Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2002
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2002

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..430      >>

înregistrări găsite: 430
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 18.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 288/2002
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.8/2001 pentru modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol.
-
201. 18.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 292/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2002 pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
-
202. 13.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2002, 12.06.2002
-
203. 13.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2002, 05.06.2002
-
204. 12.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 705/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societății comerciale C.S.R. S.A.Reșița.
-
205. 12.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 712/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale RAFO S.A. Onești.
-
206. 12.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 105/2002
Propunere legislativă privind încasarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor bugetare de la agenții economici.
-
207. 12.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 273/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2002 pentru completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
-
208. 12.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 274/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere.
-
209. 12.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 278/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
-
210. 12.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 280/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2002 pentru modificarea art.2 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni.
-
211. 06.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2002, 05.06.2002
-
212. 05.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 557/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați.
-
213. 05.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 606/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" - S.A.Galați.
-
214. 05.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 259/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la Acord, semnate la Singapore, la 21 februarie 2002.
-
215. 05.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 267/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători - S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri și/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători de către firma Alstom - De Dietrich Feroviare din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Paribas - Franța, contractat cu garanția statului.
-
216. 05.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 275/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1997, Programul național PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), Programul național PHARE 1999 - partea a II-a.
-
217. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 14/2002
Propunere legislativă privind sistemul național de pensii.
-
218. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 20/2002
Propunere legislativă pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 și O.U. nr. 166 din 17.12.2001 și menținerea prevederilor art.48, 79 și 80 din Legea nr. 164/2001, așa cum au fost adoptate de Parlamentul României.
-
219. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 254/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr.61/1998 și a Legii petrolului nr.134/1995.
-
220. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 266/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.
-
221. 04.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 268/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2001 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002.
-
222. 27.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.05.2002, 22.05.2002
-
223. 27.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
224. 23.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2002, 22.05.2002
-
225. 22.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 68/2002
Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Pecica, județul Arad
-
226. 22.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 240/2002
Proiectul Legii audiovizualului.
-
227. 22.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 244/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2002 privind încetarea aplicabilității unor facilități.
-
228. 22.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 245/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA - S.A.Bacău.
-
229. 22.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 246/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România.
-
230. 17.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 213/2002
Proiect de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor.
-
231. 16.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
232. 15.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 700/2001
Propunere legislativă privind anularea restanțelor la plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.
-
233. 15.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 69/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietatea privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene, sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
-
234. 15.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 72/2002
Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
235. 15.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 102/2002
Proiect de Lege privind finanțele publice.
-
236. 15.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 227/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea finanțării repartierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de navigație maritimă "ROMLINE" - S.A. Constanța.
-
237. 15.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 232/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2002 privind modificarea și completarea articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999.
-
238. 15.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 235/2002
Proiect de Lege privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României.
-
239. 15.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 237/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001.
-
240. 10.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 224/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii.
-
241. 10.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 225/2002
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine.
-
242. 10.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 226/2002
Proiect de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederii Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997.
-
243. 10.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 229/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
-
244. 10.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.05.2002
-
245. 10.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2002, 10.05.2002
-
246. 09.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2002
-
247. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 8/2002
Propunere legislativă privind declararea comunei Băbeni, județul Vâlcea, oraș.
-
248. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 18/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.5 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
249. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 192/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2002 privind completarea articolului 7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
Economică
250. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 209/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
-
251. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 211/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București, la 26 noiembrie 1992.
-
252. 08.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 214/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
253. 30.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 208/2002
Proiect de Lege privind impozitul pe profit.
-
254. 30.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 215/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor.
-
255. 25.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2002, 24.04.2002
-
256. 25.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2002, 24.04.2002
-
257. 23.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 10/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj.
-
258. 23.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 53/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj.
-
259. 23.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 190/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
260. 23.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 195/2002
Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
-
261. 23.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 197/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
-
262. 19.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.2002, 17.04.2002
-
263. 19.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.04.2002, 17.04.2002
-
264. 17.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2002, 10.04.2002
-
265. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 625/2001
Propunere legislativă privind Legea spitalelor.
-
266. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 699/2001
Propunere legislativă privind Legea spitalelor.
-
267. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 708/2001
Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Zărnești.
-
268. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 131/2002
Proiectul Legii Minelor.
-
269. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 134/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță.
-
270. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 135/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava.
-
271. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 175/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare.
-
272. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 176/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală.
-
273. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 177/2002
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare.
-
274. 16.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 178/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.
-
275. 15.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2002, 10.04.2002
-
276. 12.04.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 592/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal.
-
277. 11.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2002, 03.04.2002
-
278. 10.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 41/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale.
-
279. 10.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 150/2002
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.
-
280. 10.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 167/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate.
-
281. 10.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 172/2002
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.
-
282. 09.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 162/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2002 privind modificarea Cap.1 din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
-
283. 09.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 163/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2002 pentru modificarea art.3 alin.(2) lit.(b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar.
-
284. 09.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 164/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură.
-
285. 08.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 592/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal.
-
286. 08.04.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 26/2002
Proiect de Lege privind taxa pe valoarea adăugată.
-
287. 04.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 22/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României.
-
288. 04.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 140/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii.
-
289. 04.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 142/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.
-
290. 04.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 143/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2002 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.
-
291. 04.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 148/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.
-
292. 04.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2002, 03.04.2002
-
293. 03.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 415/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000.
Senat
294. 03.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 418/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2000.
Senat
295. 02.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 26/2002
Proiect de Lege privind taxa pe valoarea adăugată.
-
296. 01.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2002, 27.03.2002, 28.03.2002
-
297. 01.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.03.2002, 20.03.2002, 21.03.2002
-
298. 28.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 128/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe.
-
299. 28.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 129/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 13:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro