Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2003
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2003

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..429      >>

înregistrări găsite: 429
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 18.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 192/2003
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
301. 14.03.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2003, 12.03.2003, 13.03.2003
-
302. 14.03.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.03.2003, 12.03.2003, 13.03.2003
-
303. 13.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 112/2003
Proiectul Legii pomiculturii
-
304. 13.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 114/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000
-
305. 13.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 126/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
306. 13.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 159/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002
-
307. 13.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 168/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
308. 12.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 635/2002
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar valutare, cu modificările și completările ulterioare.
-
309. 12.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 156/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
-
310. 12.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 158/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002
-
311. 12.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 160/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001
-
312. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 116/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenției complementare dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanțării lucrărilor de reparații, amenajări și dotări cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 9 iulie 2002
-
313. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 117/2003
Proiect de Lege privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
-
314. 11.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 164/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea alin.(3) al art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
315. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 165/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2003 pentru modificarea art.36 din Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
-
316. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 166/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților
-
317. 11.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 172/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
-
318. 10.03.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2003, 05.03.2003
-
319. 10.03.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.03.2003, 05.03.2003
-
320. 06.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 518/2002
Propunere legislativă privind recalcularea valorii polițelor de asigurări de viață de către societățile de asigurări.
-
321. 06.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 519/2002
Propunere legislativă privind recalcularea valorii Carnetelor de economii cu câștiguri în autoturisme și bani emise de Casa de economii și Consemnațiuni (C.E.C.).
-
322. 06.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 537/2002
Propunere legislativă privind plata dividendelor la societățile comerciale cu răspundere limitată.
-
323. 06.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 544/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.38/2000, aprobată prin Legea 315/2001.
-
324. 06.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 569/2002
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit.
-
325. 06.03.2003 RAPORT asupra PL nr. 115/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2002 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România, precum și ale personalului acestora
-
326. 04.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 516/2002
Propunere legislativă privind dublarea producției de energie electrică produsă în centrale hidroelectrice de până la 25 MW.
-
327. 04.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 599/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Traian, județul Ialomița.
-
328. 04.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 655/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.
-
329. 04.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 679/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2002.
-
330. 04.03.2003 AVIZ asupra PL nr. 1/2003
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciile consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora și a art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
-
331. 03.03.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2003, 26.02.2003, 27.02.2003
-
332. 03.03.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2003, 26.02.2003, 27.02.2003
-
333. 27.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 500/2002
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
334. 27.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 505/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.3 din Legea 61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii.
-
335. 27.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 513/2002
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru finalizarea și darea în folosință a construcțiilor neterminate.
-
336. 27.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 515/2002
Propunere legislativă privind reevaluarea drepturilor salariale ale cadrelor didactice din învățământul superior și din institutele de cercetare.
-
337. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 32/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici
-
338. 27.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 76/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea și completarea art.25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001
-
339. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 77/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002
-
340. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 78/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanțarea Proiectului de eficiență energetică, semnat la București la 18 octombrie 2002
-
341. 27.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 79/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare
-
342. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 84/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 13 decembrie 2001
-
343. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 85/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 20 decembrie 2001
-
344. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 86/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA-Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 17 iunie 2002
-
345. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 87/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 22 februarie 2002 și la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la București la 1 iunie 2001 și la Bruxelles la 7 martie 2001
-
346. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 88/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu, România, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
-
347. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 89/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
-
348. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 98/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deșeurilor în orașul Râmnicu Vâlcea, România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002
-
349. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 99/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor între Guvernul României și Comisia Europeană la Memorandumurile de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori, semnate la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 14 mai 2002
-
350. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 101/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Tratarea apei potabile și a apei uzate din orașul Brașov și localitățile învecinate situate în județul Brașov, România, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 7 iunie 2002
-
351. 27.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 102/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Modernizarea sistemului de apă potabilă și cel al apelor uzate în orașul Pașcani, România, semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 18 decembrie 2001
-
352. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 529/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Dochia, județul Neamț.
-
353. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 547/2002
Propunere legislativă privind controlul provenienței averilor dobândite ilicit.
-
354. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 571/2002
Propunere legislativă privind înființarea orașului ROZNOV, județul Neamț.
-
355. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 574/2002
Propunere legislativă privind declararea ca oraș al comunei Miercurea Nirajului, județul Mureș.
-
356. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 720/2002
Proiectul Legii muzeelor și a colecțiilor publice.
-
357. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 81/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați
-
358. 25.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 97/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitățile Europene privind asocierea României la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare și Inovare (2002-2006) și la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și instruire cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles, la 29 octombrie 2002
-
359. 21.02.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2003, 20.02.2003
-
360. 21.02.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2003, 20.02.2003
-
361. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 696/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională.
-
362. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 698/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanța Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
-
363. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 706/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici.
-
364. 20.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 708/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2002 privind societățile de credit ipotecar
-
365. 20.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 709/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2002 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
-
366. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 725/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
-
367. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 726/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
-
368. 20.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 14/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2003 privind finanțarea unui obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași
-
369. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 18/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
370. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 19/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
371. 20.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 23/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
-
372. 20.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 28/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2003 privind completarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
-
373. 20.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 33/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
-
374. 19.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 12/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare
-
375. 13.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 687/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv.
-
376. 13.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 703/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București, la 8 martie 2002.
-
377. 13.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 705/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2002 pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul Operațional de Țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de Cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social - Consensus III.
-
378. 13.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 710/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2002 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import a României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora.
-
379. 13.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 712/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free.
-
380. 13.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 714/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003.
-
381. 13.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 723/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acțiuni deținute de S.C. Electrica S.A.
-
382. 13.02.2003 RAPORT asupra PL nr. 724/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2002 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație.
-
383. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 711/2002
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică și termică.
-
384. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 713/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - SA și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.
-
385. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 716/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.
-
386. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 717/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la N.A.T.O.
-
387. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 718/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
-
388. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 721/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Bosnia și Herțegovina privind comerțul și colaborarea economică, semnat la București, la 14 mai 2002
-
389. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 722/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților.
-
390. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 4/2003
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
391. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 10/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de către regia Națională a Pădurilor
-
392. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 15/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte.
-
393. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 16/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2003 pentru modificarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
394. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 22/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
-
395. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 26/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România
-
396. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 27/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
-
397. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 29/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună
-
398. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 31/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
-
399. 11.02.2003 AVIZ asupra PL nr. 34/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 14:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro