Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2011
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..665      >>

înregistrări găsite: 665
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
400. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 249/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
401. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 250/2011
Propunere legislativă privind stimularea înființării de creșe și grădinițe private
-
402. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 252/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
403. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 259/2011
Propunere legislativă privind regimul special maritim
-
404. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 261/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
405. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 263/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcții de demnitate publică și personalului care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personaluli plătit din fonduri publice
-
406. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 264/2011
Propunere legislativă "Legea profesiei de jurnalist"
-
407. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 265/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
408. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 266/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
409. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 267/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap
-
410. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 268/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
411. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 271/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
-
412. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 275/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare
-
413. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 276/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II alin.(1) și alin.(2) și abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744/2 nov.2009
-
414. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 279/2011
Propunere legislativă privind standardele de cost în domeniul diagnosticului clinic de laborator
-
415. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 283/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.18), art.19) și art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001
-
416. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 284/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001
-
417. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 285/2011
Propunere legislativă privind completarea articolului 45 din Legea nr.85/2003, Legea minelor
-
418. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 318/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
419. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 319/2011
Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
420. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 320/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
421. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 321/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
422. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 326/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
-
423. 24.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 329/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
424. 23.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 191/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
425. 23.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 242/2011
Proiect de Lege pentru modificarea părții introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
426. 16.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 190/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare
-
427. 16.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 221/2011
Proiect de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
428. 16.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 228/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007
-
429. 16.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 236/2011
Propunere legislativă pentru declararea Municipiului Craiova, județul Dolj, oraș - martir
-
430. 13.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 168/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of.nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificările și completările ulterioare
-
431. 11.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 850/2010
Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil
-
432. 10.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 202/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
433. 10.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 212/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
-
434. 10.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 213/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
435. 09.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 194/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
436. 03.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 92/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
437. 03.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 131/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
438. 03.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 132/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
439. 03.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 172/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
440. 03.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 192/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
-
441. 03.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 196/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2011 privind modificarea și completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
442. 03.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 197/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2011 privind finanțarea unor activități de îmbunătățiri funciare
-
443. 28.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 93/2011
Proiect de Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte
-
444. 27.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 180/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului " Schi în România"
-
445. 27.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 181/2011
Proiect de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
446. 27.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 182/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
447. 20.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 663/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Buget
448. 20.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 164/2011
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
449. 20.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 176/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
-
450. 20.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 177/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
451. 20.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 189/2011
Proiect de Lege privind statutul rezerviștilor voluntari
-
452. 20.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2011, 20.04.2011
-
453. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 129/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
-
454. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 163/2011
Proiect de Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene
-
455. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 165/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
456. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 166/2011
Proiect de Lege privind alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
-
457. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 169/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
458. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 170/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
459. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 178/2011
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Confederația Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
-
460. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 179/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
-
461. 19.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 187/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
462. 18.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2011, 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011
-
463. 16.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 222/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
464. 16.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 227/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
465. 16.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 230/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
466. 16.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 235/2011
Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat
-
467. 14.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 89/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
468. 14.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 152/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea și combaterea criminalității organizate, semnat la București la 10 noiembrie 2010
Apărare
469. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 123/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
470. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 126/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
471. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 127/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare
-
472. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 140/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003
-
473. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 146/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
474. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 151/2011
Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Ambulanței din România
-
475. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 153/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
476. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 155/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
477. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 157/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu
-
478. 13.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 160/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reconstituirea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
-
479. 12.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 61/2011
Propunere legislativă privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui
Administrație
480. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 109/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50, republicată, din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
481. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 118/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
482. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 119/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-
483. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 122/2011
Propunere legislativă privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
-
484. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 124/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003
-
485. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 125/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
-
486. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 139/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
-
487. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 142/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
-
488. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 143/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
489. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 144/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate
-
490. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 145/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
-
491. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 147/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
492. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 148/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
-
493. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 154/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
494. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 156/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
-
495. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 158/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
496. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 159/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
497. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 161/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
-
498. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 162/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A.către Ministerul Apărării Naționale în anul 2011
-
499. 12.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 174/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 iulie 2022, 19:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro