurările sociale de sănătate
-
177. 29.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 412/2004
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare pentru ordine publică, la nivelul unităților administrativ-teritoriale
-
178. 29.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 418/2004
Proiect de Lege privind instituția prefectului
-
179. 29.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.06.2004, 23.06.2004
-
180. 29.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2004
-
181. 23.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 370/2004
Proiect de Lege privind piața de capital
Economică
182. 23.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 379/2004
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989
-
183. 23.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 381/2004
Proiect de Lege privind denominarea monedei naționale
-
184. 22.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2004, 16.06.2004
-
185. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 328/2004
Propunere legislativă privind reînființarea comunei Grădina, județul Constanța
-
186. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 328/2004
Propunere legislativă privind reînființarea comunei Grădina, județul Constanța
-
187. 16.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 349/2004
Proiectul Legii datoriei publice
-
188. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 350/2004
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.26/1990 priivnd registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare
-
189. 16.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 351/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2004 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003
-
190. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 355/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România"
-
191. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 356/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
-
192. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 357/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
-
193. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 361/2004
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
194. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 362/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2004 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
-
195. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 367/2004
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 și art.9 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000
-
196. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 368/2004
Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.586/2002 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
197. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 375/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
198. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 376/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2004 privind desființarea Autorității Guvernamentale pentru Valea Jiului
-
199. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 380/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 alin.(72) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin.(1) din Legea nr 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
200. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 384/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare-Sucursala ROMAG-TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 11:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro