Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2007
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2007

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..779      >>

înregistrări găsite: 779
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 25.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 257/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
501. 25.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 258/2007
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
-
502. 23.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 199/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
-
503. 23.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 210/2007
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
-
504. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 132/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
505. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 193/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
-
506. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 194/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
-
507. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 195/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
-
508. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 196/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea și/sau privatizarea unor societăți din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
509. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 197/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2007 pentru completarea art.3 din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
510. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 200/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
-
511. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 201/2007
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
-
512. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 202/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
513. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 204/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000
-
514. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 205/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
515. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 206/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005
-
516. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 207/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006
-
517. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 212/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
-
518. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 214/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006
-
519. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 215/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2007 pentru modificarea și completarea anexei nr.4 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-
520. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 216/2007
Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
521. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 217/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
522. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 222/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
-
523. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 224/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-
524. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 225/2007
Proiect de Lege pentru abrogarea dispozițiilor Capitolului III¹ din Legea nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
525. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 226/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar -fiscale din domeniul protecției sociale
-
526. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 227/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
527. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 228/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-
528. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 229/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
529. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 231/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
530. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 232/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiillor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
531. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 235/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
-
532. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 236/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (publicată în M. Of. nr.650/27 iul. 2006)
-
533. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 237/2007
Propunere legislativă pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene"
-
534. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 238/2007
Propunere legislativă privind pensia minimă garantată
-
535. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 239/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
-
536. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 241/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
537. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 242/2007
Propunere legislativă pentru completarea pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
538. 18.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 244/2007
Propunere legislativă privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia
-
539. 17.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 22/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 din Legea nr.114/1996, Legea locuinței
-
540. 13.04.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2007
-
541. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 125/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare
-
542. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 133/2007
Propunere legislativă privind obligația Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în fața Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare
-
543. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 156/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
544. 12.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 157/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
545. 11.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 94/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
-
546. 11.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 142/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea și completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Agricultură
547. 11.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 148/2007
Proiect de Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică
Tehnologia informației
548. 11.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 181/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
549. 11.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 182/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
550. 11.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 183/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000
-
551. 11.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 184/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
552. 11.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 190/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84(r2) din 24/07/1995, Legea învățământului, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999
-
553. 11.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 191/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
554. 05.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 113/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, precum și a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitățlor la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
Industrii
555. 05.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 144/2007
Propunere legislativă de reglementare a Camerelor de Comerț și Industrie din România
-
556. 05.04.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.03.2007, 09.03.2007
-
557. 04.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 97/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
558. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 115/2007
Propunere legislativă privind înființarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
-
559. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 116/2007
Propunere legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară "Guvernul României"
-
560. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 117/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
-
561. 04.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 119/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia
Industrii
562. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 166/2007
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 și alin.4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/Euratom), încheiat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare și la Protocolul adițional la Acordul între Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 și 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998
-
563. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 167/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 30 august 2006
-
564. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 168/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
-
565. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 169/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
566. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 170/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
-
567. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 171/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea în Comunicații și Tehnologia Informației
-
568. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 172/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
569. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 173/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
570. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 174/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăților compensatorii efectuate către angajații locali ai Delegației Comisiei Europene în România
-
571. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 175/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
-
572. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 176/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
-
573. 04.04.2007 AVIZ asupra PL nr. 178/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A.
-
574. 03.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 129/2007
Proiect de Lege privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenții internaționale
-
575. 02.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 549/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
576. 02.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 49/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)
Drepturile omului
577. 02.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 51/2007
Propunere legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română
Drepturile omului
578. 02.04.2007 RAPORT asupra PL nr. 51/2007
Propunere legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română
Drepturile omului
579. 02.04.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2007
-
580. 30.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 600/2006
Proiect de Lege privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
-
581. 30.03.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 933/2006
Propunere legislativă pentru completarea Codului de procedură penală
-
582. 30.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 96/2007
Propunere legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
583. 30.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 110/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
-
584. 30.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 114/2007
Propunere legislativă privind republicarea Codului de procedură penală
-
585. 30.03.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2007, 04.03.2007
-
586. 30.03.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2007, 01.03.2007
-
587. 29.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 136/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar
-
588. 29.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 141/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
589. 29.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 154/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
-
590. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 130/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006
-
591. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 134/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"-S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
592. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 138/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
-
593. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 139/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
-
594. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 140/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenillor români în străinătate
-
595. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 146/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată)
-
596. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 147/2007
Proiect de Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale Ministerului Apărării
-
597. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 150/2007
Proiectul Legii meșteșugurilor
-
598. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 151/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
599. 28.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 159/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 5 iulie 2022, 12:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro