Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2006
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2006

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..545      >>

înregistrări găsite: 545
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 16.05.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2006, 10.05.2006, 11.05.2006
-
301. 16.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2006, 10.05.2006, 11.05.2006
-
302. 15.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 257/2006
Proiect de Lege pentru completarea art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
303. 15.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 263/2006
Propunere legislativă privind înființarea fondului național de întrajutorare rurală în caz de calamități naturale
-
304. 15.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 287/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
-
305. 11.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 283/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 82/1998 care aprobă OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
-
306. 11.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 284/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
-
307. 11.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 290/2006
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
308. 11.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 291/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
309. 11.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 293/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii
-
310. 11.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 311/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
311. 11.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 318/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142 din 9 iulie 1998 pentru acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
-
312. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 294/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
313. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 310/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
314. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 312/2006
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
315. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 319/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
-
316. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 320/2006
Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
-
317. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 337/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
318. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 341/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43 din 21 ianuarie 2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
319. 10.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 343/2006
Propunere legislativă privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari
-
320. 09.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 295/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii
-
321. 09.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 305/2006
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
322. 09.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 306/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural"
-
323. 09.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 307/2006
Proiect de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului de probațiune
-
324. 09.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 308/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
-
325. 09.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 309/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
326. 09.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 316/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
-
327. 09.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 402/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-
328. 09.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2006, 04.05.2006
-
329. 08.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 231/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005
Industrii
330. 08.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 233/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România a unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
Industrii
331. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 227/2006
Propunere legislativă privind înființarea comunei Poieni-Solca, județul Suceava, prin reorganizarea orașului Solca
-
332. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 256/2006
Proiectul Legii Coș-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
-
333. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 276/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
334. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 277/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
335. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 278/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
-
336. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 279/2006
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
337. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 302/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
338. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 304/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
-
339. 04.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 333/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
340. 03.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 254/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
341. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 261/2006
Propunere legislativă privind construirea de cămine studențești
-
342. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 266/2006
Propunere legislativă privind garantarea accesului nedescriminatoriu la îngrijiri medicale de bază
-
343. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 267/2006
Propunere legislativă privind controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice
-
344. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 269/2006
Propunere legislativă privind vaccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu risc
-
345. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 270/2006
Propunere legislativă cu privire la prevenirea contaminării cu virusul gripei aviare
-
346. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 274/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
347. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 275/2006
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
348. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 281/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002
-
349. 03.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2006, 27.04.2006
-
350. 29.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.04.2006, 27.04.2006
-
351. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 199/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
352. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 221/2006
Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
353. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 235/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor
-
354. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 236/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
-
355. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 236/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
-
356. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 237/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
-
357. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 238/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
-
358. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 239/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
-
359. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 240/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitațile rurale aflate în zonele montane
-
360. 27.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 251/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
361. 26.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2006, 20.04.2006
-
362. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 206/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
-
363. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 222/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
364. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 228/2006
Proiect de Lege privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
365. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 228/2006
Proiect de Lege privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
366. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 229/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
367. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 232/2006
Proiectul Legii prvind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
368. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 248/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniile Statului
-
369. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 252/2006
Proiect de Lege privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
-
370. 20.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 255/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
371. 19.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 53/2006
Proiect de Lege privind pensiile facultative
Muncă
372. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 151/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.43 din Legea nr.58/1998 Legea bancară, modificată și completată prin Legea nr.485/2003
-
373. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 156/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune și a Hotărârii Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de Televiziune
-
374. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 176/2006
Propunere legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
-
375. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 186/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
376. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 187/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
377. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 188/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr.313/2004
-
378. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 211/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
379. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 245/2006
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006
-
380. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 246/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
-
381. 18.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 247/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
-
382. 18.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2006, 12.04.2006
-
383. 18.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2006, 12.04.2006
-
384. 13.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 104/2006
Propunere legislativă privind amplasarea unor monumente ale Poetului Național MIHAI EMINESCU
-
385. 13.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 124/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.20 din Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr.139/1995
-
386. 13.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 179/2006
Propunere legislativă privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în științe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic)
-
387. 13.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 193/2006
Proiect de Lege privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
388. 13.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 207/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
-
389. 13.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 208/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
-
390. 13.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 209/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A.
-
391. 12.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 141/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
Muncă
392. 12.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 189/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat
Învățământ
393. 12.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2006
-
394. 10.04.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2006
-
395. 07.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 143/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006
-
396. 07.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 161/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
397. 07.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 200/2006
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005
-
398. 04.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2006, 29.03.2006
-
399. 03.04.2006 RAPORT asupra PL nr. 133/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 2:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro