Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2006
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2006

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..310      >>

înregistrări găsite: 310
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 683/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
102. 05.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 699/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale Statelor și ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005
-
103. 21.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2006, 13.09.2006
-
104. 21.09.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2006, 13.09.2006
-
105. 18.09.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 14/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
106. 18.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 548/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
-
107. 18.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 581/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
108. 14.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 323/2006
Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005
-
109. 14.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 537/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
110. 13.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 591/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive
-
111. 13.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 599/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
-
112. 13.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 601/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2006 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
-
113. 13.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 624/2006
Propunere legislativă cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheluielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic
-
114. 07.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 523/2006
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
115. 07.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 543/2006
Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
-
116. 07.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 564/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania în domeniul securității sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006
-
117. 07.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 571/2006
Propunere legislativă privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
-
118. 07.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 572/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
-
119. 07.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 596/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
-
120. 06.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 457/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, Renta viageră agricolă , al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
121. 30.08.2006 RAPORT asupra PL nr. 308/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
Administrație
122. 05.07.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2006, 28.06.2006
-
123. 05.07.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2006, 28.06.2006
-
124. 04.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 536/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
-
125. 04.07.2006 RAPORT asupra PL nr. 579/2006
Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
126. 04.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 598/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și barbați, republicată
-
127. 04.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 605/2006
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
128. 04.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 606/2006
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanțarea unor cheltuieli de asistență socială
-
129. 03.07.2006 RAPORT asupra PL nr. 454/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
130. 03.07.2006 RAPORT asupra PL nr. 459/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii
-
131. 03.07.2006 RAPORT asupra PL nr. 467/2006
Proiectul Legii securității și sănătății în muncă
Sănătate
132. 03.07.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.06.2006, 21.06.2006
-
133. 03.07.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2006, 21.06.2006
-
134. 22.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 307/2006
Proiect de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului de probațiune
-
135. 22.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 385/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
136. 22.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 395/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
137. 22.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 415/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
-
138. 21.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 433/2006
Proiect de Lege privind modificarea art. 6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
139. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 531/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
-
140. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 553/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
141. 19.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 290/2006
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
142. 19.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 461/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.129 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
143. 19.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 479/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
144. 19.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 519/2006
Propunere legislativă "Legea practicii"
-
145. 19.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 530/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-
146. 15.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 333/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
147. 15.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 256/2006
Proiectul Legii Coș-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
-
148. 15.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 275/2006
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
149. 15.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 366/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001
-
150. 14.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 489/2006
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Sănătate
151. 09.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2006, 31.05.2006
-
152. 09.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2006, 25.05.2006
-
153. 09.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2006, 31.05.2006
-
154. 08.06.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 274/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
155. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 309/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
156. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 309/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Sănătate
157. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 311/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
158. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 318/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142 din 9 iulie 1998 pentru acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
-
159. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 327/2006
Propunere legislativă pentru preschimbarea tichetelor de călătorie neutilizate de către pensionari sau agricultori în bonuri valorice
-
160. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 408/2006
Proiect de Lege pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
161. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 449/2006
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
-
162. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 469/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.167¹ din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
163. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 514/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de Împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului "Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005
-
164. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 516/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București la 28 octombrie 2005
-
165. 08.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 517/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securitații sociale, semnat la București la 20 octombrie 2005
-
166. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 460/2006
Propunere legislativă privind modificarea art.4(d) din Legea nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști
-
167. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 477/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
-
168. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 498/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
-
169. 01.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2006, 25.05.2006
-
170. 31.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 222/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
171. 31.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 351/2006
Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina
-
172. 31.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 353/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 08.12.1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
173. 31.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 358/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarului public
-
174. 31.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 361/2006
Propunere legislativă privind autorizarea și activitatea traducătorilor jurați
-
175. 31.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 386/2006
Propunere legislativă "Legea asigurărilor voluntare de sănătate"
-
176. 31.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 390/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003
-
177. 31.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 431/2006
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale
-
178. 29.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2006, 18.05.2006
-
179. 29.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2006, 18.05.2006
-
180. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 320/2006
Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
-
181. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 330/2006
Propunere legislativă privind stabilirea destinației fondurilor obținute de statul român prin vânzarea pachetului majoritar de acțiuni la Banca Comercială Română
-
182. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 369/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
-
183. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 370/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/3 mai 2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
184. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 448/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
185. 22.05.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 14/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
186. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 265/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005
-
187. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 278/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
-
188. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 286/2006
Propunere legislativă pentru eradicarea sărăciei
-
189. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 291/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
190. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 294/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
191. 18.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 274/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
192. 18.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 276/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
193. 18.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 277/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
194. 18.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 293/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii
-
195. 18.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 297/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii sindicatelor nr.53/2003
-
196. 17.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 179/2006
Propunere legislativă privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în științe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic)
-
197. 17.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 273/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 130/1999 - privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
198. 17.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 281/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002
-
199. 17.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 295/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii
-
200. 17.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 337/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 7 decembrie 2019, 16:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro