Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2011
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..443      >>

înregistrări găsite: 443
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 23.11.2011 PROIECT DE OPINIE privind Pachetul legislativ privind politica de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020 E 15/2011-s, COM(2011) 615, 614, 612, 607, 608, 609, 611, 610, 613 -
102. 23.11.2011 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor privind cresterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltarii: o agenda a schimbarii -
103. 23.11.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la instrumentele de împartire a riscurilor în cazul statelor membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara -
104. 23.11.2011 PROCES VERBAL asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind dispozitiile specifice aplicabile Fondului European de dezvoltare regional si obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 -
105. 23.11.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 -
106. 23.11.2011 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii - O foaie de parcurs catre stabilitate si crestere - COM (2011) 669 -
107. 22.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 541/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
Juridică
108. 22.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 199/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Juridică
109. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 617/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
110. 22.11.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de directiva privind taxa pe tranzactiile financiare si de modificare a Directivei 2008/7/CE -
111. 20.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 542/2011
Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
-
112. 17.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 580/2010
Propunere legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii
-
113. 17.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 391/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
-
114. 17.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 527/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
-
115. 16.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 663/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
116. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 613/2011
Proiectul Legii asistentei sociale
-
117. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 600/2009
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
-
118. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 328/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
-
119. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 441/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanței nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
-
120. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 480/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3), alin.(6)
-
121. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 482/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
-
122. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 502/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
123. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 503/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale
-
124. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 549/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței , precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar
-
125. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 566/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
-
126. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 567/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
127. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 576/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
-
128. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 550/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar de călători
-
129. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 552/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educației naționale
-
130. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 553/2011
Propunere legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001
-
131. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 557/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
-
132. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 558/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale
-
133. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 560/2011
Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
-
134. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 562/2011
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
135. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 563/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
-
136. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 565/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
-
137. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 569/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
138. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 570/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
-
139. 09.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 575/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social
-
140. 08.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 410/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
141. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 537/2011
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
142. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 555/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
143. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 568/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
-
144. 08.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 572/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-
145. 08.11.2011 PROCES VERBAL asupra propunerii de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/659/CE în ceea ce priveste perioada sa de aplicare si contingentul anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei -
146. 03.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 76/2011
Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
Muncă
147. 24.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2011
-
148. 20.10.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la gestiunea financiara pentru anumite state membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara -
149. 20.10.2011 PROIECT DE OPINIE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în privinta anumitor dispozitii referitoare la gestiunea financiara pentru anumite state membre care se confrunta sau sunt amenintate cu dificultati grave în privinta stabilitatii lor financiare E 41/2011-s, COM(2011) 481 -
150. 20.10.2011 PROCES VERBAL asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în privinta anumitor dispozitii referitoare la gestiunea financiara pentru anumite state membre care se confrunta sau sunt amenintate cu dificultati grave în privinta stabilitatii lor financiare E 41/2011-s, COM(2011) 481 -
151. 19.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 297/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Muncă
Juridică
152. 19.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 453/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Muncă
Juridică
153. 19.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 541/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
154. 19.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 545/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
-
155. 18.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 536/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
-
156. 18.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2011
-
157. - 14.10.2011 PROIECT DE OPINIE privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în privinta anumitor dispozitii referitoare la gestiunea financiara pentru anumite state membre care se confrunta sau sunt amenintate cu dificultati grave în privinta stabilitatii lor financiare E 41/2011-s, COM(2011) 481 -
158. 13.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 514/2011
Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri
-
159. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 687/2010
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
Juridică
160. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 442/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
-
161. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 481/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
-
162. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 488/2011
Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei
-
163. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 506/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
164. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 507/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
165. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 508/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal
-
166. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 518/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
-
167. 12.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2011
-
168. 05.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 516/2011
Propunere legislativă "Legea Arhivelor"
-
169. 05.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 521/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
170. 05.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 523/2011
Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial
-
171. 04.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2011
-
172. 03.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 84/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Muncă
Juridică
173. 29.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 173/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
Juridică
174. 29.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 493/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Juridică
175. 26.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 193/2010
Propunere legislativă pentru sprijinirea agenților economici și autorităților locale în vederea realizării obligațiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010
Administrație
176. 26.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 494/2011
Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011
-
177. 26.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 495/2011
Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 7 ianuarie 2011 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
-
178. 26.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 509/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la Convenție, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
-
179. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 505/2011
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
180. 22.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2011
-
181. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 393/2011
Propunere legislativă privind comunicațiile electronice
-
182. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 394/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
-
183. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 397/2011
Proiect de Lege privind afilierea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase
-
184. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 412/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
185. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 413/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
186. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 422/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
-
187. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 430/2011
Propunere legislativă privind instituirea pazei gradinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice
-
188. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 432/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
189. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 433/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
-
190. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 434/2011
Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
-
191. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 444/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
192. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 453/2011
Proiectul Legii timbrului cultural
-
193. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 456/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România "
-
194. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 457/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
-
195. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 462/2011
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010
-
196. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 463/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
197. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 464/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
198. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 465/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
199. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 467/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
200. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 470/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modifcarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 19:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro