Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2015
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2015

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..339      >>

înregistrări găsite: 339
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 74/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
102. 05.10.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 336/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
103. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 406/2014
Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012
-
104. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 541/2014
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale
Administrație
105. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 553/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Administrație
106. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 86/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49 / 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
107. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 559/2015
Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă
-
108. 01.10.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 208/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
109. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 456/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
110. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 96/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
111. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 197/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
112. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 198/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
113. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 240/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
114. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 548/2015
Proiect de Lege privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
Administrație
115. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 388/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
-
116. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 505/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
117. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 510/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
-
118. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 458/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantă
Industrii
119. 22.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 473/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
120. 22.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
121. 22.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
122. 16.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 493/2015
Propunere legislativă pentru modificarea reglementărilor Legii nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
Industrii
123. 15.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 527/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
124. 15.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 136/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
125. 15.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 520/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
126. 15.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
127. 15.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
128. 09.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2015, 02.07.2015, 03.07.2015
-
129. 09.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 25.08.2015, 26.08.2015, 27.08.2015
-
130. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 441/2015
Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015
-
131. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 442/2015
Propunere legislativă pentru completarea 49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
-
132. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 563/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014
-
133. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 564/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
-
134. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 565/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
-
135. 07.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 484/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război
-
136. 07.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 514/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
137. 07.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2015, 02.07.2015, 03.07.2015
-
138. 07.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 25.08.2015, 26.08.2015, 27.08.2015
-
139. 03.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 101/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010-privind sistemul de pensii
-
140. 03.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 182/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
141. 03.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 184/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
142. 03.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 305/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
143. 02.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 89/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
144. 02.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 115/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
145. 02.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 117/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii
-
146. 02.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 146/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
147. 02.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 178/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
-
148. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 501/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
149. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 509/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
-
150. 06.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
151. 06.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2015, 30.06.2015
-
152. 06.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
153. 06.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2015, 30.06.2015
-
154. 02.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
155. 02.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
156. 02.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 10.06.2015, 11.06.2015
-
157. 02.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 10.06.2015, 11.06.2015
-
158. 02.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 04.06.2015
-
159. 02.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 04.06.2015
-
160. 30.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 527/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
161. 30.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 528/2015
Proiect de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
-
162. 30.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 529/2015
Proiect de Lege privind pensiile militare de stat
Apărare
163. 30.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2015, 28.05.2015
-
164. 30.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2015, 28.05.2015
-
165. 29.06.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 354/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Economică
166. 29.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2015, 21.05.2015
-
167. 29.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2015, 21.05.2015
-
168. 24.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 453/2015
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
169. 24.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 457/2015
Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice
-
170. 24.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 465/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012
-
171. 24.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 469/2015
Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice
-
172. 24.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 476/2015
Proiect de Lege privind anularea unor obligații fiscale
-
173. 23.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 59/2014
Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
174. 23.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 479/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
175. 23.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 491/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014
-
176. 18.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 405/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Egalitatea de șanse
177. 18.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 170/2014
Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru părinți
Învățământ
178. 18.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 320/2015
Proiect de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
Învățământ
179. 18.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2015, 14.05.2015
-
180. 18.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2015, 14.05.2015
-
181. 17.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 335/2014
Proiect de Lege privind economia socială
Economică
Industrii
182. 16.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2015, 07.05.2015
-
183. 16.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2015, 07.05.2015
-
184. 16.06.2015 Recomandarea Consiliului privind Programul national de reform? al României pentru 2015 care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergent? al României pentru 2015 – COM (2015) 272 -
185. 11.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 440/2015
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut
-
186. 10.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 133/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
187. 10.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 354/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Economică
188. 09.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 21/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
Sănătate
189. 09.06.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 183/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
190. 09.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 357/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
191. 03.06.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 396/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
Sănătate
192. 02.06.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 384/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
193. 02.06.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 62/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
194. 02.06.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 512/2014
Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
195. 02.06.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 42/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
196. - 02.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 42/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
197. 02.06.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 131/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
198. 02.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 302/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
199. 02.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 358/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturile persoanelor cu handicap
Sănătate
200. 02.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 363/2015
Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Sănătate

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 24 august 2019, 4:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro