Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2015
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2015

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..339      >>

înregistrări găsite: 339
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 02.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 363/2015
Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Sănătate
201. 28.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 304/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
202. 27.05.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 643/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă
-
203. 26.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 552/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
Industrii
204. 26.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 396/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
Sănătate
205. 26.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.04.2015, 23.04.2015
-
206. 26.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2015, 30.04.2015
-
207. 26.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2015, 30.04.2015
-
208. 26.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.04.2015, 23.04.2015
-
209. 25.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 404/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
210. 25.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 405/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
211. 19.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 18/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
212. 13.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 362/2015
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990
-
213. 12.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 488/2014
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc
Juridică
214. 11.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 208/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
215. 07.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 460/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
-
216. 07.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 521/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011
-
217. 07.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 512/2014
Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
218. 07.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 131/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
219. 07.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.2015, 02.04.2015
-
220. 07.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2015
-
221. 05.05.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 112/2014
Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat
-
222. 05.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 397/2014
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România
-
223. 05.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 116/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
224. 05.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 167/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă
-
225. 05.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 203/2015
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale
-
226. 04.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 225/2015
Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-nascuti și încurajarea prezentării la consultațiile prenatale
-
227. 04.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 295/2015
Propunere legislativă pentru stimularea natalității
Buget
228. 04.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 299/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
229. 04.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2015
-
230. 04.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2015, 02.04.2015
-
231. 29.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 270/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
Juridică
232. 28.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 501/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
Administrație
233. 28.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 518/2014
Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Administrație
234. 23.04.2015 Proiect de opinie asupra comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Un parteneriat mondial pentru eradicarea saraciei si dezvoltare durabila in perioada ulterioara anului 2015 - COM (2015) 44 -
235. 23.04.2015 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultarii publice privind Strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii - COM (2015) 100 -
236. 23.04.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.03.2015, 26.03.2015
-
237. 23.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2015, 26.03.2015
-
238. 22.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 340/2015
Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil
-
239. 21.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 336/2015
Propunere legislativă privind Cinematografia
-
240. 17.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 113/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată
Juridică
241. 08.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 92/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
242. 08.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 282/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
243. 02.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 174/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
-
244. 01.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 600/2014
Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități
Sănătate
245. 01.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 42/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
246. 01.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 45/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
247. 01.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 181/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
248. 01.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 183/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
249. 01.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 283/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
250. 01.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 286/2015
Proiect de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
-
251. 01.04.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.03.2015, 19.03.2015
-
252. 01.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2015, 19.03.2015
-
253. 31.03.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 609/2013
Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare națională
-
254. 31.03.2015 asupra PL nr. 612/2013
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
255. 31.03.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 616/2013
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României
-
256. 31.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 407/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii
-
257. 31.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 34/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
258. 31.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 43/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
259. 31.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 84/2015
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
260. 31.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 155/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii
-
261. 31.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 205/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
-
262. 31.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 235/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
-
263. 31.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 236/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
264. 31.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 251/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
265. 31.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2015, 12.03.2015
-
266. 31.03.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2015, 12.03.2015
-
267. 26.03.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 583/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Sănătate
268. 26.03.2015 asupra PL nr. 612/2013
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
269. 26.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 257/2015
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului
-
270. 26.03.2015 Proces - verbal asupra dezbaterilor propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce priveste o majorare a sumei prefinantarii initiale acordate programelor operationale sprijinite de Initiativa privind ocuparea fortei de munca în rândul tinerilor ? COM (2015) 46 -
271. 26.03.2015 Proiect de opinie asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce priveste o majorare a sumei prefinantarii initiale acordate programelor operationale sprijinite de Initiativa privind ocuparea fortei de munca în rândul tinerilor - COM (2015) 46 -
272. 25.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 82/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
-
273. 25.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 230/2015
Proiect de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
-
274. 25.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 239/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
275. 25.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 248/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
276. 24.03.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.02.2015, 19.02.2015
-
277. 24.03.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.02.2015, 26.02.2015
-
278. 24.03.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.03.2015, 05.03.2015
-
279. 24.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2015, 19.02.2015
-
280. 24.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.02.2015, 26.02.2015
-
281. 24.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2015, 05.03.2015
-
282. 20.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 130/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
283. 20.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 137/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
284. 20.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 170/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale
Buget
285. 19.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 67/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
286. 19.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 201/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere
-
287. 19.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 223/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
-
288. 18.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 191/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
289. 16.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 141/2015
Propunere legislativă privind decuplarea consumului de energie de creșterea economică a țării
-
290. 12.03.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 247/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
291. 12.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 576/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Buget
292. 12.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 591/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
293. 12.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 9/2015
Propunere legislativă privind modificarea proiectului de lege privind normativele de personal pentru unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice
Administrație
294. 12.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 20/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
Buget
295. 12.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 33/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
296. 12.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 47/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Buget
297. 12.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 95/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
298. 12.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 111/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
299. 12.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 123/2015
Proiect de Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 7 decembrie 2019, 12:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro