Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2009
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..442      >>

înregistrări găsite: 442
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 17.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 389/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Anexa la OUG nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
-
102. 10.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 306/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmbovița
-
103. 10.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 337/2009
Propunere legislativă privind Camerele pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
-
104. 10.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 338/2009
Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole"
-
105. 10.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 352/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
-
106. 10.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 353/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București, la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg, la 10 noiembrie 2008
-
107. 10.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 358/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 și la București la 17 martie 2009, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de Împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare", semnat la București la 19 decembrie 2005
-
108. 10.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 364/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Garanțiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008
-
109. 10.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 365/2009
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, și respectiv prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 5 mai 2008
-
110. 10.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 377/2009
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor *(Împrumutat"), și KfW, Frankfurt pe Main ("KfW), pentru 8.000.000 euro, semnat la București, la 31 iulie 2008 și respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului - Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (etapa a 4-a)
-
111. 10.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2009
-
112. 09.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 384/2008
Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari
Industrii
113. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 288/2009
Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Cintei, județul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand
-
114. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 316/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare
-
115. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 317/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
-
116. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 321/2009
Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor
-
117. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 342/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
118. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 344/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
119. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 345/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
120. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 346/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
-
121. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 347/2009
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
-
122. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 348/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine
-
123. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 349/2009
Propunere legislativă privind protecția infrastructurilor critice și înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Infrastructurilor Critice
-
124. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 354/2009
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, precum și a altor autorități ale administrației publice centrale
-
125. 09.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 355/2009
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
-
126. 08.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 327/2009
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri
-
127. 08.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2009
-
128. 07.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 340/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
129. 03.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 325/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
130. 03.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 326/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
131. 03.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 328/2009
Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești
-
132. 03.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 329/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
-
133. 03.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 334/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
-
134. 26.06.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 723/2006
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii
-
135. 26.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2009
-
136. 23.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 299/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații
-
137. 23.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 300/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009
-
138. 23.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 314/2009
Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
139. 23.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2009
-
140. 18.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 628/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative din domeniul social
Muncă
141. 16.06.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 194/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
Muncă
142. 16.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 253/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
143. 16.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.06.2009
-
144. 11.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 251/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lungulețu, jud.Dâmbovița
-
145. 11.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 271/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
-
146. 11.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 272/2009
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
-
147. 11.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 273/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
148. 10.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 159/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate
Învățământ
149. 10.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 256/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
150. 10.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 266/2009
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal
-
151. 10.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2009
-
152. 27.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 263/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008
-
153. 25.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2009
-
154. 20.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 261/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
155. 20.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 262/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
-
156. 19.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2009
-
157. 13.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 249/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
-
158. 13.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 255/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială
-
159. 12.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.2009
-
160. 07.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 194/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
Muncă
161. 06.05.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 37/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007
Industrii
162. 06.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 235/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
163. 06.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 247/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2009 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
-
164. 05.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 211/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
Muncă
165. 30.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 213/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
-
166. 30.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2009
-
167. 30.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2009
-
168. 29.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 214/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
-
169. 29.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 228/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
170. 24.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 221/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
-
171. 24.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 229/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
172. 23.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 220/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
173. 23.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 222/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare"
-
174. 23.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 223/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
-
175. 23.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 224/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
-
176. 21.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 71/2009
Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți
Învățământ
177. 21.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2009
-
178. 16.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 227/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
179. 16.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 34/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar
-
180. 16.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 212/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
181. 16.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 215/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia, către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr.308/2008
-
182. 15.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 33/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
-
183. 15.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 227/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
-
184. 15.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2009
-
185. 09.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 35/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgnță a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
186. 07.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 147/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă
Muncă
187. 07.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 168/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
Administrație
188. 07.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.04.2009
-
189. 06.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 205/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
-
190. 01.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 53/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea
-
191. 01.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 196/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public
-
192. 01.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 197/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
193. 01.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 202/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
-
194. 01.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 203/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
-
195. 01.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 204/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
196. 01.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2009
-
197. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 114/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
-
198. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 120/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
199. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 140/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i) din Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
200. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 199/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 20:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro