Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2002
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2002

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..430      >>

înregistrări găsite: 430
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 28.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2002, 27.03.2002, 28.03.2002
-
301. 27.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 626/2001
Propunere legislativă pentru susținerea editării, comercializării, difuzării și promovării cărții românești.
-
302. 27.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 658/2001
Propunere legislativă privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului.
-
303. 27.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 660/2001
Propunere legislativă privind înființarea unor burse de consiliu local pentru asigurarea învățământului preșcolar și primar din mediul rural cu personal calificat.
-
304. 27.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 685/2001
Propunere legislativă privind modificarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată și instituirea cotei TVA de 2% la unele produse alimentare, industriale și servicii prestate pentru producătorii agricoli.
-
305. 26.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 2/2002
Proiectul Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.
-
306. 26.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 103/2002
Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor.
-
307. 25.03.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2002, 13.03.2002
-
308. 22.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.03.2002, 20.03.2002, 21.03.2002
-
309. 20.03.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 277/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior(BANCOREX) -S.A.
-
310. 20.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 581/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
-
311. 20.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 679/2001
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Decretului Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri.
-
312. 20.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 681/2001
Propunere legislativă privind garantarea plăților produselor și serviciilor pentru companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat.
-
313. 20.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 117/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington DC, la 30 aprilie 2001, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a piețelor financiare rurale.
-
314. 20.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 122/2002
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venituri și pe capital, semnat la București, la 3 octombrie 2001.
-
315. 20.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 125/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexă, semnate la Vilnius, la 26 noiembrie 2001.
-
316. 19.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 107/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2002 privind trecerea Spitalului Elias și a Complexului Olănești din subordinea și administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Române.
-
317. 19.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 114/2002
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării, funcționării și a activității legate de privatizare derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
-
318. 19.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 120/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001.
-
319. 19.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 123/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001.
-
320. 14.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 414/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
-
321. 14.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2002, 13.03.2002
-
322. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 81/2002
Proiect de Lege privind regimul juridic al precursorilor care pot fi folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor.
-
323. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 84/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare.
-
324. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 85/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte.
-
325. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 86/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe.
-
326. 13.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 87/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001.
-
327. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 88/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001.
-
328. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 89/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România.
-
329. 13.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 90/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Constituirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standardele de autostradă, pe Coridorul de transport european nr.IV, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001.
-
330. 13.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 91/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București, la 17 octombrie 2001, și la Brucelles, la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles, la 22 decembrie 2000, și la București, la 13 mai 2001.
-
331. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 92/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.17/2002 privind recapitalizarea băncii de export-import a României EXIMBANK - S.A.
-
332. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 93/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
-
333. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 95/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990.
-
334. 13.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 99/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul Asistență în vederea organizării Comitetelor de Monitorizare ISPA în România, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001.
-
335. 13.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 100/2002
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin.(2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar.
-
336. 13.03.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2002, 06.03.2002
-
337. 07.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 31/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare al acestora.
-
338. 07.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 561/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești.
-
339. 07.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2002, 06.03.2002
-
340. 07.03.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.02.2002, 28.02.2002
-
341. 07.03.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2002, 20.02.2002
-
342. 06.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 670/2001
Propunere legislativă privind declararea Orașului Cugir - Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989
-
343. 06.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 678/2001
Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Bălcești, județul Vâlcea.
-
344. 06.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 692/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare.
-
345. 06.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 724/2001
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.
-
346. 06.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 3/2002
Proiect de Lege privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.
-
347. 06.03.2002 AVIZ asupra PL nr. 71/2002
Proiect de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG).
-
348. 06.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 74/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare.
-
349. 06.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 79/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale.
-
350. 05.03.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2002, 28.02.2002
-
351. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 29/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.
-
352. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 156/1999
Propunere legislativă de modificare și completare a art.50 din Legea nr.58/1998 Legea bancară.
-
353. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 304/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1999 privind constituirea Fondului special pentru Palatul de Justiție din București.
-
354. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 364/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare.
-
355. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 22/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc.
-
356. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 25/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite.
-
357. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 666/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.
-
358. 28.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 686/2001
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.33/1996, privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni.
-
359. 28.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 696/2001
Propunere legislativă privind înființarea Orașului Ghimbav, județul Brașov.
-
360. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 59/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import a României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora.
-
361. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 62/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou.
-
362. 27.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 277/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior(BANCOREX) -S.A.
-
363. 27.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 342/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și servicii către instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
-
364. 27.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 652/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii, pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
-
365. 27.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 28/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării.
-
366. 27.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 60/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001.
-
367. 27.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 61/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ROMLINE S.A., precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii.
-
368. 27.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 67/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington, la 30 octombrie 2001.
-
369. 21.02.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2002, 20.02.2002
-
370. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 582/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
371. 20.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 719/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2001 pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal.
-
372. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 12/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr.69/2000.
-
373. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 45/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale.
-
374. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 47/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora.
-
375. 20.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 58/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
-
376. 19.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 44/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice.
-
377. 14.02.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2002, 13.02.2002
-
378. 14.02.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.02.2002, 13.02.2002
-
379. 13.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 23/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecția mediului.
-
380. 13.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 24/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2001 pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea nr.35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998.
-
381. 13.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 27/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pentru anul 2002.
-
382. 13.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 30/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.
-
383. 13.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 31/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001.
-
384. 13.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 32/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001.
-
385. 13.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 33/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice.
-
386. 13.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 34/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
-
387. 13.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 35/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.
-
388. 13.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 36/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale.
-
389. 13.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 38/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice.
-
390. 13.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 40/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale.
-
391. 13.02.2002 RAPORT COMUN privind alegerea membrilor Curții de Conturi, conform art.104 alin.(1) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicată Senat
392. 07.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 707/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior.
-
393. 07.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 710/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Națională "Tutunul Românesc" S.A.
-
394. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 717/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut.
-
395. 06.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 722/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
-
396. 06.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 723/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcțiilor de locuințe pentru tineret și săli de sport.
-
397. 06.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 741/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar.
-
398. 06.02.2002 AVIZ asupra PL nr. 9/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.
-
399. 06.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 11/2002
Proiect de Lege privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile N.A.T.O.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 20:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro