Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2020
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2020

<<      1..99 | 100..199 | 200..215      >>

înregistrări găsite: 215
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 587/2019
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
Sănătate
Cultură
102. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 646/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
103. 29.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 350/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
-
104. 29.06.2020 RAPORT COMUN cu privire la audierea candidatilor pentru functiile de consilier de conturi, vicepresedinte la Curtea de Conturi si vicepresedinte la Autoritatea de Audit -
105. 26.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2020
-
106. 26.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2020
-
107. 25.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
108. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 721/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
Juridică
109. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 345/2020
Proiect de Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012
-
110. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 348/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020
Tehnologia informației
111. 23.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 351/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
-
112. 23.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2020, 18.06.2020
-
113. 23.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2020
Tehnologia informației
114. 23.06.2020 AVIZUL COMUN asupra audierii candidatului pentru ocuparea funcției de președinte – membru executiv al Consiliului Autorit??ii de Supraveghere Financiar? Economică
115. 18.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 19/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
Industrii
Juridică
116. 18.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 153/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
-
117. 18.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 154/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
-
118. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 396/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
119. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 80/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
120. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 269/2020
Propunere legislativă privind protecția civilă
-
121. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 276/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
122. 16.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 367/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative
-
123. 10.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 109/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
-
124. 10.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 354/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene
-
125. 10.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2020
-
126. 09.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 167/2020
Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
-
127. 09.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 354/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene
-
128. 09.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
129. 04.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 173/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
Administrație
130. 03.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 647/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
131. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 11/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
Sănătate
132. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 292/2020
Proiect de Lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii
-
133. 03.06.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.2020
-
134. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 281/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale
-
135. 02.06.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2020
-
136. 27.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 38/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Agricultură
137. 27.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 116/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
138. 27.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2020
-
139. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 177/2020
Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu”
Apărare
140. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 209/2020
Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România
-
141. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 246/2020
Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României
-
142. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 257/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Muncă
143. 21.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 640/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție
Agricultură
144. 21.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2020
-
145. 20.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2020
-
146. 19.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 242/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
147. 14.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2020
-
148. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 421/2019
Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
-
149. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 50/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
150. 13.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2020
-
151. 13.05.2020 PROIECT DE OPINIE privind COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR. Raspunsul la CORONAVIRUS - Utilizarea fiecarui euro disponibil, prin orice modalitate posibila, pentru a salva vietile si mijloacele de trai -
152. 11.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2020
-
153. 06.05.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2020
-
154. 06.05.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2020
-
155. 05.05.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 651/2018
Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
156. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 109/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
-
157. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 190/2020
Proiect de Lege privind Codul administrativ
Administrație
Muncă
Juridică
158. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 38/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Agricultură
159. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 79/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
Cultură
160. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 137/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019
-
161. 29.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2020
-
162. 29.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
163. 28.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 134/2020
Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență
-
164. 23.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 479/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
165. 23.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2020
-
166. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 142/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
-
167. 22.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 143/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
Juridică
168. 08.04.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
169. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 78/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
170. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 130/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice
-
171. 03.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 132/2020
Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor
-
172. 03.04.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2020
-
173. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 662/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit
Industrii
Juridică
174. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 663/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive
Industrii
Juridică
175. 27.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2020
-
176. 23.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2020
-
177. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 664/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
Industrii
Juridică
178. 20.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 665/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe
Juridică
179. 17.03.2020 AVIZ COMUN asupra Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei -
180. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Vasile-Florin Citu,candidatul propus de catre Prim-ministrul desemnat, domnul Ludovic Orban, la functia de ministru al finantelor publice -
181. 12.03.2020 asupra PL nr. 453/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
Administrație
Juridică
182. 12.03.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 474/2019
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Agricultură
183. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 542/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Cultură
184. 12.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 31/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
185. 12.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 69/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
-
186. 12.03.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2020, 11.03.2020, 12.03.2020
-
187. 12.03.2020 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investiții. Strategia anuala pentru 2020 privind cresterea durabila -
188. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 632/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
189. 03.03.2020 asupra PL nr. 433/2018
Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
Economică
Juridică
190. 03.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Lucian-Ovidiu Heius, candidatul propus de catre prim-ministrul desemnat, domnul Vasile-Florin Citu, pentru functia de ministru al finantelor publice -
191. 27.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020
-
192. 26.02.2020 asupra PL nr. 164/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Economică
Juridică
193. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 245/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal
-
194. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 564/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.
-
195. 26.02.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 490/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
196. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 647/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
197. 26.02.2020 RAPORT asupra PL nr. 659/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
Economică
198. 26.02.2020 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu –Pregatirea conferintei privind viitorul Europei COM(2020) 27 -
199. 26.02.2020 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii -
200. 20.02.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 5:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro