Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2002
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2002

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..350

înregistrări găsite: 350
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 60/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001.
-
301. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 61/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ROMLINE S.A., precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii.
-
302. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 62/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou.
-
303. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 67/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington, la 30 octombrie 2001.
-
304. 20.02.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2002, 20.02.2002
-
305. 20.02.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2002, 20.02.2002
-
306. 19.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 233/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 și 12 ale Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni.
-
307. 19.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 686/2001
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.33/1996, privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni.
-
308. 19.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 688/2001
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(7), din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din cadrul aparatul Senatului, republicată.
-
309. 19.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 33/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice.
-
310. 19.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 34/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
-
311. 19.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 58/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
-
312. 15.02.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 348/2001
Propunere legislativă privind protecția informațiilor clasificate.
Apărare
313. 14.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 413/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
Industrii
314. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 22/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României.
-
315. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 23/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecția mediului.
-
316. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 25/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat.
-
317. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 29/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
-
318. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 38/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice.
-
319. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 39/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind buna gospodărire a localităților urbane și rurale.
-
320. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 42/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
-
321. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 44/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice.
-
322. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 45/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale.
-
323. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 46/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale.
-
324. 14.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 47/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora.
-
325. 14.02.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2002, 14.02.2002
-
326. 14.02.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2002, 14.02.2002
-
327. 12.02.2002 ACORD COMUN cu privire la propunerile de candidați pentru membrii Curții de Conturi care vor compune Secția jurisdicțională a acesteia în conformitate cu art.104 alin.2 din Legea nr.94 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările ulterioare. Senat
328. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 704/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate.
-
329. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 711/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României.
-
330. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 713/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid.
-
331. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 714/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2001 pentru ratificarea Protocolului adițional nr.11, semnat la București, la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992.
-
332. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 716/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2001 privind unele măsuri de administrare și gestionare a rezervei de mobilizare.
-
333. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 717/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut.
-
334. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 719/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2001 pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal.
-
335. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 720/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2001 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă - 5 x 700 MWe.
-
336. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 722/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
-
337. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 723/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcțiilor de locuințe pentru tineret și săli de sport.
-
338. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 731/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2001 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.
-
339. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 732/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe.
-
340. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 733/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2001 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală.
-
341. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 735/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților.
-
342. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 737/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2001 pentru aplicarea Rezoluției nr.1373 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind combaterea terorismului internațional.
-
343. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 742/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată.
-
344. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 9/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.
-
345. 06.02.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.02.2002
-
346. 06.02.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.02.2002
-
347. 31.01.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.01.2002, 31.01.2002
-
348. 31.01.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.01.2002, 31.01.2002
-
349. 28.01.2002 AVIZ SUPLIMENTAR asupra PL nr. 627/2001
Proiect de Lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
-
350. 28.01.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.01.2002
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 decembrie 2019, 1:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro