Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2006
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2006

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..545      >>

înregistrări găsite: 545
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 530/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-
201. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 531/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
-
202. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 533/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315, 0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă
-
203. 20.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 514/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de Împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului "Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005
-
204. 20.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2006, 14.06.2006
-
205. 19.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 490/2006
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
-
206. 19.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2006, 14.06.2006
-
207. 15.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 466/2006
Proiect de Lege privind finanțele publice locale
Administrație
208. 14.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 498/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
-
209. 14.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 505/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
-
210. 14.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 510/2006
Propunere legislativă privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
211. 14.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 527/2006
Proiect de Lege privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii-București
-
212. 13.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 428/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
213. 13.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2006, 08.06.2006
-
214. 12.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 344/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
215. 12.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 413/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
216. 12.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 423/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
217. 12.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 464/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
218. 12.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 465/2006
Propunere legislativă "Legea facturii cambiate"
-
219. 12.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 491/2006
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal
-
220. 12.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 501/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
221. 12.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.06.2006, 07.06.2006, 08.06.2006
-
222. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 386/2006
Propunere legislativă "Legea asigurărilor voluntare de sănătate"
-
223. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 390/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003
-
224. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 429/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea L.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
225. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 479/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
226. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 481/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
-
227. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 516/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București la 28 octombrie 2005
-
228. 08.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 517/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securitații sociale, semnat la București la 20 octombrie 2005
-
229. 05.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 330/2006
Propunere legislativă privind stabilirea destinației fondurilor obținute de statul român prin vânzarea pachetului majoritar de acțiuni la Banca Comercială Română
-
230. 05.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 407/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
231. 05.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 468/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
232. 05.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 495/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
-
233. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 432/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
-
234. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 433/2006
Proiect de Lege privind modificarea art. 6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
235. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 445/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport național și european
-
236. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 454/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
237. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 457/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, Renta viageră agricolă , al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
238. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 461/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.129 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
239. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 462/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, muzical, folcloric și al artelor plastice
-
240. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 473/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
-
241. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 474/2006
Proiect de Lege privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
-
242. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 489/2006
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
243. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 492/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 între Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București la 29 decembrie 2005 și, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
-
244. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 493/2006
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
-
245. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 494/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunității Energiei semnat la Atena la 25 octombrie 2005
-
246. 30.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2006, 24.05.2006, 25.05.2006
-
247. 30.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2006, 25.05.2006
-
248. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 325/2006
Propunere legislativă privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire
-
249. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 326/2006
Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică
-
250. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 349/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
251. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 351/2006
Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina
-
252. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 352/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal
-
253. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 371/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
254. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 414/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
255. 29.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 451/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și a fondurilor structurale și a finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură
-
256. 29.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2006, 17.05.2006, 18.05.2006
-
257. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 408/2006
Proiect de Lege pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
258. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 409/2006
Proiectul Legii parteneriatului public-privat pentru cercetarea științifică din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și din unitățile de învățământ agricol și silvic
-
259. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 410/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005, pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice" Gh. Ionescu - Șișești", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2005
-
260. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 446/2006
Propunere legislativă pentru acordarea de compensații cetățenilor români sau urmașilor acestora pentru bunurile - inventar agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative agricole de producție, ca urmare a colectivizării impuse de regimul comunist instaurat la 6 martie 1945
-
261. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 467/2006
Proiectul Legii securității și sănătății în muncă
-
262. 24.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 242/2006
Proiect de Lege pentru acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice în vederea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice
Învățământ
263. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 357/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
264. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 361/2006
Propunere legislativă privind autorizarea și activitatea traducătorilor jurați
-
265. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 385/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
266. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 395/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
267. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 415/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
-
268. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 417/2006
Propunere legislativă privind măsurile reparatorii pentru persoanele care au predat inventarul agricol, în perioada cooperativizării
-
269. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 427/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
270. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 431/2006
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale
-
271. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 439/2006
Propunere legislativă privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie Constanța
-
272. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 441/2006
Propunere legislativă privind reglementarea utilizării deșeurilor din industria metalurgiei feroase
-
273. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 452/2006
Propunere legislativă privind salarizarea și alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar
-
274. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 453/2006
Propunere legislativă "Legea Fondului Național pentru Tineri"
-
275. 24.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 470/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
276. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 262/2006
Propunere legislativă pentru construirea de locuințe pentru sinistrați
-
277. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 285/2006
Propunere legislativă privind stimularea construcției de locuințe
-
278. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 324/2006
Propunere legislativă privind scutirea de impozit a terenurilor afectate de ploi și de inundații, pe durata neproductivității lor
-
279. 22.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 350/2006
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
-
280. 22.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2006, 17.05.2006, 18.05.2006
-
281. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 322/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991 a fondului funciar
-
282. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 323/2006
Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005
-
283. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 327/2006
Propunere legislativă pentru preschimbarea tichetelor de călătorie neutilizate de către pensionari sau agricultori în bonuri valorice
-
284. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 328/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale funcționarilor publici pentru anul 2005
-
285. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 329/2006
Propunere legislativă privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții începând cu anul 2006 producătorilor agricoli din serviciul vegetal, în scopul valorificării cât mai eficiente a producțiilor obținute, a creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
-
286. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 332/2006
Propunere legislativă privind proclamarea anului 2008 Anul Marii Uniri
-
287. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 355/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.114/1996, Legea locuinței
-
288. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 359/2006
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.73/29 iunie 2005, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
-
289. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 362/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.490/2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare
-
290. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 366/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001
-
291. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 367/2006
Propunere legislativă privind îmbunătățirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
-
292. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 368/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.20/1999 pentru aprobarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 545/1998
-
293. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 369/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
-
294. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 396/2006
Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilități
-
295. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 419/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea învățământului nr.84/1995 și a art.1 din Ordonanța Guvernului nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România
-
296. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 420/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național-Secțiunea I-Rețele de transport
-
297. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 424/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
-
298. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 425/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
-
299. 18.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 426/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 23:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro