Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2007
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2007

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..324      >>

înregistrări găsite: 324
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 23.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 350/2007
Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-
201. 23.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2007, 08.05.2007, 09.05.2007, 10.05.2007
-
202. 23.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2007, 08.05.2007, 09.05.2007, 10.05.2007
-
203. 22.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 311/2007
Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
-
204. 22.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 360/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
205. 22.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 385/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
206. 15.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 152/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
-
207. 15.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 152/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
-
208. 15.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 181/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
209. 15.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 182/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
210. 15.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 195/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
-
211. 15.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 202/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
212. 14.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 206/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005
-
213. 09.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 201/2007
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
-
214. 09.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 215/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2007 pentru modificarea și completarea anexei nr.4 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-
215. 09.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 373/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
-
216. 09.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.05.2007, 03.05.2007
-
217. 09.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.05.2007, 03.05.2007
-
218. 08.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 197/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2007 pentru completarea art.3 din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
219. 08.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 246/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
-
220. 08.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 263/2007
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
221. 07.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 159/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
222. 04.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 185/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
223. 04.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 288/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici
-
224. 04.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 307/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
225. 04.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2007, 25.04.2007
-
226. 04.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.04.2007
-
227. 04.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2007, 25.04.2007
-
228. 04.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2007
-
229. 03.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 73/2007
Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
-
230. 03.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 269/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
-
231. 03.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 272/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu
-
232. 03.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 300/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
233. 02.05.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2007, 18.04.2007
-
234. 02.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2007, 18.04.2007
-
235. 26.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 860/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
236. 26.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 861/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
237. 26.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 861/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
238. 26.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 875/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
Sănătate
239. 26.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 877/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătății
Sănătate
240. 25.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 245/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
241. 25.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 249/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
-
242. 25.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 252/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
-
243. 25.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 256/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
244. 23.04.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2007, 12.04.2007
-
245. 23.04.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2007, 12.04.2007
-
246. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 131/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special
-
247. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 196/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea și/sau privatizarea unor societăți din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
248. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 216/2007
Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
249. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 223/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.216/2004 privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie
-
250. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 224/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-
251. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 226/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar -fiscale din domeniul protecției sociale
-
252. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 227/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
253. 13.04.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2007, 28.03.2007, 29.03.2007
-
254. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 478/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 29/11/1999
-
255. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 830/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
256. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 835/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
257. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 67/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
-
258. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 77/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
259. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 100/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare
-
260. 12.04.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.03.2007, 28.03.2007, 29.03.2007
-
261. 10.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 91/2007
Propunere legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
-
262. 10.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 165/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
263. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 150/2007
Proiectul Legii meșteșugurilor
-
264. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 153/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
-
265. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 156/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
266. 30.03.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2007, 21.03.2007, 22.03.2007
-
267. 30.03.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2007, 21.03.2007, 22.03.2007
-
268. 29.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 89/2007
Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004
-
269. 29.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 92/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
-
270. 29.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 99/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
271. 29.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 135/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
272. 22.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 90/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
273. 22.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 102/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
-
274. 22.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 103/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
275. 22.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 106/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
-
276. 21.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 71/2007
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
-
277. 20.03.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2007, 14.03.2007, 15.03.2007
-
278. 20.03.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.03.2007, 14.03.2007, 15.03.2007
-
279. 19.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 865/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Sănătate
280. 15.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 818/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
281. 15.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 68/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
-
282. 15.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 80/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
283. 14.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 74/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată
Apărare
284. 14.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 74/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată
Apărare
285. 14.03.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2007, 07.03.2007
-
286. 14.03.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.03.2007, 07.03.2007
-
287. 12.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 954/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
288. 08.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 17/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005
Învățământ
289. 08.03.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 17/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005
Învățământ
290. 05.03.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.02.2007, 28.02.2007
-
291. 05.03.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2007, 28.02.2007
-
292. 01.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 992/2006
Proiect de Lege privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
Învățământ
293. 01.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 992/2006
Proiect de Lege privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
Învățământ
294. 28.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 14/2007
Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor
-
295. 28.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 30/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
296. 28.02.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.02.2007, 21.02.2007, 22.02.2007
-
297. 28.02.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2007, 21.02.2007, 22.02.2007
-
298. 26.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 16/2007
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea creșelor
-
299. 22.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 854/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 iulie 2022, 14:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro