Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2011
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..665      >>

înregistrări găsite: 665
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 303/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
301. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 304/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
302. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 305/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
303. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 306/2011
Propunere legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
304. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 307/2011
Propunere legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
305. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 308/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
306. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 309/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
307. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 310/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
308. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 311/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Economică
309. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 312/2011
Propunere legislativă de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
Economică
310. 27.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 380/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
-
311. 27.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 386/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
-
312. 27.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 391/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
-
313. 27.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 395/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
-
314. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 398/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
315. 27.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011, 02.06.2011
-
316. 23.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2011, 22.06.2011, 23.06.2011
-
317. 22.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 378/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 privind administrația publică locală
-
318. 22.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 384/2011
Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unității administrativ-teritoriale Secuieni, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
Agricultură
319. 21.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 345/2011
Proiect de Lege privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică, în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor
Administrație
320. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 351/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
321. 21.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 366/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Administrație
322. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 379/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
323. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 388/2011
Proiect de Lege privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport
-
324. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 389/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
-
325. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 392/2011
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
-
326. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 394/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
-
327. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 396/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
-
328. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 397/2011
Proiect de Lege privind afilierea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase
-
329. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 399/2011
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
330. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 402/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
331. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 404/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
332. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 408/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992
-
333. 20.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 203/2008
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești
-
334. 20.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 605/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
335. 20.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 821/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul VI, Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I și II
Sănătate
336. 20.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 823/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
337. 20.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 95/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar
Agricultură
338. 20.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 332/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
339. 20.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 352/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
-
340. 20.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2011, 16.06.2011
-
341. 17.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 322/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
342. 16.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 277/2011
Propunere legislativă privind protejarea și susținerea apărătorilor drepturilor omului
Drepturile omului
343. 15.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 167/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Administrație
344. 15.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 248/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
-
345. 15.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 371/2011
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție a minorilor
-
346. 15.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 373/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene prvind Acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011
Politică externă
347. 14.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 361/2011
Proiectul Legii antreprenorului social
-
348. 14.06.2011 Raportul de activitate pentru anul 2010 al institutiei Avocatul Poporului -
349. 09.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 381/2011
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
350. 09.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2011, 07.06.2011, 08.06.2011, 09.06.2011
-
351. 08.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 297/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
Muncă
352. 08.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 453/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
Muncă
353. 07.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 377/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
354. 06.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 245/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
355. 06.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 269/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
356. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 353/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli și gestionarea fondurilor comunitare
-
357. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 357/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
358. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 237/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
-
359. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 239/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011, a educației naționale
-
360. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 240/2011
Propunere legislativă privind trecerea satului FÎNAȚELE MĂDĂRAȘULUI din componența comunei BAND în componența comunei MĂDĂRAȘ, județul Mureș
-
361. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 241/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.67/2005 pentru înființarea de comune
-
362. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 335/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
363. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 344/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
364. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 348/2011
Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
365. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 360/2011
Proiect de Lege privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
366. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 362/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007
-
367. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 364/2011
Proiect de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare
-
368. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 365/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
369. 31.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 367/2011
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
370. 30.05.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 336/2009
Proiect de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
371. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 628/2009
Proiect de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înființarea , organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică
-
372. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 96/2010
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
373. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 565/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
Muncă
374. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 612/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările și completările ulterioare
-
375. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 622/2010
Proiect de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
-
376. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 772/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
377. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 141/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006
Industrii
378. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 217/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Administrație
379. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 253/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare
-
380. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 255/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
381. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 256/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificată în M.Of. nr.941 din 941 din 29 Decembrie 2003 (rectificată și republicată), cu modificările și completările ulterioare
-
382. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 257/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
383. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 258/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
384. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 270/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008
-
385. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 281/2011
Propunere legislativă privind modificarea Codului fiscal
-
386. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 282/2011
Propunere legislativă privind restituirea sumelor reținute în mod abuziv persoanelor fără copii
-
387. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 324/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 2011 și la București, la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
-
388. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 327/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitățile afectate de inundațiile din perioada iunie - august 2010
-
389. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 328/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
-
390. 30.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 331/2011
Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică
-
391. 26.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2011, 25.06.2011, 26.06.2011
-
392. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 251/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
-
393. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 260/2011
Propunere legislativă pentru stimularea înființării de întreprinderi micro, mici și mijlocii în mediul rural, în domeniul producției agroalimentare
-
394. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 278/2011
Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
-
395. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 280/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
396. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 209/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
397. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 243/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
398. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 246/2011
Proiect de Lege privind sistemele de agricultură practicate în România
-
399. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 247/2011
Propunere legislativă pentru completarea anexei la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 iulie 2022, 18:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro