Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2009
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..442      >>

înregistrări găsite: 442
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 31.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 199/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
-
201. 30.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 137/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
-
202. 30.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 166/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
203. 26.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2009
-
204. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 380/2008
Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Industrii
205. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 386/2008
Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Industrii
206. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 442/2008
Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Industrii
207. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 447/2008
Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Industrii
208. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 448/2008
Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.110 din 21/12/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Industrii
209. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 490/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
210. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 101/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva
-
211. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 107/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale
-
212. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 167/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
213. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 170/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
214. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 183/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor
-
215. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 184/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
-
216. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 185/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
217. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 188/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
-
218. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 191/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
-
219. 25.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 193/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
-
220. 24.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 903/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
221. 24.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 370/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului
-
222. 24.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 371/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
-
223. 24.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 55/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
224. 24.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 113/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
225. 23.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2009
-
226. 19.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 135/2009
Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații ca autoritate publică autonomă sub control parlamentar
-
227. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 50/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
-
228. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 123/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE
-
229. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 124/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare"
-
230. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 126/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
-
231. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 127/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
-
232. 18.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 128/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
-
233. 16.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 139/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
234. 16.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 152/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara
-
235. 16.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 156/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
-
236. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 379/2008
Proiect de Lege privind finanțarea de la bugetul de stat a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
-
237. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 435/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
-
238. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 499/2008
Propunere legislativă privind emiterea, acordarea și utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informației
Tehnologia informației
239. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 75/2009
Propunere legislativă privind înălțarea de biserici pentru comunitățile românești din străinătate
-
240. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 76/2009
Propunere legislativă privind acordarea unor fonduri pentru înălțarea de biserici
-
241. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 77/2009
Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru mânăstiri
-
242. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 109/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național
-
243. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 121/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
-
244. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 136/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
245. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 141/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
246. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 142/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
247. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 145/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
248. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 151/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
-
249. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 153/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
-
250. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 154/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
251. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 155/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
-
252. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 157/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
253. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 160/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare
-
254. 12.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 161/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
-
255. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 311/2007
Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
-
256. 11.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 608/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
257. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 778/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
258. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 164/2008
Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice din învățământul preuniversitar acreditat, de stat și privat, în vederea achiziționării de haine
Învățământ
259. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 515/2008
Propunere legislativă privind instituirea "Programului de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România"
-
260. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 520/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/1993 privind Codul de procedură fiscală
-
261. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 598/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
262. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 602/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
263. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 29/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
-
264. 09.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2009
-
265. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 71/2007
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
-
266. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 150/2007
Proiectul Legii meșteșugurilor
-
267. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 610/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
268. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 619/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
269. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 781/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
-
270. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 821/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
271. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 868/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
-
272. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 869/2007
Propunere legislativă "Legea comasării"
-
273. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 888/2007
Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora
-
274. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 895/2007
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, și OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător
-
275. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 912/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
-
276. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 90/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
277. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 169/2008
Propunere legislativă privind modificarea art.6 și art.123 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței
-
278. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 212/2008
Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului
-
279. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 215/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
-
280. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 220/2008
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"-S.A. București
-
281. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 234/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului Schi în România
-
282. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 378/2008
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană
-
283. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 390/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
-
284. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 398/2008
Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura
-
285. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 401/2008
Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviației civile
-
286. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 424/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice
-
287. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 430/2008
Propunere legislativă privind alocația de școlarizare
-
288. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 443/2008
Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
289. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 621/2008
Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008
-
290. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 622/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000
-
291. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 623/2008
Propunere legislativă pentru înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți
-
292. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 651/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
-
293. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 654/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
-
294. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 659/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
-
295. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 662/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
296. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 665/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
297. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 666/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
-
298. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 667/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
299. 05.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 674/2008
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 19 august 2019, 7:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro