Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2018
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..301      >>

înregistrări găsite: 301
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 17.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 427/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
201. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 358/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
202. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 101/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen
-
203. 17.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
204. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 138/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Muncă
205. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 267/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
206. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 119/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
207. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 253/2018
Proiect de Lege privind piețele de instrumente financiare
-
208. 10.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
209. 10.05.2018 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Consiliul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii pietelor de capital pana in 2019 – este timpul sa acceleram ritmul COM(2018) 114 -
210. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 70/2018
Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România
Agricultură
211. 26.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
212. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 442/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
213. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 50/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
-
214. 23.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
215. 19.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
216. 19.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
217. 18.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 142/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
Sănătate
218. 18.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 174/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare
-
219. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 96/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
220. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 100/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
-
221. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 102/2018
Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
-
222. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 127/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2017 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
-
223. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 245/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.3, al art.1691din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010
-
224. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 267/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
225. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 346/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
226. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
-
227. 11.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 51/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Agricultură
228. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 58/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
-
229. 11.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 93/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
230. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 286/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Juridică
231. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 520/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
232. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 604/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
-
233. 04.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 53/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
234. 04.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 54/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen
-
235. 04.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 120/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
236. 02.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 29.03.2018
-
237. 29.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 97/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
238. 28.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018
-
239. 27.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 471/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Agricultură
240. 22.03.2018 asupra PL nr. 470/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Agricultură
241. 22.03.2018 asupra PL nr. 471/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Agricultură
242. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 571/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare
-
243. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 34/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal
-
244. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 35/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
245. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 37/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
-
246. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 38/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale
-
247. 19.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 52/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Muncă
248. 15.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 14.03.2018, 15.03.2018
-
249. 12.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 07.03.2018, 08.03.2018
-
250. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 27/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
-
251. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 36/2018
Proiect de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții
-
252. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 94/2017
Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă
-
253. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 410/2017
Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului
-
254. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 519/2017
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
255. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 523/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
256. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 524/2017
Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale
-
257. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 527/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
258. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
-
259. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 22/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
260. 06.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 26/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
261. 06.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018, 01.03.2018
-
262. 05.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 21.02.2018, 22.02.2018
-
263. 01.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 434/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
264. 01.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 593/2017
Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
265. 28.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 379/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
266. 28.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 526/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
267. 28.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 535/2017
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
268. 28.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 6/2018
Proiect de Lege privind internshipul
-
269. 27.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 279/2017
Propunere legislativă privind restituitrea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010
Muncă
270. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 41/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
271. 27.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 68/2018
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
272. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 105/2013
Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege
Muncă
Juridică
273. 22.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 361/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
274. 22.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 415/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
275. 22.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 529/2017
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății
Sănătate
276. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 584/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
277. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 590/2017
Propunere legislativă privind marcarea calității produselor
-
278. 21.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
-
279. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 377/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății
Muncă
280. 20.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 441/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
281. 20.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 508/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
-
282. 15.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 349/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
283. 15.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.02.2018, 07.02.2018, 08.02.2018
-
284. 15.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018
-
285. 14.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 538/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”
-
286. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 509/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
287. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 541/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
-
288. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 544/2017
Proiect de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri
-
289. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 545/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
-
290. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 546/2017
Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003
-
291. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 560/2017
Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice
-
292. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 583/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
293. 07.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 491/2017
Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
-
294. 07.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 530/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
295. 07.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 531/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
296. 07.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 532/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
297. 06.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 477/2017
Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
298. 06.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 558/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
299. 31.01.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.01.2018, 30.01.2018, 31.01.2018
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 9 decembrie 2019, 2:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro