Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2007
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2007

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..779      >>

înregistrări găsite: 779
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 564/2007
Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București
-
201. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 566/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
202. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 567/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
203. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 568/2007
Propunere legislativă privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuinței
-
204. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 571/2007
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007
-
205. 19.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 573/2007
Propunere legislativă privind modificarea Codului Fiscal
-
206. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 576/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie 2007
-
207. 18.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 498/2007
Proiect de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
-
208. 18.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 519/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
-
209. 17.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 457/2007
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
210. 17.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 494/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
211. 17.09.2007 R A P O R T asupra reexaminării dispozițiilor art.9 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, declarate neconstituționale în măsura în care permit ca acțiunea introdusă la instanța de contencios administrativ aibă ca obiect principal constatarea neconstituționalității unei ordonanțe sau a unei dispoziții dintr- ordonanță, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.660 din 4iulie 2007 -
212. 14.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 669/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
213. 13.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2007
-
214. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 444/2007
Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
215. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 446/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
-
216. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 454/2007
Propunere legislativă privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale
-
217. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 500/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul
-
218. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 501/2007
Propunere legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
-
219. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 520/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL)
-
220. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 521/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2007 pentru completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
-
221. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 522/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., semnat la București, la data de 22 decembrie 2006 pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale etapa a VI-a
-
222. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 523/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
-
223. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 524/2007
Proiect de Lege privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988
-
224. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 525/2007
Proiect de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internațional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice și Adoptarea Prescripțiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internațional (APTU)" și a "Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internațional (ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF)
-
225. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 526/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994
-
226. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 527/2007
Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei
-
227. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 528/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la Baku, la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002
-
228. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 529/2007
Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 și la Protocolul la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956
-
229. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 530/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București, la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iulie 1994
-
230. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 535/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
-
231. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 536/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
232. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 548/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006
-
233. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 549/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 7 august 1990
-
234. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 428/2007
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
235. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 435/2007
Propunere legislativă privind instituirea Zilei Plantațiilor
-
236. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 436/2007
Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor
-
237. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 437/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004
-
238. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 438/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
-
239. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 439/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
240. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 441/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
-
241. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 442/2007
Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
-
242. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 445/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic
-
243. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 447/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
244. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 449/2007
Propunere legislativă privind înstrăinarea terenurilor și clădirilor aparținând Ministerului Apărării Naționale
-
245. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 450/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
246. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 451/2007
Propunere legislativă privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
-
247. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 452/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
-
248. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 456/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
249. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 484/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
250. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 485/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
251. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 486/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
252. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 490/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
-
253. 04.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 515/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
-
254. 30.08.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 801/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română
-
255. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 429/2007
Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003
-
256. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 455/2007
Propunere legislativă pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Apărare a Țării
-
257. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 458/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
-
258. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 487/2007
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
259. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 488/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
260. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 491/2007
Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
261. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 502/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
-
262. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 504/2007
Proiect de Lege privind medicina școlară
-
263. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 505/2007
Proiect de Lege privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
-
264. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 507/2007
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii
-
265. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 508/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
266. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 509/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București
-
267. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 510/2007
Propunere legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane
-
268. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 511/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
269. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 512/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
270. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 513/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
271. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 516/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
272. 27.08.2007 AVIZ asupra PL nr. 517/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
273. 04.07.2007 RAPORT asupra PL nr. 932/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
-
274. 04.07.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2007, 03.07.2007, 04.07.2007
-
275. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 459/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
276. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 460/2007
Proiect de Lege privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
-
277. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 461/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
278. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 462/2007
Proiect de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
-
279. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 464/2007
Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
280. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 465/2007
Propunere legislativă pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
281. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 466/2007
Propunere legislativă privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României
-
282. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 470/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
283. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 471/2007
Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
-
284. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 477/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
-
285. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 478/2007
Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
286. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 479/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
-
287. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 480/2007
Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești
-
288. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 481/2007
Propunere legislativă privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
-
289. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 482/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
290. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 489/2007
Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
291. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 492/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
-
292. 29.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 328/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare
-
293. 29.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 334/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
-
294. 29.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 335/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
295. 29.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 342/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
-
296. 28.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2007, 26.06.2007, 27.06.2007
-
297. 26.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 259/2007
Proiect de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari
Administrație
298. 26.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 268/2007
Propunere legislativă privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996
-
299. 26.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2007
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 5 iulie 2022, 13:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro