Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2007
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2007

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..779      >>

înregistrări găsite: 779
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 25.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 544/2006
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
301. 25.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 218/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
302. 25.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 359/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
-
303. 25.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 380/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea nr.564/2004
-
304. 25.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 398/2007
Propunere legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
-
305. 25.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 473/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001
Apărare
306. 25.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 473/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001
Apărare
307. 25.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 475/2007
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
308. 21.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 920/2006
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
Apărare
309. 21.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 353/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Administrație
310. 21.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 354/2007
Proiect de Lege privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
Administrație
311. 21.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2007, 20.06.2007, 21.06.2007
-
312. 20.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 396/2007
Propunere legislativă privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în "Murfatlar"
-
313. 20.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 397/2007
Propunere legislativă pentru înființarea Comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor
-
314. 20.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 414/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
315. 20.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 426/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
-
316. 20.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 432/2007
Proiect de Lege privind înregistrarea operațiunilor comerciale dintre agenții economici prin mijloace electronice
Tehnologia informației
317. 20.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 472/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reailitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori"
-
318. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 43/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
-
319. 19.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 230/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
Muncă
320. 19.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2007
-
321. 19.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2007
-
322. 18.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 945/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989
-
323. 18.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 343/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989
-
324. 18.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 363/2007
Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente
-
325. 18.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 370/2007
Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
Drepturile omului
326. 18.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 370/2007
Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult
-
327. 18.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2007
-
328. 15.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 674/2006
Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României
-
329. 15.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 801/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română
-
330. 15.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 933/2006
Propunere legislativă pentru completarea Codului de procedură penală
-
331. 15.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 285/2007
Propunere legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial
Drepturile omului
332. 15.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 317/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
-
333. 15.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 356/2007
Propunere legislativă privind îmbunătățirea procedurii legislative
-
334. 15.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 361/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
335. 15.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 424/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
336. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 408/2007
Proiect de Lege privind auditul de siguranță rutieră
-
337. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 410/2007
Propunere legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar
-
338. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 415/2007
Propunere legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
-
339. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 422/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerul Economiei și Finanțelor
-
340. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 423/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
-
341. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 427/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
342. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 430/2007
Proiect de Lege privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă
-
343. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 431/2007
Proiect de Lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene
-
344. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 433/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991
-
345. 13.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 434/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
-
346. 11.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.05.2007
-
347. 07.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 44/2007
Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
Industrii
348. 07.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 339/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
Industrii
349. 07.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 371/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
350. 05.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 367/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
351. 05.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 375/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
352. 04.06.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 96/2007
Propunere legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
353. 04.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 198/2007
Proiect de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deținute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică și pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol
-
354. 04.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 264/2007
Propunere legislativă privind personalul Curții Constituționale
Muncă
355. 04.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 277/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții
-
356. 04.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 310/2007
Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană
-
357. 04.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 327/2007
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
358. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 399/2007
Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
-
359. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 403/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
-
360. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 404/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
361. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 405/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată
-
362. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 407/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
-
363. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 409/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
364. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 411/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
365. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 412/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
366. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 416/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
367. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 420/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
368. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 420/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
369. 04.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 420/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
-
370. 31.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.05.2007
-
371. 31.05.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2007
-
372. 30.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 393/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art. 286¹ și 286² din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
-
373. 29.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 149/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei, republicată
-
374. 29.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 266/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Agricultură
375. 28.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 51/2007
Propunere legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română
Drepturile omului
376. 28.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 104/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 privind acordarea de despăguiri sau compensații cetățenilor români, pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la 10 februarie 1947
-
377. 28.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 192/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
-
378. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 301/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
379. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 308/2007
Propunere legislativă privind reînființarea comunei Pesac din Județul Timiș
-
380. 28.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 309/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003
-
381. 28.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 338/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
382. 28.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 349/2007
Propunere legislativă privind Conducerea auto cu însoțitor începând cu 17 ani
Industrii
383. 28.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 355/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.347/2006 privind modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
-
384. 28.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 366/2007
Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
385. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 385/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
386. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 386/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
-
387. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 387/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
388. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 388/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
389. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 389/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
-
390. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 390/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
391. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 392/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.63 din Legea nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
-
392. 28.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 394/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2007 pentru modificarea Legii învățământului, nr. 84/1995
-
393. 24.05.2007 RAPORT asupra PL nr. 280/2007
Proiect de Lege privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist
-
394. 21.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 360/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
395. 21.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 373/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
-
396. 21.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 374/2007
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
-
397. 21.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 376/2007
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
398. 21.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 377/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
399. 21.05.2007 AVIZ asupra PL nr. 379/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 iulie 2022, 5:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro