Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2022
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2022

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..413      >>

înregistrări găsite: 413
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 09.03.2022 asupra PL nr. 134/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
301. 09.03.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2022
-
302. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 434/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
-
303. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 445/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A.
-
304. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 501/2021
Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul României
-
305. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 512/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
-
306. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 542/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
-
307. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 587/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
308. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 606/2021
Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale
-
309. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 12/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
310. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 35/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
311. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 38/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
312. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 56/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară
-
313. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 60/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
314. 03.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 64/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
315. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 215/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
316. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 603/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare
-
317. 02.03.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 25/2019
Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale
-
318. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 530/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
319. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 565/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
Tehnologia informației
320. 02.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 565/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
Tehnologia informației
321. 01.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 519/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020
Industrii
322. 01.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 594/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Administrație
323. 01.03.2022 RAPORT asupra PL nr. 594/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Administrație
324. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 372/2021
Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă
-
325. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 402/2021
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
326. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 449/2021
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
327. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 526/2021
Propunere legislativă pentru plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici
-
328. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 582/2021
Proiect de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
-
329. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 7/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
330. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 28/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.139/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”
-
331. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 29/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
-
332. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 30/2022
Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II și III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
333. 01.03.2022 AVIZ asupra PL nr. 32/2022
Proiect de Lege pentru completarea art 5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
334. 28.02.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.02.2022
-
335. 24.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 387/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative
-
336. 24.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 413/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
337. 24.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 435/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
-
338. 24.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 500/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
339. 24.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 524/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România"
-
340. 24.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 578/2021
Proiect de Lege privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România
-
341. 23.02.2022 asupra PL nr. 668/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
342. 23.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 386/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021
-
343. 23.02.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 28.01.2022
-
344. 22.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
345. 22.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 389/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
Agricultură
346. 22.02.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022, 18.02.2022
-
347. 21.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 600/2021
Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute
Apărare
348. 21.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 44/2022
Proiect de Lege pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
-
349. 21.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 44/2022
Proiect de Lege pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
-
350. 17.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 366/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
351. 16.02.2022 Aviz comun privind audierea candidaților pentru funcția de judecator al Curții Europene a Drepturilor Omului Drepturile omului
352. 15.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 379/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
353. 15.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 406/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Administrație
Apărare
354. 15.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 459/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalității prin deduceri personale din venituri salariale
-
355. 15.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 468/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
356. 15.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 508/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni
Buget
Apărare
357. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 408/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic
-
358. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 415/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice
-
359. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 457/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea anexei VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
360. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 474/2021
Proiectul Legii acvaculturii
-
361. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 475/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
-
362. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 481/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale
-
363. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 482/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
-
364. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 487/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
365. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 495/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
366. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 502/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020
-
367. 10.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 550/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
368. 10.02.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.02.2022
-
369. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 362/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
370. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 392/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
371. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 399/2021
Proiect de Lege privind înmatricularea și înregistrarea vehiculelor
-
372. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 419/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
373. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 425/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
374. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 427/2021
Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a comunității armâne din România
-
375. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 431/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
-
376. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 438/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
377. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 443/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2021 privind completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
378. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 451/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
379. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 452/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
-
380. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 456/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 2015 privind Codul fiscal
-
381. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 465/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
382. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 475/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
-
383. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 482/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
-
384. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 515/2021
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
385. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 540/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
-
386. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 544/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
-
387. 09.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 583/2021
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative
-
388. 08.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 579/2021
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF)
Administrație
389. 08.02.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2022
-
390. 01.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 647/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
391. 01.02.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 244/2011
Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist
-
392. 01.02.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 196/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
393. 01.02.2022 RAPORT asupra PL nr. 16/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
394. 01.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 490/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
395. 01.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 496/2021
Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu
-
396. 01.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 577/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii
-
397. 01.02.2022 AVIZ asupra PL nr. 586/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice
-
398. 27.01.2022 AVIZ asupra PL nr. 298/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
399. 27.01.2022 AVIZ asupra PL nr. 506/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 iulie 2022, 4:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro