Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2011
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..443      >>

înregistrări găsite: 443
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 470/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modifcarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
201. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 471/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
202. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 477/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
203. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 486/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
204. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 487/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
205. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 491/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.6/2001 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
206. 13.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2011
-
207. 13.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2011
-
208. 11.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 520/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
209. 29.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 370/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Juridică
210. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 385/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
Juridică
211. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 354/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2011 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
Administrație
212. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 355/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
-
213. 23.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 388/2011
Proiect de Lege privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport
-
214. 22.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 161/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
Muncă
215. 22.06.2011 PROIECT DE OPINIE asupra Directivei privind o baza consolidata comuna de impozitare a societatilor comerciale(CCCTB) -
216. 22.06.2011 PROIECT DE OPINIE privind propunerea de Directiva a Consiliului pentru amendarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii -
217. 16.06.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 102/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
Muncă
218. 16.06.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 31/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
219. 16.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 58/2011
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Muncă
220. 16.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 320/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Muncă
221. 16.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 368/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare
-
222. 16.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 369/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
223. 15.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 239/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011, a educației naționale
-
224. 15.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 374/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
225. 15.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 377/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
226. 15.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 379/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
227. 15.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 383/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante
-
228. 15.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 385/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
229. 08.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 297/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Muncă
Juridică
230. 08.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 453/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Muncă
Juridică
231. 08.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 362/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007
-
232. 07.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 365/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
233. 03.06.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 708/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
234. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 250/2011
Propunere legislativă privind stimularea înființării de creșe și grădinițe private
Administrație
235. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 254/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of nr.927 din Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. Nr.112 din 06 Februarie 2004 ), cu modificările și completările ulterioare
-
236. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 256/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificată în M.Of. nr.941 din 941 din 29 Decembrie 2003 (rectificată și republicată), cu modificările și completările ulterioare
-
237. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 258/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
238. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 269/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
239. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 282/2011
Propunere legislativă privind restituirea sumelor reținute în mod abuziv persoanelor fără copii
-
240. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 331/2011
Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică
-
241. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 358/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casa ", precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
-
242. 02.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 245/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
243. 02.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.06.2011
-
244. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 336/2011
Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii români aflați în străinătate
-
245. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 352/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
-
246. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 357/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
247. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 360/2011
Proiect de Lege privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
248. 01.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.05.2011
-
249. 26.05.2011 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor privind cresterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltarii: o agenda a schimbarii -
250. 25.05.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 185/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
-
251. 25.05.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 121/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
-
252. 25.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 134/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
Industrii
253. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 210/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii
-
254. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 211/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
255. 25.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 215/2011
Propunere legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituțiilor financiare și instituțiilor de credit
-
256. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 229/2011
Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși"
-
257. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 230/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
258. 25.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 231/2011
Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care încadrează șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă
-
259. 25.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 232/2011
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
260. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 244/2011
Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist
-
261. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 251/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
-
262. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 257/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
263. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 259/2011
Propunere legislativă privind regimul special maritim
-
264. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 270/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008
-
265. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 271/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
-
266. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 275/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare
-
267. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 276/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II alin.(1) și alin.(2) și abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744/2 nov.2009
-
268. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 318/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
269. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 319/2011
Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
270. 25.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 324/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 2011 și la București, la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
-
271. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 219/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
-
272. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 227/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
273. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 260/2011
Propunere legislativă pentru stimularea înființării de întreprinderi micro, mici și mijlocii în mediul rural, în domeniul producției agroalimentare
-
274. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 268/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
275. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 277/2011
Propunere legislativă privind protejarea și susținerea apărătorilor drepturilor omului
-
276. 23.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 160/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reconstituirea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
Economică
277. 19.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 163/2011
Proiect de Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene
Agricultură
278. 18.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 194/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
279. 16.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.05.2011
-
280. 16.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2011
-
281. 12.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 154/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
282. 11.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 820/2010
Propunere legislativă pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat
Muncă
283. 11.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 62/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
-
284. 11.05.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 70/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
-
285. 11.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 162/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A.către Ministerul Apărării Naționale în anul 2011
-
286. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 179/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
-
287. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 180/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului " Schi în România"
-
288. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 182/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
289. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 189/2011
Proiect de Lege privind statutul rezerviștilor voluntari
-
290. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 202/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
291. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 203/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
292. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 208/2011
Propunere legislativă privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
-
293. 04.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 170/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
294. 04.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2011
-
295. 03.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 82/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
296. 03.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 166/2011
Proiect de Lege privind alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
-
297. 20.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 663/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
298. 20.04.2011 Raportul de activitate al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2009 Economică
299. 14.04.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 597/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 18:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro