Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2011
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..665      >>

înregistrări găsite: 665
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 509/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la Convenție, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
-
201. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 511/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
202. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 512/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din folosința gratuită a Ambasadei Franței în România în folosința gratuită a Fundației "Lycée Français Anna-de-Noailles"
-
203. 22.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 514/2011
Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri
-
204. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 450/2011
Propunere legislativă pentru înființarea studioului teritorial Constanța al Societății Române de Televiziune
-
205. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 451/2011
Propunere legislativă privind completarea art.289 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
206. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 498/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi, la 13 aprilie 2011
-
207. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 501/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
208. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 504/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
-
209. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 505/2011
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
210. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 513/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
211. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 515/2011
Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
-
212. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 520/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
213. 20.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2011, 14.09.2011, 15.09.2011
-
214. 14.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 429/2011
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
215. 14.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 445/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată
-
216. 05.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011
-
217. 31.08.2011 RAPORT asupra PL nr. 624/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
218. 29.08.2011 AVIZ asupra PL nr. 485/2011
Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora
-
219. 07.07.2011 RAPORT asupra PL nr. 312/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
220. 07.07.2011 RAPORT asupra PL nr. 742/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
221. 07.07.2011 RAPORT asupra PL nr. 448/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Novegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
-
222. 07.07.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.07.2011, 05.07.2011, 06.07.2011, 07.07.2011
-
223. 07.07.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2011, 28.06.2011, 29.06.2011, 30.06.2011
-
224. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 413/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
225. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 441/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanței nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
-
226. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 442/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
-
227. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 447/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei cu privire la funcționarea Institutului Cultural Român de la Madrid și a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din București, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
-
228. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 449/2011
Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informații privind Vehiculele și Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
-
229. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 453/2011
Proiectul Legii timbrului cultural
-
230. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 456/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România "
-
231. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 460/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață
-
232. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 463/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
233. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 464/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
234. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 465/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
235. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 466/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
236. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 467/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
237. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 468/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
238. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 469/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
-
239. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 472/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritatea Națională pentru Produse Aromatice și de Sinteză
-
240. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 475/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
241. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 477/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
242. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 478/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
243. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 479/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
244. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 480/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3), alin.(6)
-
245. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 481/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
-
246. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 482/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
-
247. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 484/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu
-
248. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 486/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
249. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 487/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
250. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 488/2011
Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei
-
251. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 490/2011
Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile
-
252. 04.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 491/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.6/2001 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
253. 29.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 370/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Buget
254. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 188/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
255. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 219/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
Industrii
256. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 340/2011
Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
257. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 342/2011
Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
258. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 350/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009
-
259. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 382/2011
Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului și a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România
-
260. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 385/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
261. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 390/2011
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.6 1al art.37 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
262. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 401/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea și funcționarea Monitorului Oficial al României, cu modificări și completări, republicată
-
263. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 403/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare
-
264. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 406/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 9 decembrie 2010
-
265. 28.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 407/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 17 februarie 2011
-
266. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 414/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2011 pentru modificarea și completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
267. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 415/2011
Proiect de Lege privind regimul deșeurilor
-
268. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 418/2011
Proiect de Lege privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
-
269. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 419/2011
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului național de decorații și semnelor onorifice
-
270. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 421/2011
Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale
-
271. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 422/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
-
272. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 423/2011
Propunere legislativă pentru stimularea și sprijinirea construcțiilor de case
-
273. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 424/2011
Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire și supraveghere a copiilor pe timpul zilei
-
274. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 427/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul
-
275. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 430/2011
Propunere legislativă privind instituirea pazei gradinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice
-
276. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 431/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
277. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 432/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
278. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 433/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
-
279. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 434/2011
Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
-
280. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 439/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.218/2002
-
281. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 440/2011
Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidență, domiciliul, reședință și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările ulterioare
-
282. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 385/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
Buget
283. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 286/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010
Economică
284. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 287/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010
Economică
285. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 288/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010
Economică
286. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 289/2011
Propunere legislativă de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010
Economică
287. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 290/2011
Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010
Economică
288. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 291/2011
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) și (4) ale art.253 din Legea nr.31/1990 republicată
Economică
289. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 292/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată
Economică
290. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 293/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată
Economică
291. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 294/2011
Propunere legislativă de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
292. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 295/2011
Propunere legislativă de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
293. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 296/2011
Propunere legislativă de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
294. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 297/2011
Propunere legislativă de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
295. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 298/2011
Propunere legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
296. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 299/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
297. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 300/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
298. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 301/2011
Propunere legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
299. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 302/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 iulie 2022, 20:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro