Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2004
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2004

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..561      >>

înregistrări găsite: 561
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 384/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare-Sucursala ROMAG-TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
201. 16.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 390/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
-
202. 15.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 358/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
203. 15.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 364/2004
Proiect de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României
-
204. 10.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 237/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
Juridică
205. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 511/1999
Propunere legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național.
-
206. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 319/2004
Proiect de Lege privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole
-
207. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 320/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
-
208. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 323/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
-
209. 08.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 324/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.90 din legea nr.571/2003 privind CODUL FISCAL
-
210. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 325/2004
Propunere legislativă privind măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedați de inventarul agricol și de terenuri agricole și forestiere, în perioada 1945-1989
-
211. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 326/2004
Propunere legislativă privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor cămine studențești private
-
212. 08.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 327/2004
Propunere legislativă privind acordarea de compensații cetățenilor români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998, pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat, la Craiova, la 7 septembrie 1940
-
213. 08.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 332/2004
Proiect de Lege privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
-
214. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 334/2004
Proiect de Lege pentru completarea articolului 169 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
215. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 335/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.326/22.07.2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
-
216. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 336/2004
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
217. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 337/2004
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.23 alin.(3), art.24 alin.(3), art.76, art.77, art.78 alin. (1) și (4) din Legea 19/2000, precum și eliminarea punctului VI al art.5 și art.6 alin.(4) din Legea 19/2000
-
218. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 342/2004
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
-
219. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 343/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
-
220. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 344/2004
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
-
221. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 345/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2004 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
222. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 346/2004
Proiect de Lege privind Codul consumului
-
223. 01.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 317/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2003 pentru completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
-
224. 01.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 318/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2004 pentru abrogarea alineatului (5) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-
225. 01.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 330/2004
Proiect de Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare
-
226. 01.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 331/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
-
227. 25.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 286/2004
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
Economică
228. 25.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 316/2004
Proiect de Lege privind descentralizarea
-
229. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 279/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere
-
230. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 285/2004
Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
231. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 287/2004
Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
232. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 299/2004
Proiect de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
-
233. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 301/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
-
234. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 302/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni CEC - S.A.
-
235. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 304/2004
Proiect de Lege privind dezvoltarea regională în România
-
236. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 305/2004
Proiect de Lege privind mandatarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
237. 19.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 306/2004
Propunere legislativă privind acordarea de drepturi persoanelor care, începând cu 28 iunie 1940, au fost persecutate din motive politice de autoritățile sovietice în Basarabia și Ținutul Herța și care ulterior s-au repatriat în România, redevenind cetățeni români
-
238. 18.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 307/2004
Propunere legislativă cu privire la încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
-
239. 18.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 308/2004
Propunere legislativă pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole
-
240. 18.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 309/2004
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent, republicată
-
241. 18.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 310/2004
Propunere legislativă de completare a art.22 al Legii nr.195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar
-
242. 18.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 311/2004
Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
-
243. 18.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 312/2004
Propunere legislativă privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice
-
244. 18.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 313/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/2001
-
245. 17.05.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2004, 12.05.2004
-
246. 17.05.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2004, 12.05.2004
-
247. 12.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 221/2004
Propunere legislativă privind înființarea comunei Surdiaș, județul Timiș
-
248. 12.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 222/2004
Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Giroc - Chișoda, județul Timiș
-
249. 12.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 234/2004
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Odobești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Secuieni
-
250. 12.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 235/2004
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Gioseni, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Tamași
-
251. 12.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 288/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare
-
252. 12.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 290/2004
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
-
253. 12.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 293/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999
-
254. 12.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 294/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componeneța comunei Coșbuc, în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud
-
255. 11.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 232/2004
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Buciumi, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Ștefan cel Mare
-
256. 11.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 233/2004
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Prăjești, județul Bacău, prin reorganizarea comunei Traian
-
257. 11.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 277/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
258. 11.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 280/2004
Propunere legislativă privind trecerea unor imobile concesionate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului și vânzarea acestora
-
259. 11.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 282/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
260. 11.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 283/2004
Propunere legislativă pentru modificarea art.47 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
261. 06.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 258/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961
-
262. 06.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 259/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
263. 06.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 266/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
-
264. 06.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 271/2004
Propunere legislativă privind finanțarea de la bugetul de stat a acțiunilor sanitare veterinare publice de interes național
-
265. 06.05.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2004, 05.05.2004, 06.05.2004
-
266. 05.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 219/2004
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Negrești prin reorganizarea comunei Dobreni, județul Neamț
-
267. 05.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 220/2004
Propunere legislativă privind înființarea comunei CIOHORĂNI, județul Iași
-
268. 05.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 264/2004
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi
-
269. 05.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 265/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vînzare-cumpărare de acțiuni nr.1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga
-
270. 05.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 267/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2004 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.)
-
271. 05.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 270/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.345 din 1 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr.371 din 1 iunie 2002 privind Taxa pe valoarea adăugată
-
272. 04.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 247/2004
Proiect de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
273. 04.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 249/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale Siderurgica - S.A. Hunedoara
-
274. 04.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 268/2004
Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă - parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-parți
-
275. 04.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 269/2004
Proiect de Lege privind bursele private
-
276. 29.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 245/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aflate în dificultate
-
277. 29.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 246/2004
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
-
278. 29.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 256/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activității finanțate integral din venituri proprii
-
279. 29.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 260/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind poluanții organici persistenți adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
-
280. 29.04.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2004, 28.04.2004, 29.04.2004
-
281. 29.04.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2004, 28.04.2004, 29.04.2004
-
282. 28.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 162/2004
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 93 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
-
283. 28.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 215/2004
Propunere legislativă privind acordarea primelor de odihnă și tratament
-
284. 28.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 227/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003
-
285. 28.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 229/2004
Proiect de Lege pentru modiifcarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
-
286. 28.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 242/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.40 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
287. 28.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 243/2004
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 24 octombrie 2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
-
288. 28.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 244/2004
Propunere legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
-
289. 28.04.2004 RAPORT asupra PL nr. 261/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003
-
290. 27.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 228/2004
Proiect de Lege privind organizarea studiilor universitare
-
291. 27.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 230/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
292. 27.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 231/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date între administrații (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest Program în anul 2004
-
293. 27.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 239/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
-
294. 27.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 240/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal
-
295. 27.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 241/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2004 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
296. 22.04.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2004, 21.04.2004
-
297. 22.04.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.04.2004, 21.04.2004
-
298. 21.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 146/2004
Propunere legislativă pentru reînființarea satului Dămileni din comuna Cristinești, județul Botoșani
-
299. 21.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 147/2004
Propunere legislativă pentru reînființarea satului Slobozia din comuna Cordăreni, județul Botoșani
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 9 decembrie 2021, 3:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro