Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2009
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..442

înregistrări găsite: 442
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
400. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 600/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
-
401. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 601/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de SocietateaComercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A.
-
402. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 603/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
-
403. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 605/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
-
404. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 609/2008
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
405. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 617/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Muncă
406. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 618/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei IV (2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci
-
407. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 619/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
408. 04.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 620/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
409. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 70/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal din 22/12/2003
-
410. 18.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 663/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56, și 58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
Agricultură
411. 18.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2009
-
412. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 810/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
413. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 824/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
414. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 39/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
415. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 40/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
416. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 66/2008
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.176 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
-
417. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 92/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
418. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 148/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571 privind Codul fiscal
-
419. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 149/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal
-
420. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 315/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
421. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 393/2008
Propunere legislativă pentru completarea articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
422. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 441/2008
Propunere legislativă privind completarea anexei 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
423. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 449/2008
Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
424. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 450/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
425. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 656/2008
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
-
426. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 2/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut între KfW, Frankfurt am Main (KfW) și România, semnat la Frankfurt am Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la București, la 28 decembrie 2007 pentru finanțarea Programului privind Infrastructura Municipală
-
427. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 9/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la București la 24 iulie 2008
-
428. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 10/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr.2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la București la 30 mai 2008 și la Galați la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galați, la Contractul de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002
-
429. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 12/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2008 pentru ratificarea Contractului de Credit în cadrul facilității de cofinanțare CSNR între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București, la 24 noiembrie 2008
-
430. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 27/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
431. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 28/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
-
432. 13.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 37/2009
Propunere legislativă privind completarea articolului 214¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.573/2003 privind Codul fiscal
-
433. 10.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2009
-
434. 04.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 415/2008
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
435. 04.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 571/2008
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri
-
436. 04.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 581/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312 din 28/06/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 30/06/2004
-
437. 04.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 589/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului de reglementare a datoriei între Guvernul României și Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator, la 4 iunie 2008
-
438. 04.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 607/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
439. 04.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 608/2008
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2009, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
440. 04.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 641/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între României și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008
-
441. 04.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 642/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008
-
442. 22.01.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2009
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 august 2019, 4:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro