Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2014
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2014

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..312      >>

înregistrări găsite: 312
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 16.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 109/2012
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Muncă
102. 16.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 402/2014
Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Muncă
103. 10.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 331/2014
Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
-
104. 08.09.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 347/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
105. 03.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2014
-
106. 02.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 247/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Muncă
107. 02.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 347/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
108. 08.07.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014
-
109. 02.07.2014 RAPORT asupra PL nr. 275/2014
Propunere legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe
Învățământ
110. 26.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 675/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 prvind Codul Fiscal
-
111. 25.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 606/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier
-
112. 25.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 645/2013
Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial
-
113. 25.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 183/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
-
114. 25.06.2014 Aviz Comun la contul de executie bugetar? pe anul 2013 al Societatii Romane de Televiziune -
115. 24.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 413/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012
-
116. 24.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 414/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2012
-
117. 24.06.2014 Aviz comun la Contul de executie bugetara pe anul 2013 al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES -
118. 24.06.2014 Aviz comun la Contul de executie bugetara pe anul 2013 al Societatii Romane de Radiodifuziune -
119. 24.06.2014 Raportul comun asupra Raportului Bancii Nationale a Romaniei pe anul 2012 -
120. 24.06.2014 Raportul comun privind Raportul asupra pietei de asigurari si a activitatii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in anul 2012 -
121. 19.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 481/2013
Propunere legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii
-
122. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 63/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare
-
123. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 166/2014
Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
Muncă
124. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 187/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
125. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 241/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
126. 18.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 462/2013
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical
-
127. 18.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 551/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
128. 18.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 594/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri
-
129. 18.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 661/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
130. 18.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 191/2014
Proiectul Legii -Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
-
131. 18.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 209/2014
Proiect de Lege pentru modificare art.6 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
132. 18.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
133. 17.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 612/2013
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
134. 17.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 250/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
-
135. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 176/2014
Propunere legislativă privind funcționarea și desfășurarea activității științifice și tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino
Sănătate
136. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 185/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
Juridică
137. 16.06.2014 Raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru ocuparea functiei de prim-vicepresedinte - membru executiv, respectiv de membru neexecutiv in Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara Economică
138. 16.06.2014 Raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru functia de consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei -
139. 16.06.2014 Raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru functia de membru in Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei -
140. 12.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 505/2013
Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
-
141. 12.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 623/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanța Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
142. 12.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 652/2013
Propunere legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal
-
143. 12.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 677/2013
Propunere legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora
-
144. 12.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 72/2014
Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor
-
145. 12.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 129/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
146. 12.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 208/2014
Proiect de Lege pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României -1 Decembrie
-
147. 12.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 256/2014
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
148. 12.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 272/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
-
149. 12.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 273/2014
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
150. 12.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 274/2014
Propunere legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi
-
151. 11.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 233/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România
-
152. 11.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 268/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
153. 11.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 04.06.2014, 05.06.2014
-
154. 04.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 152/2014
Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice
-
155. 04.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 165/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
156. 04.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 198/2014
Propunere legislativă privind facilitățile acordate elevilor -cazuri sociale pentru transportul public în comun
-
157. 04.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 264/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014
-
158. 04.06.2014 PROIECT DE OPINIE asupra Comunic?rii Comisiei c?tre Consiliu și Parlamentul Europen privind finantarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168 -
159. 29.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 28.05.2014, 29.05.2014
-
160. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 171/2014
Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni
-
161. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 175/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
162. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 177/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului
-
163. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 206/2014
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată
-
164. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 213/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010
-
165. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 217/2014
Propunere legislativă privind acordarea de asistență tehnică și socială persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire
-
166. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 236/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
167. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 237/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului
-
168. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 243/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
169. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 252/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
170. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 259/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
171. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 260/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
172. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 261/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007
-
173. 28.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 262/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
174. 15.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 06.05.2014, 07.05.2014, 08.05.2014
-
175. 15.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 15.05.2014
-
176. 15.05.2014 PROIECT DE OPINIE asupra propunerii de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, COM (2014) 167 -
177. 13.05.2014 PROIECT DE OPINIE AL COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligenta, durabila și favorabila incluziunii -
178. 08.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 403/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
-
179. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 173/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
180. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 205/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
181. 06.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
182. 02.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 216/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată
-
183. 23.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014
-
184. 18.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 148/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
185. 18.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 149/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
186. 17.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 127/2014
Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
-
187. 16.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 26/2014
Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite școlare
-
188. 16.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 139/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
-
189. 16.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 146/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea TITLULUI XV-"Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
190. 16.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 147/2014
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
191. 15.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 87/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
-
192. 10.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 136/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului
-
193. 10.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014, 10.04.2014
-
194. 09.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 132/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
-
195. 07.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2014, 03.04.2014
-
196. 01.04.2014 Raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara Economică
197. 27.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 643/2010
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
Juridică
198. 27.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 354/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
199. 27.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 46/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
200. 27.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 67/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 2:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro