Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2006
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2006

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..545      >>

înregistrări găsite: 545
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 18.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 733/2006
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România
-
102. 16.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 560/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
-
103. 16.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 681/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în Monitorul Oficial nr.863 din 26.09.2005
-
104. 16.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 682/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal
-
105. 16.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 702/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Contractului de finanțare între România, Banca Europeană de Investiții și Municipiul București pentru Proiectul privind stația pentru tratarea apelor uzate București Glina, faza I, semnat la București la 29 mai 2006
-
106. 16.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 709/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea constituirii de locuințe proprietate personală
-
107. 16.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 712/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
108. 16.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 714/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituția prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-
109. 16.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 717/2006
Propunere legislativă privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi
-
110. 16.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 718/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
-
111. 09.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 688/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată
-
112. 09.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 691/2006
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
113. 09.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.10.2006
-
114. 09.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2006
-
115. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 651/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
116. 05.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 665/2006
Proiect de Lege privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
-
117. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 672/2006
Propunere legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari
-
118. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 673/2006
Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
-
119. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 675/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
120. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 676/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
121. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 677/2006
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
122. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 685/2006
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
-
123. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 687/2006
Proiect de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum și pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și privat, autorizat sau acreditat
-
124. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 693/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
125. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 695/2006
Propunere legislativă pentru completarea lit.b) a art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
126. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 696/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și falimentului
-
127. 04.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 645/2006
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
-
128. 03.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2006
-
129. 03.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2006
-
130. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 535/2006
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
131. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 538/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
132. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 548/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
-
133. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 550/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
-
134. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 565/2006
Proiect de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
-
135. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 631/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
136. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 638/2006
Propunere legislativă pentru completarea legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
137. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 648/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.26/1996 - Codul silvic
-
138. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 660/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru asigurarea interoperabilității serviciiilor pan-europene de eGuvernare pentru administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni (IDABC), semnat la București la 20 martie 2006 și la Bruxelles la 20 aprilie 2006, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009
-
139. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 661/2006
Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de telecomunicații spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr.307/1972
-
140. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 662/2006
Proiect de Lege pentru înființarea satului Tangâru prin reorganizarea comunei Stoenești, județul Giurgiu
-
141. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 664/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările și completările ulterioare
-
142. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 666/2006
Proiect de Lege pentru abrogarea unor acte normative
-
143. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 667/2006
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
-
144. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 668/2006
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
-
145. 19.09.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2006, 13.09.2006
-
146. 19.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2006, 13.09.2006
-
147. 18.09.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 472/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
-
148. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 543/2006
Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
-
149. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 557/2006
Propunere legislativă privind reînființarea satului DAMIAN prin reorganizarea comunei SADOVA, județul DOLJ
-
150. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 566/2006
Propunere legislativă privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică
-
151. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 567/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentu autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
152. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 574/2006
Propunere legislativă privind modiifcarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995, Legea învățământului
-
153. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 586/2006
Proiect de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
-
154. 18.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 587/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului
-
155. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 594/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
-
156. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 622/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de Schimb de Scrisori între România și Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferențiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
-
157. 18.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 624/2006
Propunere legislativă cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheluielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic
-
158. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 625/2006
Propunere legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
-
159. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 626/2006
Propunere legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat
-
160. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 628/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, republicată
-
161. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 633/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2005 pentru modificarea art.4 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
-
162. 18.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 634/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice
-
163. 18.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 636/2006
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale
-
164. 18.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 637/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
165. 13.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2006, 07.09.2006
-
166. 12.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 553/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
167. 11.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 569/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
168. 11.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 595/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la București la 29 mai 2006
-
169. 11.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 607/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
170. 11.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 608/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
171. 11.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 609/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
172. 11.09.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2006, 06.09.2006, 07.09.2006
-
173. 07.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 564/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania în domeniul securității sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006
-
174. 07.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 572/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
-
175. 07.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 573/2006
Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenția privind Organizația Hidrografică Internațională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967 și intrată în vigoare la 22 septembrie 1970
-
176. 06.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 480/2006
Propunere legislativă privind facilitarea finanțării societăților comerciale prin intermediul pieței de capital
Industrii
177. 06.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 612/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
-
178. 06.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 613/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
179. 06.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 614/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
180. 06.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 615/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal
-
181. 05.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 542/2006
Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional "Henri Coandă" - București
-
182. 05.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 563/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
-
183. 05.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 581/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
184. 05.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 582/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
185. 05.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 584/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
-
186. 05.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 620/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române -S.A.
-
187. 05.07.2006 RAPORT asupra PL nr. 580/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
188. 05.07.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2006, 28.06.2006
-
189. 04.07.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2006, 28.06.2006
-
190. 29.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 472/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
-
191. 29.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 512/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
-
192. 29.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 534/2006
Proiect de Lege privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
-
193. 29.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 558/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
194. 29.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.06.2006, 21.06.2006
-
195. 29.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2006, 21.06.2006
-
196. 28.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 500/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
197. 28.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 554/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București la 8 noiembrie 2005
-
198. 28.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 556/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare și creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
-
199. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 519/2006
Propunere legislativă "Legea practicii"
-
200. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 530/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 18:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro