Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2014
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2014

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..312      >>

înregistrări găsite: 312
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 27.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 67/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative
-
201. 27.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2014, 26.03.2014, 27.03.2014
-
202. 26.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 117/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" -S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
203. 26.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 120/2014
Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale
-
204. 25.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 84/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
-
205. 25.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 88/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
206. 25.03.2014 Raportul anual al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind determinarea preturilor si tarifelor reglementate pentru anul 2014 Industrii
207. 21.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 73/2014
Proiect de Lege privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
Muncă
208. 21.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 98/2014
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri
-
209. 19.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 395/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
210. 19.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 71/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
211. 19.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 74/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
212. 19.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 79/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
213. 19.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 102/2014
Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului
-
214. 19.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 112/2014
Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat
-
215. 19.03.2014 PROCES ? VERBAL asupra propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind raportarea si transparenta operațiunilor de finantare prin instrumente financiare ? [COM(2014) 40] -
216. 13.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 503/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reșița
Economică
217. 13.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 30/2014
Propunere legislativă privind educația prin sport
Învățământ
218. 13.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 52/2014
Propunere legislativă privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare
-
219. 13.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 54/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
220. 13.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 55/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
221. 13.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 61/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
222. 13.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 99/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare ce către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale
-
223. 12.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 398/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
224. 12.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 641/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
225. 12.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 34/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învațământului
-
226. 12.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 43/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri financiare
-
227. 12.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 81/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
228. 10.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 107/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
-
229. 06.03.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 382/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
230. 06.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 394/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
231. 06.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 532/2013
Propunere legislativă privind utilizarea monedei naționale
-
232. 06.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 539/2013
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
233. 06.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 665/2013
Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului
-
234. 06.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 25/2014
Propunere legislativă privind economia socială
-
235. 06.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 27/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală
-
236. 06.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 39/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
-
237. 06.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 40/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic
Agricultură
238. 06.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 47/2014
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sezonul zootehnic
Agricultură
239. 06.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 64/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie , și a protocolului aditional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011
-
240. 06.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 70/2014
Proiect de Lege pentru modificarea șI completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizare fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
241. 06.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2014
-
242. 05.03.2014 Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligenta, durabila și favorabila incluziunii -
243. 27.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 631/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
244. 27.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 632/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice
-
245. 27.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 664/2013
Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
246. 27.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 17/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara "-S.A.
-
247. 27.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 18/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
-
248. 27.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2014
-
249. 26.02.2014 asupra PL nr. 382/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
250. 26.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 586/2013
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
-
251. 26.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 608/2013
Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României
-
252. 26.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 678/2013
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
-
253. 26.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 32/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
254. 25.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 85/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Muncă
255. 25.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 540/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Muncă
256. 25.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 590/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului
Agricultură
257. 24.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 558/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
258. 24.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 66/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Muncă
259. 21.02.2014 PROIECT DE OPINIE asupra COMUNIC?RII COMISIEI - Analiza anual? a creșterii pentru 2014 COM (2013) 800 -
260. 20.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 426/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
261. 20.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 660/2013
Propunere legislativă privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
262. 20.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 677/2013
Propunere legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora
-
263. 20.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 682/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991-Legea contabilității
-
264. 20.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.02.2014
-
265. 19.02.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 353/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară
-
266. 19.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 436/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare
-
267. 19.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 530/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.10, 12 și 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " cu modificările și completările ulterioare
-
268. 19.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 533/2013
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
269. 19.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 613/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
-
270. 19.02.2014 PROCES VERBAL asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce priveste migrarea la operatiuni de transfer de credit si de debitare direct? efectuate la nivelul Uniunii, COM (2013)937 -
271. 18.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 630/2013
Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate
Muncă
272. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 554/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal
-
273. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 556/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
274. 13.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 583/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
275. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 588/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
276. 13.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 618/2013
Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 53/2003, codul muncii
-
277. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 623/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanța Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
278. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 624/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
279. 13.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 626/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
280. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 628/2013
Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări de preț la facturile de utilități pentru agenții economici
-
281. 13.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 634/2013
Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept sărbătoare legală în care nu se lucrează
-
282. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 638/2013
Propunere legislativă pentru modficarea și completarea unor acte normative
-
283. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 639/2013
Propunere legislativă privind facilitățile acordate șomerilor pentru transportul intern
-
284. 13.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 642/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile și completările ulterioare
-
285. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 647/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul Fiscal
-
286. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 652/2013
Propunere legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal
-
287. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 657/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător și România, în calitate de Împrumutat și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
-
288. 13.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 659/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013
-
289. 13.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2014
-
290. 12.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 476/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
291. 12.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 511/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
292. 12.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 604/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-
293. 12.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 620/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată
-
294. 12.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 643/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă
-
295. 12.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 644/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
296. 12.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 662/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
297. 11.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2014
-
298. 05.02.2014 RAPORT asupra PL nr. 353/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară
-
299. 05.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 485/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 1:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro