Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2018
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..274

înregistrări găsite: 274
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 04.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 601/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii
-
201. 04.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 602/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
202. 03.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 127/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2017 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
-
203. 03.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 131/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
204. 03.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
205. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 787/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
206. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 92/2017
Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate
Sănătate
207. 28.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018, 01.03.2018
-
208. 28.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 07.03.2018, 08.03.2018
-
209. 28.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 14.03.2018, 15.03.2018
-
210. 26.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 91/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
211. 26.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 92/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
-
212. 26.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 97/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
213. 19.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 1/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
214. 19.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 4/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
-
215. 19.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 52/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Buget
216. 19.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 82/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
-
217. 19.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 21.02.2018, 22.02.2018
-
218. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 527/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
219. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 322/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și simularea ocupării forței de muncă
-
220. 14.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 594/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale
-
221. 14.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 596/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
-
222. 14.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 598/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
223. 14.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
-
224. 08.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 61/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
225. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 477/2017
Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
226. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 570/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
227. 07.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 41/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
228. 07.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018
-
229. 07.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018
-
230. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 530/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
231. 01.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 593/2017
Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
232. 28.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 845/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
233. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 225/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice
-
234. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 99/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
-
235. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 497/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
236. 27.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 489/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003
Învățământ
237. 27.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 32/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
238. 27.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 279/2017
Propunere legislativă privind restituitrea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010
Buget
239. 27.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 491/2017
Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
-
240. 27.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 558/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
241. 27.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 68/2018
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
242. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 105/2013
Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege
Buget
Juridică
243. 21.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 487/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
Administrație
244. 21.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 531/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
245. 21.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 605/2017
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
246. 21.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.02.2018, 07.02.2018, 08.02.2018
-
247. 21.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.02.2018, 07.02.2018, 08.02.2018
-
248. 20.02.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 365/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
249. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 377/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății
Buget
250. 20.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 400/2017
Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă
-
251. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 498/2017
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
252. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 585/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
253. 20.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 42/2018
Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilității de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare " Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"
-
254. 20.02.2018 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Consolidarea identitatii europene prin educatie si cultura - Contributia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg – COM (2017) 673 -
255. 20.02.2018 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European - Planul de actiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferentei de remunerare intre femei si barbati – COM (2017) 678 -
256. 19.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 542/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
257. 19.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 588/2017
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
-
258. 19.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 591/2017
Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană și sporirea natalității
-
259. 19.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
-
260. 19.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 12/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
261. 08.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.01.2018, 16.01.2018, 17.01.2018
-
262. 08.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.01.2018, 16.01.2018, 17.01.2018
-
263. 04.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2018, 19.12.2018, 20.12.2018
-
264. 04.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2018, 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018
-
265. 01.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 282/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
266. 29.01.2018 AVIZ asupra PL nr. 441/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
267. 29.01.2018 AVIZ asupra PL nr. 508/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
-
268. 29.01.2018 AVIZ asupra PL nr. 509/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
269. 29.01.2018 AVIZ asupra PL nr. 550/2017
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
270. 29.01.2018 AVIZ asupra PL nr. 560/2017
Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice
-
271. 29.01.2018 AVIZ asupra PL nr. 571/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare
-
272. 29.01.2018 AVIZ asupra PL nr. 572/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
273. 29.01.2018 AVIZ asupra PL nr. 576/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
-
274. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Lia Olguta Vasilescu, candidat la functia de ministru al muncii si justitiei sociale -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 9 decembrie 2019, 2:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro