Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2007
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2007

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..324      >>

înregistrări găsite: 324
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 18.09.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 239/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
Sănătate
102. 18.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 437/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004
-
103. 18.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 439/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
104. 18.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 450/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
105. 18.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 451/2007
Propunere legislativă privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
-
106. 18.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 479/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
-
107. 18.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 548/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006
-
108. 17.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 538/2007
Propunere legislativă privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
-
109. 17.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 542/2007
Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar
-
110. 17.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 544/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului
-
111. 13.09.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2007, 05.09.2007, 06.09.2007
-
112. 13.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2007, 05.09.2007, 06.09.2007
-
113. 12.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 388/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
114. 11.09.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 201/2007
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
-
115. 11.09.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 376/2007
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
116. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 497/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
-
117. 10.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 508/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
118. 10.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 535/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
-
119. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 428/2007
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
120. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 444/2007
Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
121. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 456/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
122. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 516/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
123. 04.09.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2007, 29.08.2007, 30.08.2007, 31.08.2007
-
124. 04.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2007, 29.08.2007, 30.08.2007, 31.08.2007
-
125. 20.07.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.06.2007, 27.06.2007
-
126. 20.07.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2007, 27.06.2007
-
127. 10.07.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2007, 05.06.2007, 06.06.2007
-
128. 10.07.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2007, 13.06.2007
-
129. 10.07.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.07.2007, 03.07.2007, 04.07.2007, 05.07.2007
-
130. 10.07.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2007, 05.06.2007, 06.06.2007
-
131. 10.07.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2007, 13.06.2007
-
132. 10.07.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2007, 03.07.2007, 04.07.2007, 05.07.2007
-
133. 05.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 466/2007
Propunere legislativă privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României
-
134. 03.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 445/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic
-
135. 03.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 448/2007
Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România
-
136. 27.06.2007 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 331/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
137. 27.06.2007 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 345/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
-
138. 26.06.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 331/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
139. 25.06.2007 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 238/2007
Propunere legislativă privind pensia minimă garantată
-
140. 21.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 425/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională
Administrație
141. 20.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 421/2007
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.84 din 1995, republicată - legea învătământului - prin introducerea unor măsuri active de protecție a minorilor a căror părinți nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate
-
142. 19.06.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 73/2007
Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
-
143. 19.06.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 202/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
144. 19.06.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 206/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005
-
145. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 230/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
Juridică
146. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 325/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
147. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 330/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
148. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 374/2007
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
-
149. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 376/2007
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
150. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 377/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
151. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 389/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
Administrație
152. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 390/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
153. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 392/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.63 din Legea nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
-
154. 13.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 332/2007
Propunere legislativă privind completarea și modificarea alineatului 1 al articolului 269 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii
-
155. 12.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 183/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000
-
156. 12.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 238/2007
Propunere legislativă privind pensia minimă garantată
-
157. 12.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 331/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
158. 12.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 345/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
-
159. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 693/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
160. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 855/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
161. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 78/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
162. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 184/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
163. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 204/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000
-
164. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 205/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
165. 11.06.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 220/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
-
166. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 220/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
-
167. 11.06.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 221/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
-
168. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 221/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
-
169. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 329/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.466 - 2004 privind Statutul asistentului social
-
170. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 333/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
171. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 344/2007
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
-
172. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 346/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
-
173. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 347/2007
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-
174. 11.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 351/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
175. 06.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 313/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I
-
176. 06.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 314/2007
Propunere legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
177. 06.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 411/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
178. 06.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 420/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
179. 06.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 422/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerul Economiei și Finanțelor
-
180. 05.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 163/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială
-
181. 05.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 232/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiillor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
182. 05.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 239/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
Sănătate
183. 05.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 255/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
Administrație
184. 05.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 289/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Învățământ
185. 05.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 289/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Învățământ
186. 04.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 264/2007
Propunere legislativă privind personalul Curții Constituționale
Juridică
187. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 394/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2007 pentru modificarea Legii învățământului, nr. 84/1995
-
188. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 404/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
189. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 408/2007
Proiect de Lege privind auditul de siguranță rutieră
-
190. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 412/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
191. 04.06.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.05.2007, 22.05.2007
-
192. 04.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2007, 22.05.2007
-
193. 29.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 228/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-
194. 29.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 231/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
Apărare
195. 29.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 231/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
Apărare
196. 29.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 278/2007
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
197. 29.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 291/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
198. 29.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 292/2007
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici
Administrație
199. 24.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 229/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
200. 23.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 350/2007
Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 iulie 2022, 8:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro