Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2015
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2015

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..339

înregistrări găsite: 339
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 11.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 103/2015
Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ
-
301. 11.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 149/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-
302. 11.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 163/2015
Propunere legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român
-
303. 05.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 554/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
304. 04.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 8/2015
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate
-
305. 04.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 13/2015
Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării științifice
-
306. 04.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 54/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
-
307. 04.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 59/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
-
308. 04.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 71/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
-
309. 04.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 72/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
-
310. 02.03.2015 RAPORT asupra PL nr. 596/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
311. 25.02.2015 RAPORT asupra PL nr. 445/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
312. 25.02.2015 RAPORT asupra PL nr. 451/2014
Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
313. 25.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 15/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
-
314. 25.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 32/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
315. 25.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 35/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare
-
316. 25.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 39/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
-
317. 25.02.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.01.2015, 27.01.2015, 28.01.2015, 29.01.2015
-
318. 25.02.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.02.2015, 04.02.2015, 05.02.2015
-
319. 25.02.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.02.2015, 12.02.2015
-
320. 25.02.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2015, 12.02.2015
-
321. 25.02.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2015, 04.02.2015, 05.02.2015
-
322. 25.02.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.01.2015, 27.01.2015, 28.01.2015, 29.01.2015
-
323. 11.02.2015 RAPORT asupra PL nr. 519/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
324. 11.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 533/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare
-
325. 11.02.2015 RAPORT asupra PL nr. 543/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001
-
326. 11.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 592/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției
-
327. 11.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 1/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
328. 10.02.2015 RAPORT asupra PL nr. 524/2014
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
329. 10.02.2015 Comunicare a Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Un Plan de investitii pentru Europa – COM (2014) 903 -
330. 10.02.2015 Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Analiza anuala a cresterii pentru 2015 – COM (2014) 902 -
331. 03.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 594/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
332. 02.02.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 60/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
-
333. 02.02.2015 RAPORT asupra PL nr. 528/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
334. 02.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 539/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
335. 02.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 547/2014
Propunere legislativă "Legea antreprenorului social"
-
336. 02.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 564/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006
-
337. 02.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 575/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
-
338. 02.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 602/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
339. 25.01.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.2015, 10.12.2015, 11.12.2015
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 20:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro