Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2003
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2003

<<      1..99 | 100..199 | 200..250

înregistrări găsite: 250
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 08.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 259/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO"-S.A.Câmpulung
-
201. 01.04.2003 RAPORT asupra PL nr. 695/2002
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
-
202. 01.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 231/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
203. 01.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 233/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale
-
204. 01.04.2003 AVIZ asupra PL nr. 236/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000
-
205. 26.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 230/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
206. 18.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 189/2003
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
207. 18.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 194/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
-
208. 13.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 18/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
209. 13.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 170/2003
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
-
210. 11.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 154/2002
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.
-
211. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 500/2002
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
212. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 155/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
-
213. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 156/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
-
214. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 157/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
-
215. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 158/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002
-
216. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 160/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001
-
217. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 162/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2003 pentru modificarea art.8 lit.e) din Legea nr.148/2000 privind publicitatea
-
218. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 163/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ
-
219. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 165/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2003 pentru modificarea art.36 din Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
-
220. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 166/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților
-
221. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 172/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
-
222. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 187/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului
-
223. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 188/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea art.31 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale
-
224. 05.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 167/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croația la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 și a Protocolului adițional nr.12 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
-
225. 28.02.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2003, 26.02.2003, 27.02.2003
-
226. 28.02.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2003, 26.02.2003, 27.02.2003
-
227. 26.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 704/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziții din Legea cetățeniei române nr.21/1991
-
228. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 84/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 13 decembrie 2001
-
229. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 91/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002
-
230. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 101/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Tratarea apei potabile și a apei uzate din orașul Brașov și localitățile învecinate situate în județul Brașov, România, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 7 iunie 2002
-
231. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 102/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Modernizarea sistemului de apă potabilă și cel al apelor uzate în orașul Pașcani, România, semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 18 decembrie 2001
-
232. 21.02.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2003, 20.02.2003
-
233. 21.02.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2003, 20.02.2003
-
234. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 79/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare
-
235. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 696/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională.
-
236. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 709/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2002 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
-
237. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 16/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2003 pentru modificarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
238. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 17/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
239. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 21/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
-
240. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 25/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
241. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 29/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună
-
242. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 30/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă
-
243. 19.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 31/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
-
244. 06.02.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2003
-
245. 06.02.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.02.2003
-
246. 05.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 683/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
-
247. 05.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 685/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut suplimentar între România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002.
-
248. 05.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 691/2002
Proiect de Lege privind energia electrică și termică.
-
249. 05.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 692/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000.
-
250. 05.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 693/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002.
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 23 iulie 2019, 8:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro