Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2022
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2022

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..408      >>

înregistrări găsite: 408
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 112/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
201. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 115/2022
Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
-
202. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 121/2022
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49 din 25 iunia 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
-
203. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 125/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
-
204. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 127/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
-
205. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 128/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
206. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 129/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
-
207. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 135/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului
-
208. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 143/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
209. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 146/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
210. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 147/2022
Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea și întreținerea traseelor turistice din România
-
211. 13.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 148/2022
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
212. 12.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 96/2019
Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
213. 12.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 443/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Apărare
214. 12.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 483/2020
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(21) și lit.b) a alin.(22) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
215. 12.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 643/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
Agricultură
Administrație
216. 12.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 473/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1, alin.(1) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora
Industrii
217. 11.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 513/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
Agricultură
218. 08.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 105/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
Administrație
219. 07.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 321/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Agricultură
220. 07.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 364/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
221. 07.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 411/2020
Proiect de Lege pentru digitalizarea administrației publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și inter-instituțional, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
-
222. 07.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 412/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniile transportului de mărfuri, transportului național de persoane și construcțiilor
-
223. 07.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 46/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educației naționale nr.1/2011
-
224. 07.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 84/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2022 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
225. 06.04.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 632/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
Muncă
226. 05.04.2022 asupra PL nr. 513/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
-
227. 05.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 387/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
Apărare
228. 05.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 96/2022
Proiectul Legii aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
229. 05.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 97/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
-
230. 05.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 99/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave
-
231. 05.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 107/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene
-
232. 05.04.2022 AVIZ asupra PL nr. 110/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
233. 05.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.03.2022, 23.03.2022
-
234. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 527/2021
Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici și mijlocii, a căror activitate este afectată de creșterile de prețuri și tarife la energie, gaze și combustibil
-
235. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 603/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice și pentru abrogarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
236. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 25/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
237. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 31/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
238. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 40/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
239. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 53/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
-
240. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 62/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
-
241. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 105/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007
-
242. 30.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 108/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
243. 29.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 193/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată
-
244. 29.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 534/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal
-
245. 29.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 16/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman
-
246. 29.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 33/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revoluției - Decembrie 1989” din municipiul Timișoara ansamblu de interes național
-
247. 29.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 130/2022
Proiect de Lege privind reglementarea activității prestatorului casnic
Muncă
248. 28.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 17/2022
Proiect de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public
Apărare
Tehnologia informației
249. 28.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 71/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.137/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
250. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 111/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
-
251. 23.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 13/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Administrație
252. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 584/2021
Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG 217/2000 cu modificările și completările ulterioare
-
253. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 4/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
254. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 10/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu modificările și completările ulterioare
-
255. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 54/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
-
256. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 55/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă
-
257. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 68/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
-
258. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 72/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
259. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 74/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
260. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 82/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
261. 23.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 83/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
-
262. 22.03.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 196/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
263. 21.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.03.2022
-
264. 16.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 302/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
Tehnologia informației
265. 16.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 575/2021
Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix
Administrație
Tehnologia informației
266. 15.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 85/2015
Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România
-
267. 15.03.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 29/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale
Administrație
268. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 528/2021
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare națională pentru recunoașterea meritelor fruntașilor români de la Blaj din 1848
-
269. 15.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 537/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Administrație
270. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 548/2021
Propunere legislativă - Legea pescuitului
-
271. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 39/2022
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
272. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 45/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021
-
273. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 47/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilirre a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019
-
274. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 49/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
-
275. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 52/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
276. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 57/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
277. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 58/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.145/2021 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
278. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 73/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
279. 15.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 78/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială
-
280. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 375/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației pubice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
281. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 237/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
282. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 288/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
283. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 329/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
284. 14.03.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 318/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
285. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 258/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Industrii
Administrație
286. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 338/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
287. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 363/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Industrii
288. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 561/2021
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României
Apărare
289. 14.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 589/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
290. 14.03.2022 Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Corneliu Olar -
291. 14.03.2022 Hotarare privin vacantarea unui loc de deputat domnul deputat Nicusor Halici -
292. 14.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2022, 08.03.2022
-
293. 09.03.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 445/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
Industrii
294. 09.03.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 639/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
295. 09.03.2022 asupra PL nr. 134/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
296. 09.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2022
-
297. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 434/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
-
298. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 445/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A.
-
299. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 501/2021
Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul României
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 iulie 2022, 6:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro