Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2018
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..219      >>

înregistrări găsite: 219
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 344/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
102. 03.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 334/2018
Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
-
103. 31.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 271/2010
Propunere legislativă "Legea holdingului"
Economică
104. 31.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 305/2010
Proiect de Lege privind holdingurile
Economică
105. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 203/2016
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
106. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 94/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Juridică
107. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 151/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016
Juridică
108. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 208/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Juridică
109. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 244/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
110. 31.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
111. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Juridică
112. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
113. 29.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 299/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
114. 24.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
115. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 454/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
116. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 555/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
117. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2017
Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă
Muncă
118. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 117/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
119. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 149/2018
Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
120. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 311/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017
-
121. 23.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
122. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 509/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
123. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 58/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Agricultură
Administrație
124. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Juridică
125. 15.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
126. 15.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 270/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
-
127. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 129/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Administrație
128. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 234/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie
Agricultură
Juridică
129. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 230/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016
-
130. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 232/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
-
131. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 237/2018
Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare
-
132. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
133. 09.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
134. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
135. 04.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 224/2018
Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării
-
136. 04.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 225/2018
Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal
-
137. 04.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 226/2018
Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal
-
138. 04.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 227/2018
Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
139. 04.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
140. 03.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 190/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes național
-
141. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
142. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
143. 03.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
144. 02.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
145. 26.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 178/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
-
146. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 590/2017
Propunere legislativă privind marcarea calității produselor
Agricultură
147. 19.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 100/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
-
148. 18.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 143/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
149. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 75/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
150. 12.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 153/2018
Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
-
151. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 533/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
152. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 563/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
153. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 17/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
154. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 130/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
-
155. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 69/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
156. 05.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 147/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană
-
157. 03.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018
-
158. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 95/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
159. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 386/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
160. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 25/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Juridică
161. 28.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 35/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
162. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 39/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Juridică
163. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 40/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
Juridică
164. 28.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 95/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
-
165. 28.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 118/2018
Proiect de Lege privind precursorii de droguri
-
166. 28.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 120/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
167. 28.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 122/2018
Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu
-
168. 28.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 134/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
-
169. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 104/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
170. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 123/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
-
171. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 133/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
-
172. 27.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018
-
173. 20.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 333/2017
Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic
-
174. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 96/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
175. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 105/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană
-
176. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 106/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană
-
177. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 107/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
-
178. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 109/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
179. 20.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 14.03.2018, 15.03.2018
-
180. 15.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 80/2018
Proiect de Lege privind Legea muntelui
-
181. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 77/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
-
182. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 78/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Brună și Sura de Stepă
-
183. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 79/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană
-
184. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 83/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
185. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 84/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
-
186. 13.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 85/2018
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
187. 13.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 07.03.2018, 08.03.2018
-
188. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 508/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
-
189. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 545/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
Agricultură
190. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 565/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Juridică
191. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 21/2018
Propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase
-
192. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 52/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
193. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 54/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen
-
194. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 70/2018
Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România
-
195. 06.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018, 01.03.2018
-
196. 01.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 364/2017
Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
-
197. 01.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 28/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles
-
198. 27.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 21.02.2018, 22.02.2018
-
199. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 108/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
200. 20.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 353/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 februarie 2020, 9:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro