Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2005
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2005

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..343      >>

înregistrări găsite: 343
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 329/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia"- S.A.
-
102. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 376/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
103. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 395/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
104. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 396/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
-
105. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 398/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art.48 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrația Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
-
106. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 399/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"- S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare-Sucursala " ROMAG - TERMO " și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
107. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 402/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
-
108. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 404/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă
-
109. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 405/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003
-
110. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 406/2005
Proiectul Legii "Legea calului"
-
111. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 406/2005
Proiectul Legii "Legea calului"
-
112. 30.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 406/2005
Proiectul Legii "Legea calului"
-
113. 29.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 370/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
-
114. 26.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2005
-
115. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 360/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2005 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 28 iulie 2005 și la Paris la 1 august 2005
-
116. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 362/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
117. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 368/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
118. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 369/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar
-
119. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 370/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
Muncă
120. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 371/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
-
121. 23.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2005
-
122. 23.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2005
-
123. 19.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2005
-
124. 16.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 251/2005
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.94/08.09.1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
125. 16.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 294/2005
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
-
126. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 333/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
127. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 336/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
-
128. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 346/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Deciziei nr.3/2005 a Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană privind îmbunătățirea regimului comerțului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul European
-
129. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 348/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983
-
130. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 349/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt România-Turcia nr.12/2005, referitoare la decizia de amendarea a Protocolului D privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administativă, în cadrul Acordului de Comerț Liber dintre România și Turcia
-
131. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 354/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției cadru pentru Controlul Tutunului, adoptată la Geneva, Elveția, la 21 mai 2003
-
132. 16.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 355/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexă, semnate la București la 30 martie 2005
-
133. 13.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2005, 07.09.2005
-
134. 13.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2005, 07.09.2005
-
135. 07.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 323/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
136. 07.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 331/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
137. 07.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 332/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I.-S.A."
-
138. 07.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 337/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
139. 07.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 340/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
-
140. 07.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 343/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor în toamna anului 2005
-
141. 07.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 344/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
142. 06.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 313/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
-
143. 06.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 338/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
144. 06.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 347/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la București la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susținut de împrumutul de ajustare programatică
-
145. 26.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 272/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003
-
146. 26.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 291/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București, la 18 noiembrie 2004
-
147. 25.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 308/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
-
148. 24.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 317/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizeză pentru încălzirea locuinței gaze naturale
-
149. 24.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 318/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situației specifice de la Societatea Comercială Daewoo Automobile România - S.A.
-
150. 23.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 268/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2005 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
-
151. 23.08.2005 RAPORT asupra PL nr. 293/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicarea a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
152. 23.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 320/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
-
153. 23.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 321/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
154. 29.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 261/2005
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.68 alin.4 din Legea nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
155. 29.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 274/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
156. 29.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 275/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
157. 28.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 258/2005
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (5) al articolului 2 din Legea nr.376/2004 privind bursele private
-
158. 28.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 280/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 3 aprilie 2002, pentru finanțarea proiectului de dezvoltare rurală
-
159. 27.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 260/2005
Propunere legislativă privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii
-
160. 27.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 276/2005
Propunere legislativă privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural
-
161. 26.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 259/2005
Propunere legislativă privind susținerea familiilor tinere
-
162. 26.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 304/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
163. 26.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 305/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanție externe și a unor amendamente la un acord de împrumut extern
-
164. 20.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 286/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2005 pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
-
165. 20.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 289/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la București la 23 octombrie 2003
-
166. 20.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 290/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adițional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
-
167. 16.07.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.01.2005
-
168. 29.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 212/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
169. 29.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 224/2005
Proiect de Lege privind instituirea indemnizației compensatorii pentru membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România
-
170. 29.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 226/2005
Propunere legislativă privind protecția socială a femeilor casnice
-
171. 29.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 227/2005
Propunere legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie
-
172. 29.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 254/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicații pentru atenuarea efectelor dezastrelor și acțiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998
-
173. 29.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2005
-
174. 29.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2005
-
175. 28.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 217/2005
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfășurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni și a concesionării unor bunuri proprietate publică și proprietate privată a statului
-
176. 28.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 228/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
177. 28.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 229/2005
Propunere legislativă privind modificarea Legii energiei electrice nr.318/2003
-
178. 28.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 253/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curții de Conturi de Ministerul Public
-
179. 28.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 255/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
180. 27.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 241/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Japoniei pentru Cooperare Internațională, privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la București la 31 martie 2005
-
181. 27.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 242/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor
-
182. 22.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 209/2005
Proiect de Lege privind reglementarea unor măsuri pentru complexele energetice
-
183. 22.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 210/2005
Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor
-
184. 22.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 230/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Comisia Comunităților Europene care modifică Acordurile Anuale de Finanțare 2000, 2001, 2002, 2003 și Acordul Multi-anual de Finanțare, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 24 decembrie 2004
-
185. 22.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 235/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
-
186. 22.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 236/2005
Proiect de Lege privind stimularea investițiilor în agricultură
-
187. 21.06.2005 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 56/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
188. 16.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 199/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
-
189. 16.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 203/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
190. 16.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 219/2005
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
-
191. 15.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 172/2005
Proiect de Lege privind societățile de microfinanțare
-
192. 15.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 215/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
-
193. 15.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 216/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr.579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are in administrare, și a Hotărârii Guvernului nr.2425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiției a prevederilor Legii nr.579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are in administrare
-
194. 15.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 218/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2005 pentru desemnarea operatorului licențiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere și pentru consolidarea mediului concurențial privind transportul produselor petroliere
-
195. 15.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 220/2005
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
196. 15.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 221/2005
Proiect de Lege privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
-
197. 14.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 56/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
198. 08.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2005
-
199. 02.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 193/2005
Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.424/2002, a Legii nr.424/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, a Ordonanței Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată prin Legea nr.415/2004 și a Legii nr. 415/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
200. 02.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 194/2005
Propunere legislativă privind libertatea religioasă în România
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 20:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro